VTT: Purkusuunnittelu osaksi rakentamista – osien uudelleenkäyttö ja kierrätys parantavat rakennusten ekotehokkuutta

Hyvällä suunnittelulla voidaan edistää rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäyttöä ja samalla säästää ympäristöä ja materiaalikustannuksia. Tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää arvioida, miten rakennukset voidaan järkevästi korjata tai purkaa osiin ja miten hyödyntää osien jäljellä oleva elinikä uusissa käyttökohteissa. Paras tapa on tehdä purkusuunnittelu jo osana rakennussuunnittelua.
kaavio
Rakennusosien uudelleenkäyttö on edullista ympäristön kannalta ja voi olla myös huomattavasti halvempaa kuin käyttö uusioraaka-aineena. Rakennusmateriaalien tuotanto ja itse rakentaminen ovat käyttövaiheen energiankulutuksen ohella merkittävin rakennuskantaan liittyvä ympäristökuormien aiheuttaja. Käyttökelpoisten osien uudelleenkäytöllä säästetään vastaavan uuden tuotteen valmistuksessa tarvittava energia.

Nykyisin suunnittelun lähtökohtana on helppo ja tehokas rakennettavuus, mutta tulevaisuudessa suunnittelijan tulee osata myös arvioida, miten rakennukset voidaan järkevästi korjata tai purkaa osiin ja miten voidaan hyödyntää osien jäljellä oleva elinikä uusissa käyttökohteissa. Lisäksi rakennusmateriaalien ja -tuotteiden valmistusprosessissa tulee optimoida luonnonvarojen käyttö ja suosia kierrätysmateriaaleja.
Käytännön rakentamisessa suunnittelu uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten näkyy tarpeen mukaan muunneltavina ja modulaarisina ratkaisuina, joissa rakenteet ja materiaalit ovat pitkäikäisiä, helposti purettavia, lajiteltavia ja kierrätettäviä. Hyvällä purettavuuden suunnittelulla myös rakennuksen ja talotekniikan huollettavuus ja korjausmahdollisuudet helpottuvat ja vähentävät tulevaisuudessa syntyviä kustannuksia.

Paras tapa edistää purettavien rakennusosien uudenkäyttöä ja kierrätystä on ottaa purkusuunnitelma jo osaksi hankkeen muuta suunnittelua. Sen tulisi olla osa rakennusten ja rakenteiden elinkaaren hallintaa koskevaa suunnittelua. Purkusuunnitelmassa on tärkeää arvioida eri tavoin hyödynnettävät materiaalimäärät ja käytettävät purkumenetelmät. Nämä esitetään nykyisin vasta haettaessa lupaa rakennuksen purkamiselle.

VTT tutki rakennuselementtien uudelleenkäyttöä hiljattain päättyneessä ReUSE-projektissa. VTT esittää myös kehittämistarpeita purettavuuteen ja korjattavuuteen liittyvän suunnittelun parantamiseksi. Näistä keskeisimpiä ovat uudelleenkäyttöä tukevan ohjeistuksen ja lainsäädännön kehittäminen sekä liiketaloudellisten ja ekologisten hyötyjen osoittaminen esimerkkikohteiden avulla.

ReUSE-projekti on yksi ympäristöministeriön vihreän talouden hankkeista. ReUSE liittyy läheisesti kansalliseen rakentamisen materiaalitehokkuuden edistämisohjelmaan ja Kestävää kasvua materiaalitehokkuudella -ohjelmaan. Projektia ovat rahoittaneet ympäristöministeriön lisäksi Finnish Wood Research Oy FWR, Ekokem Oy, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Tampereen teknillinen yliopisto TTY.
 
Julkaistu
3.12.2014