Työtä, jonka lopputulos näkyy ja huomataan

TTS – Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio. TTS kouluttaa vuosittain noin 10 000 opiskelijaa eri alojen ammattilaisiksi ja osaajiksi ja tutkii vuosittain lähes 100 projektin avulla työmenetelmien tehokkuutta, energia- ja ekotehokkuutta, tuottavuutta ja erilaisten menetelmien ja laitteiden toiminnallisuutta. Rakennus- ja kiinteistöala tarjoaa monenlaista työtä ammattilaisille.
Jos haluat tehdä työtä, jonka lopputulos näkyy ja huomataan, niin hakeudu TTS:aan koulutukseen. TTS kouluttaa Sinusta alan ammattilaisen. TTS tarjoaa koulutus- ja kehittämispalveluja yritysten ja henkilöiden kilpailukyvyn ylläpitämiseksi sekä erilaisiin muutostilanteisiin. TTS suunnittelee koulutuksen aina henkilön ja yrityksesi tarpeisiin sopivaksi.
 
TTS kouluttaa muun muassa keittiökalusteiden asentajia.TTS kouluttaa muun muassa keittiökalusteiden asentajia.

TTS kouluttaa ammattilaisia mm. seuraaville aloille

– Talonrakentaminen
– Nosturiala
– Kiinteistöala
– Maarakentaminen
– Puuala
– Verhoiluala
– Sisustusala
– Puutarha-ala

Räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia

Koulutuksella voidaan parantaa henkilöstön ammattitaitoa joko kokonaisvaltaisesti tai jollakin tietyllä osa-alueella. Työtehtävien muuttuessa, voidaan koulutuksella opastaa uusiin tehtäviin, esim. työnjohtajiksi. Laajasta kortti- ja sertifikaattitarjonnastamme on mahdollista räätälöidä koulutuskokonaisuuksia. TTS järjestää koulutusta usealla eri paikkakunnalla ja mahdollisuuksien mukaan yritysten omissa tiloissa. Autamme mielellämme myös koulutuksen rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä.

Koulutusvalikoimaan kuuluu muun muassa työnjohtajakoulutus.Koulutusvalikoimaan kuuluu muun muassa työnjohtajakoulutus.

Omatoimirakentajalle tarkoitettuja koulutuksia

TTS tarjoaa ammatillisen koulutuksen ja yrityksille räätälöityjen koulutusten lisäksi esimerkiksi omatoimirakentajalle tarkoitettuja koulutuksia, joissa käsitellään materiaalivalintoja, oikeita välineitä sekä rakentamismääräysten vaikutuksia. Koulutuksiin sisältyy teoriaosuus sekä työmaaolosuhteita vastaavissa tiloissa käytävä lyhytmuotoinen työvälineiden käyttöopastus. Lisäksi TTS järjestää suunnittelukoulutuksia, rakentajapäiviä sekä muita lyhytkoulutuksia.

Keittiö- ja tilasuunnittelupalvelu

TTS:n tutkimus- ja kehittämistoiminnan kohteena ovat asuinkiinteistöjen eri tilat, ekologiset, kestävät ja energiaa säästävät asumisratkaisut, jätteiden lajittelu, materiaalivalinnat, toimivat ja energiatehokkaat koneet, laitteet, tilat, prosessit ja työmenetelmät sekä palvelut. Erityisenä tutkimuksen- ja kehittämisen kohteena on ekotehokkuus ja elinkaariasuminen sekä eri elämänvaiheisiin liittyvät asumisratkaisut. TTS:llä on mm. useita senioriasumiseen liittyviä kehittämishankkeita. Lisäksi kohteena ovat työ- ja käyttöturvallisuuteen liittyvät aihealueet kuten kodinkoneet ja -laitteet, talotekniikka sekä asunnon turvallisuuteen liittyvät tekijät.
 
Julkaistu
5.1.2015