Omakotitalon tontin hankinta

Kun ajatus omasta omakotitalosta syttyy, tonttiasia nousee ensimmäisenä isona asiana esille. Seuraavaksi on päätettävä minkälainen tontti hankitaan. Suunnitellaanko talo tontille vai hankitaanko tontti talolle?

Tontti ja siihen liittyvät vaatimukset määrittävät minkälaisen talon voi rakentaa?

Aika nopeasti selviää, kuinka monimutkaisesta asiasta on oikeastaan kysymys. Helpoin tapa hankkia tontti on kävellä kunnanvirastoon ja selvittää kunnan kaavoittamien tonttien sijainti sekä luovutusehdot ja tavat. Tällöin tontilla on usein jo kunnallistekniikka valmiina. Mahdollisesti tietkin ovat asfaltoituja ja liittymät valmiina tontin puolella. Hintakin on usein edullinen tai, jos on kyseessä vuokratontti, niin vuokra on yleensä kohtuullinen.

Kaikki tuntuu hyvältä, koska tontti on sopivalla etäisyydellä työpaikasta, koulusta, harrastuspaikoista ja joukkoliikenne toimii ja muutkin palvelut on saavutettavissa. Varjopuolena on kuitenkin tiukat kaavamääräykset ja velvoitteet. Talon muoto, seinien ja vesikaton materiaalit, katon kaltevuus, harjan suunta ikkunoiden koko, istutettavien puiden määrä jne. määrätään tarkasti. Samoin tontille ajotien paikka on myös määritelty. Tontille annettu rakennustehokkuus määrää talon koon. Myös piharakennuksen paikka tontilla ja koko määrätty. Usein tonteista on kova kilpailu, jolloin on tyytyminen tonttiin, jonka ilmansuunnat eivät ole toivottuja. Tässä tilanteessa talo on suunniteltava tontille sopivaksi.

Tontteja kannattaa vertailla keskenään ennen varsinaista valintaa.Tontteja kannattaa vertailla keskenään ennen varsinaista valintaa.

Rakennettavan talon ominaisuudet määrittävät tontin

Usein on tilanne, jolloin perheelle on muodostunut selvä käsitys minkälaisen talo he haluavat. Tällaisessa tapauksessa tarvitaan tontti, johon haluttu talo voidaan rakentaa. Jos tarpeet ovat koon, ulkomuodon tai värin suhteen poikkeava, niin rakennuslupa tälle unelmien talolle heltiää helpoimmin haja-asutusalueelle isohkolle tontille. Joudutaan tinkimään lyhyistä etäisyyksistä työpaikalle, kouluun tai harrastuksiin. Joukkoliikennekään ei välttämättä toimi. Kunnallistekniikkaakaan ei aina ole tarjolla. On selvää, että kustannukset nousevat kaava-alueen tonttiin verrattuna. Saadaan kuitenkin sellainen talo perheen asunnoksi, josta on unelmoitu.

Perustamisolosuhteiden huomioiminen

Kaava-alueen tontista on yleensä tietoa maaperästä riittävästi, jotta ilman pohjatutkimusta voidaan päätellä paalutustarpeesta. Jos rakennus joudutaan paaluttamaan, tulee pohjatyöt kalliimmaksi kuin suoraan maan varaan perustettaessa. Asemakaava-alueiden ulkopuolella maaperästä syytä tehdä alustava maaperätutkimus ennen lopullisen tonttikaupan tekemistä. Kaikissa tilanteissa on ennen perustussuunnittelua tehtävä pohjatutkimus ja sen perusteella perustustapalausunto. Näitten pohjalta perustussuunnittelija pystyy tekemää perustussuunnitelmat, jos talon rakennesuunnitelmat ovat käytettävissä.

Tontin ostaminen

Ennen tontin ostoa on tulevan talon suunnittelijalta varmistettava, että halutunlainen talo tontille voidaan todella rakentaa. On myös varmistettava, myyjä hallitsee tonttia niin, että hän voi tontin myydä. Myös tonttiin liittyvät rasitteet ja niiden vaikutus rakentamiseen on selvitettävä.

Asiantuntija apuna tonttia ostettaessa

Jos rakennushankkeessa ollaan vakavasti liikkeellä, asiantuntijaa kannattaa käyttää apuna. Asiantuntijan kokemus auttaa välttämään turhaa työtä ja tarpeetonta selvittämistä. Asiantuntija tuntee lähialueen markkinat ja hänellä on käytössään oma verkostonsa, minkä kautta tietoa myynnissä olevasta tontista löytyy.

Asiantuntija on paras ottaa mukaan projektiin jo tontin hankintavaiheessa.Asiantuntija on paras ottaa mukaan projektiin jo tontin hankintavaiheessa.
Olli Hanhiniemi RI(amk)
 
Julkaistu
16.12.2014