Lämmitysöljytilaus ajoissa, lumet pois säiliöauton tieltä!

Lämmitysöljy kannattaa tilata ajoissa, jos tilaamisen aika on. Pakkasilla lämmitykseen kuluu energiaa selvästi enemmän kuin lauhalla säällä, eikä öljysäiliön täyttöä kannata jättää viime tippaan, muistutetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.
 

oljyn_taytto_omakotitaloon

Lämmin talo ilman käyttökatkoksia

-Kylmimpinä neljänä kuukautena talvella kuluu suunnilleen puolet talon koko vuoden lämmitysöljytarpeesta, kertoo erityisasiantuntija Eero Otronen.

Öljyn loppuminen on yleisin syy öljylämmityslaitteiston häiriöihin ja polttimen pysähtymiseen. Öljyn yllättävältä loppumiselta voi välttyä tekemällä öljyntoimittajan kanssa sopimuksen automaattitoimituksista, jolloin öljyä tulee säiliöön sovituin väliajoin. Tee öljyn tilaamisesta helppoa.

 


Nykyisissä öljykattiloissa on yleensä varalämmittimenä toimiva sähkövastus, jolla voidaan turvata talon lämpimänä pysyminen ja välttää vauriot, jos öljy jostain syystä pääsisi loppumaan, kun asukkaat ovat vaikkapa hiihtolomamatkalla. On hyvä tarkistaa, onko kattila varustettu tällaisella sähkövastuksella ja että vastus on myös toimintakunnossa.

Öljyauto tulossa - onko reitti selvä?

Talven lumilla öljylämmitystaloissa pitää kiinnittää huomiota siihen, että kulkureitti öljysäiliön täyttöpaikalle pidetään kulkukelpoisena kaikilla keleillä. Näin lämmitysöljyä tuova auto pääsee ajamaan perille ja öljyntuonti sujuu ilman hankaluuksia.

Tärkeää on hoitaa lumityöt myös öljysäiliön täyttöputken lähellä niin, että autonkuljettaja pääsee kiinnittämään täyttöletkun normaaliin tapaan.

Yleensä kiinteistöissä ymmärretään aurata lumet öljyauton tieltä. Jos lunta tulee runsaasti, voi kokemusten mukaan kuitenkin syntyä tilanteita, joissa säiliöauto ei pääsekään tuomaan polttoöljyä taloon sovittuna aikana, kun lumi estää ajon, kerrotaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.
 
Päivitetty
21.1.2015