Kipsilevypintojen viimeistelyyn
ja saumaukseen sopivat tuotteet

Kipsilevyjen saumaus on työvaihe, jossa huolimattomasti tehty työ näkyy valmiissa ja viimeistellyssä pinnassa. Saumaukseen onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota ja käyttää riittävästi aikaa, jotta lopputulos vastaa sitä mitä halutaan. Saumaus itsessään ei ole hankala toimenpide – se vaatii ainoastaan huolellisuutta sekä oikeat aineet ja tarvikkeet.

Koska kipsilevyjä löytyy niin suora- kuin reunaohennettujakin, on niiden saumausohjeet hieman toisistaan poikkeavat.
Pääset tutustumaan saumausohjeisiin sekä sisä- ja ulkokulmien suojaukseen tämän linkin kautta.

Gyproc tuotteita.Gyproc tuotteita.

Pintojen viimeistely

Gyproc on kehittänyt omien kipsilevyjensä sekä saumanauhojen kanssa optimaalisesti toimivat ProMix-valmistasoitteet. Kaikille Gyproc Valmistasoitteille on myönnetty Rakennustietosäätiön rakennusmateriaalien paras päästöluokitus, M1. Mikäli toteutuksen puolesta on mahdollista, on suositeltavaa käyttää kaikissa rakennusvaiheissa aitoja Gyproc-tuotteita. Teräsrangat, kipsilevyt, ruuvit, saumanauhat, tasoitteet sekä laastit on testattu yhteensopiviksi keskenään.
Gyproc Valmistasoitteille on myönnetty rakennusmateriaalien paras päästöluokitus, M1.Gyproc Valmistasoitteille on myönnetty rakennusmateriaalien paras päästöluokitus, M1.
Valmistasoitteet ovat pitkälle kehitettyjä ja niiden oikeanlainen toiminta on testattu toimivaksi jokaiseen työvaiheeseen. Näin lopputuloksena on paras mahdollinen pinta. Valmistasoitteiden lisäksi Gyprocin valikoimasta löytyy myös kolme kipsipohjaista laastia.

Ennen kuin asennat kipsilevyseinään tapetin tai maalaat lopullista maalipintaa, suositellaan tehtäväksi vielä huolellinen hionta sekä pohjamaalaus. Vaivannäkö palkitaan lopputulokseksi tulevalla tasaisella ja kauniilla pinnalla.

Valmistasoite tai kipsipohjainen laasti
- mikä soveltuu minnekin?

Valmistasoitteet ovat polymeerisideaineisia ja ne on tarkoitettu käytettäväksi suoraan purkista. Tuote säilyy hyvin suljetussa purkissa pitkään, joten voit käyttää tuotetta vain sen verran mitä tarvitset. Valmistasoitteet soveltuvat moneen. Erityisesti ne on tarkoitettu kipsilevyjen saumaukseen kartonkisaumanauhaa käytettäessä sekä kolojen paikkatasoitukseen ja levyjen osa- ja ylitasoitukseen.

Valmistasoitteiden kovettumisen aiheuttaa massasta haihtuva vesi. Muistathan, että levitetyn tasoitekerroksen tulee antaa kuivua ennen uuden kerroksen levittämistä.
Kipsipohjaiset laastit ovat pakattuina säkkeihin jauheen muodossa. Jotta aikaansaadaan toimiva laasti, tulee jauheeseen sekoittaa työmaalla puhdas ja viileä vesi. Veden ja kipsin reagoidessa alkaa massa kovettua. Näin ollen onkin laastia tehdessä osattava arvioida menekki, paljonko tuotetta ehditään käyttää ennen kuin laasti kovettuu liikaa. Kovettumisnopeudessa ainoa vaikuttava tekijä on aika, joten ilman suhteellinen kosteus tai täytekerroksen paksuus eivät vaikuta kovettumisaikaan. Kipsilaastista itsestään haihtuu vain vähän vettä, tästä syystä kutistumat jäävät pieniksi.

Laastit soveltuvat erityisesti seinien oikaisuun, kipsilevyjen liimaukseen sekä rappauksen ja kipsilevyjen vaurioiden korjaamiseen. Huomioi, että kipsipohjaiset laastit eivät sovellu ohuisiin pintatasoituksiin, käytettäväksi kuivumalla kovetettujen tasoitteiden päällä eikä lattialevyjen liimaukseen paikalleen.
Gyproc Valmistasoitteiden valintataulukko.Gyproc Valmistasoitteiden valintataulukko.
 
Julkaistu
15.12.2014