Teräspaalutus omakotitaloihin päivässä - myös talvella

Teräspaalutuksen etuna on nopea toteutus. Omakotitalon paalut saadaan asennettua yleisimmin yhdessä päivässä – myös talvella. Routa helpottaa asennuskaluston kulkua tontilla, varsinkin pehmeiden maalaatujen kohdalla. Roudan puhkaisuun käytetään apupaalua tai routapiikillä.
Kevyt asennuskalusto mahdollistaa kulun pienillekin ja ahtaille työmaille. Teräspaalutusta käytettäessä ei tarvitse erikseen rakentaa vahvistettuja paalutusalustoja, kulkuteitä tai paalujen varastointialueita. Paalutustyömaa säilyy siistinä.

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaaluista

Jätä yhteydenottopyyntö energiapaaluista

Tilaa veloitukseton esite teräspaalutuksesta

Katso tv-esitys - Omakotitalon teräspaalutus:

Artikkeliin upotettu TV-esitys ei ole enää käytettävissä

Teräspaalutus ei vaurioita lähirakennuksia

Teräspaalut syrjäyttävät maata vähän pienen poikkileikkauksen ansiosta. Vähäisen maan syrjäytymisen ja kevyen asennuskaluston ansiosta paalutustyöstä aiheutuva tärinä ja muut ympäristöhaitat jäävät pieniksi.

Paalut voidaan turvallisesti asentaa hyvinkin lähelle olemassa olevia rakenteita, sillä riski lähistöllä olevien rakennusten ja rakenteiden vaurioitumiseen normaalitilanteissa on erittäin pieni.

Teräspaalutus oikean kokoisilla paaluilla

Paalukoot optimoidaan paaluihin kohdistuvien kuormien mukaisesti. Samalla paalujen kantavuudet saadaan hyödynnettyä tehokkaasti. Esimerkiksi kuistit ja muut kevyesti kuormitetut rakenteet voidaan perustaa pienemmillä paaluilla, jolloin ylimitoitettujen paalujen käyttö ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia.

Teräspaalutus lyötävillä RR-paaluilla

Omakotitalojen paalutuksessa käytetään yleisimmin lyötäviä RR-paaluja, jotka ovat halkaisijaltaan 75–115 mm. Suurempia paaluja käytetään erikoistapauksissa.

Pienpaalujen etuja ovat maan vähäinen siirtyminen, vähäiset tärinähaitat sekä hyvä asennuskestävyys.

Tarkemmat tiedot lyötävistä RR-pienpaaluista
Teräspaalutus RR-paaluilla.Teräspaalutus RR-paaluilla.

Teräspaalutus porattavilla RD-paaluilla

Kallioon porattavia RD-paaluja käytetään silloin, kun kallio on lähellä maanpintaa tai maaperässä on kiviä ja lohkareita, jotka vaikeuttavat asentamista lyömällä.

Poraamalla asennettavat erikoispaalut sopivat vaikeisiin pohja- ja ympäristöolosuhteisiin.

Tarkemmat tiedot porattavista RD-pienpaaluista
Teräspaalutus RD-porapaaluilla.Teräspaalutus RD-porapaaluilla.

Teräspaalutus ei hukkaa materiaalia

RR-paalujen osalta ei synny materiaalihukkaa. Paaluissa on jatkososat kaikissa paaluelementeissä, jolloin edellisestä paalusta katkaistulla, ylijäävällä osalla voidaan aloittaa seuraava paalu. Materiaali käytetään tehokkaasti hyödyksi, eikä työmaalle jää paalutustyöstä aiheutuvaa rakennusjätettä.

Koska RR-paalut perustuvat teräsputkeen, niiden laatu, ehjyys, suoruus ja todellinen pituus voidaan tarkistaa yksiselitteisen helposti asentamisen jälkeen.

Teräspaalutus voidaan toteuttaa omakotitaloon päivässä. Myös talvella.Teräspaalutus voidaan toteuttaa omakotitaloon päivässä. Myös talvella.

Teräspaalutus toteutetaan näin:

Paalut asennetaan yleensä yhden työpäivän aikana. Paalut ja asennuskalusto saapuvat rakennustyömaalle kustannustehokkaasti samalla kuljetuksella.

Paalutusurakoitsija asentaa paalut paalutussuunnitelman mukaisiin paikkoihin. RR-paalun kantavuus varmistetaan lyömällä paalu riittävään loppulyöntitiukkuuteen, joka riippuu paalun koosta, pituudesta, käytetystä lyöntilaitteesta ja paalukuormasta. Paalut katkaistaan suunniteltuun tasoon. Paalujen päihin asennetaan paaluhatut. Paalujen varaan tehtävien anturoiden ja muiden rakenteiden rakentamistyöt voidaan aloittaa välittömästi paalutuksen valmistuttua.

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaaluista

Jätä yhteydenottopyyntö energiapaaluista

Tilaa veloitukseton esite teräspaalutuksesta

Pyydä tarjous paalutuksesta

Paalutusurakoitsija antaa yleensä asemakuvan, pohjatutkimuksen ja paalutussuunnitelman perusteella tarjouksen. Tarjous sisältää paalujen paikalleen mittauksen, asennuksen materiaaleineen sekä katkaisun. Yleinen menettelytapa on, että rakentaja maksaa vain hyötypituudesta paalutusurakoitsijalle.

Teräspaalutus teille? Ota yhteyttä paalutusurakoitsijaan

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaalutuksesta


 
Julkaistu
19.11.2018