Kaukolämmön etäluenta tuo etuja niin asiakkaille kuin lämmöntoimittajalle

Kaukoluennan piirissä Pori Energian kaukolämpöasiakkaista on tällä hetkellä noin 97 %. Kaukoluenta tarkoittaa kaukolämmönkulutuksen mittaustietojen siirtämistä automaattisesti. Älykkäät mittarit tallentavat kulutustiedot tunneittain ja siirtävät ne tietojärjestelmiimme kerran vuorokaudessa. Mittariasennusten yhteydessä kaikkien asiakkaidemme kaukolämpömittarit on puhdistettu tai vaihdettu. Näin menetellen olemme varmistaneet mittarien luotettavan toiminnan ja mittausepätarkkuuteen liittyvien häviöiden vähenemisen.

Pori Energian kaukolämpökartta

Pori energia KL_1920

Kaukoluenta tarjoaa useita etuja

Kaukoluenta antaa tarkkaa tietoa asiakkaiden energiankulutuksesta ja mahdollistaa ajantasaiseen kulutustietoon perustuvan laskutuksen. Kaukoluennalla saadaan lukematiedot tarkasti kuukaudenvaihteen tilanteesta, jolloin kuukausikulutustiedon tarkkuus paranee oleellisesti muihin mittarilukemien keruumenetelmiin verrattuna. Toteutuneeseen kulutukseen perustuvan laskutuksen myötä arvio- ja tasauslaskut jäävät pois. Muutos yksinkertaistaa ja selkeyttää lämpölaskutusta, sillä jokaisesta laskusta näkee, kuinka paljon lämpöä edellisen kuukauden aikana on käytetty. Pori Energian tavoitteena on myös saada Internet-pohjainen kulutuksen reaaliaikainen seurantamahdollisuus asiakkaillemme mahdollisimman pian.

Ei enää omatoimista mittarinluentaa

Kaukoluennan ansiosta asiakkaidemme arki helpottuu, sillä enää ei itse tarvitse huolehtia energialukemien toimittamisesta kuukausittain. Kaukoluennan antamaa informaatiota voidaan myös hyödyntää osana kaukolämmön tuotannon ja kaukolämpöverkoston ennakoivaa kunnossapitoa ja käyttötoimintoja. Kaukoluennan avulla Pori Energia saa käyttöönsä tarkkaa tietoa kaukolämpöverkoston tilasta. Kaukoluenta auttaa esimerkiksi paikallistamaan verkoston vikakohdat helpommin ja nopeammin, sekä pystymme myös parantamaan lämmönvaihtimien laadun seurantaa. Kaukoluentaa voidaan lisäksi hyödyntää mm. tuotannon optimoinnissa, tehontarpeen ennakoinnissa ja pumppauksien ohjauksessa.

Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen

Laskutuksen osalta tärkeimmät kaukoluennalla avulla saavutettavat hyödyt ovat puuttuvien lukemien saaminen automaattisesti, luenta-ajan tarkentuminen sekä kulutusseurannan parantuminen. Kaukoluennan avulla lukemat saadaan käyttöön useammin, jolloin niitä voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen. Lukeman oikeellisuus varmistuu ja mittarien vikaantuminen voidaan myös havaita nopeammin. Kaukolämmön etäluennan avulla laskutusperusteena oleva asiakkaan tarvitsema tuntinen huipputeho on mahdollista määrittää aiempaa tarkemmin ja luotettavammin. Kaukoluennan mahdollistamia tuntimittaustietoja voidaan lisäksi hyödyntää mm. kaukolämpömittareiden pitkäaikaisen kunnon ja käytönaikaisen vanhenemisen tai kulumisen arviointiin. Tämän tarkoituksena on varmistaa mittauslaitteiden mittaustarkkuuden pysyminen määräysten ja sopimusten mukaisissa rajoissa koko mittauslaitteen käyttöajan.

Kaukoluenta mahdollistaa palvelujen kehittämisen

Kaukoluenta mahdollistaa myös erilaisten uusien hinnoittelujärjestelmien ja tariffien käyttöönoton, sekä palvelutuotteiden toteuttamisen kaukolämpöalalle. Uusia palvelutuotteita voivat olla esimerkiksi energian tehokkaaseen käyttöön liittyvät palvelut sekä asiakaslaitteiden kunnonvalvontaan liittyvät palvelut. Pori Energia on aktiivisesti mukana kartoittamassa uusia mahdollisia palveluita helpottamaan kaukolämpöasiakkaidensa toimintaa.

Pori energian kaukolämpöhinnastot
 
Julkaistu
17.11.2014