Välipohjan eristys estää äänten siirtymisen kerroksesta toiseen

Kaksi- tai useampikerroksisessa taloissa yläkerrasta ei pitäisi kantautua ääniä toisiin tiloihin. Kävelyn, puheen, television ja musiikin äänien kuuluu jäädä kerrokseen, jossa niitä soitetaan. Samoin kävelyn ääntä ei pidä kuulla alakerrassa.

Askeläänen kantautumisen estäminen

Ilmaääneneristyksessä tarkastellaan rakenteen toimintaa, kun ilmassa etenevät äänet eli ilman paineen vaihtelut saavat rakenteen värähdysliikkeeseen. Askelääneneristyksessä värähdysliike synnytetään rakenteeseen kohdistettuina iskuina. Varsinaisena erona on värähtelyn synnyttämistapa, mutta itse rakenteen toiminta on likimain samanlainen. Rakenteen toiminnasta voidaan tehdä seuraavia päätelmiä:

 • Samanvoimaisesta iskusta raskas rakenne heilahtelee vähemmän. Askelääneneristys paranee rakenteen painon kasvaessa noin 9 dB massan kaksinkertaistuessa.
 • Rakenteen jäykkyydellä on vaikutusta. Hyvin suuri jäykkyys on edullista, mutta ohuet kiviaineiset rakenteet ovat epäedullisia. Eristystä voidaan kuitenkin parantaa äänen säteilyä vaimentavalla levyrakenteella.
 • Eristystä voidaan parantaa kaksinkertaisella rakenteella eli kelluvalla lattialla, kaksinkertaisella erillispalkistolla tai joustavasti ripustetulla katolla.
 • Käytännössa askeläänitasoluku saadaan pienemmäksi mm. seuraavilla keinoilla:
   
  • Massiivi- tai ontelolaattavälipohja, jonka päällä on erittäin joustava muovimatto.
  • Kelluvilla lattiarakenteilla, jonka tulee olla täysin irti kaikista muista rakenteista ja talotekniikan asennuksista.
  • Asennuslattioilla (joissa joustavat väliosat)
  • Alas lasketuilla katoilla

Kelluva lattiarakenne paras

Rakennusmääräyskokoelmassa määrätty ääneneristysvaatimus saadaan parhaiten toteutettua kelluvalla lattiarakenteella. Kelluva lattiarakenne on lattia, jossa ontelo- tai massiivilaatan päällä on joustava kerros ja sen päällä pintarakenne (pintalaatta, tasoite tai leyvrakenne). Olennaista on, että kelluva pintalaatta on irti kaikista sivuavista rakenteista. Kelluviin lattiarakenteisiin joustavaan kerrokseen sopii ISOVER FLO.

Jos lattian pintarakenteena halutaan käyttää parkettia, lattia täyttää askelääneneristysvaatimukset alusrakenteen ollessa joustavaa alusmateriaalia tai muovimatto.

Tutustu ISOVERin rakennekirjastoon

Ontelolaatan päällä kelluva lattia: 20–40 mm pumpattava tasoite
Vetonit, valusuoja (suodatinkangas tai muovikalvo, valitaan kosteuden siirtymissuunnan mukaan), ≥30 mm askelääneneriste ISOVER FLO, 265–320 mm kantava rakenne, ontelolaatta P27 tai P32 (saumattuna >380 kg/m²)Ontelolaatan päällä kelluva lattia: 20–40 mm pumpattava tasoite Vetonit, valusuoja (suodatinkangas tai muovikalvo, valitaan kosteuden siirtymissuunnan mukaan), ≥30 mm askelääneneriste ISOVER FLO, 265–320 mm kantava rakenne, ontelolaatta P27 tai P32 (saumattuna >380 kg/m²)
Puurakenteinen välipohja: pintamateriaali, 2xGyproc GL 15 (levysaumat limitetään), harvalauta ≥22x100 k300 lattiakannattajat rakennesuunnitelman mukaan, ääneneriste ISOVER KL-AKU 100mm
Koolaus 22x45 k600 tarvittaessa
Akustinen jousiranka Gyproc AP25 k400
Kipsilevy Gyproc GN13, paloluokkaan REI30 kipsilevy Gyproc GF15
Pintakäsittely huoneselosteen mukaanPuurakenteinen välipohja: pintamateriaali, 2xGyproc GL 15 (levysaumat limitetään), harvalauta ≥22x100 k300 lattiakannattajat rakennesuunnitelman mukaan, ääneneriste ISOVER KL-AKU 100mm Koolaus 22x45 k600 tarvittaessa Akustinen jousiranka Gyproc AP25 k400 Kipsilevy Gyproc GN13, paloluokkaan REI30 kipsilevy Gyproc GF15 Pintakäsittely huoneselosteen mukaan

Kelluva lattia

 • kelluvilla lattioilla saavutetaan paras askeläänen eristys (kokonaan irti rakennuksen rungosta), eristeellä tulee olla alhainen dynaaminen jäykkyys
 • puulattioilla välitilan villottaminen täyteen sekä alapuolinen rakennuslevyt kiinnitetään akustorangalla
 • matalien taajuuksiin eristävyyttä voidaan parantaa pintamassaa lisäämällä
   
  • lattiamateriaalin valinnalla on vaikutusta askeläänitasoon
  • muista tiivistys ja sivutiesiirtymien estäminen

Askelääniratkaisu ontelo- tai betonilaatan päälle
• 20–40 mm pumpattava tasoite
Vetonit
• Valusuoja (suodatinkangas tai muovikalvo,
valitaan kosteuden siirtymissuunnan
mukaan)
• ≥30 mm askelääneneriste ISOVER FLO
• 265–320 mm kantava rakenne, ontelolaatta
P27 tai P32 (saumattuna
>380 kg/m²)Askelääniratkaisu ontelo- tai betonilaatan päälle
• 20–40 mm pumpattava tasoite Vetonit
• Valusuoja (suodatinkangas tai muovikalvo, valitaan kosteuden siirtymissuunnan mukaan)
• ≥30 mm askelääneneriste ISOVER FLO
• 265–320 mm kantava rakenne, ontelolaatta P27 tai P32 (saumattuna >380 kg/m²)

Yleisimmät virheet kelluvan lattian asennuksessa

 • Kelluvan lattian alle jää jokin kiinteä kappale, joka kytkee pintalaatan kantavaan rakenteeseen.
 • Pintalaatan valusuoja on jostain syystä vioittunut.
 • Valettava massa pääsee joustavaan kerrokseen ja esim. joustavan kerroksen saumoista massa pääsee valumaan kiinni kantavaan rakenteeseen. Massan kovetuttua on kelluvan pintalaatan ja kantavan rakenteen välille syntynyt kiinteä yhteys.
 • Pintalaatta on kiinni sivuavissa rakenteissa. Joko irrotuskaista on jäänyt kokonaan pois tai siirtynyt valun aikana paikaltaan. Irrotuskaistan ja valusuojan sauma tulee teipata tai valusuoja voidaan nostaa reunoilta ylös jättäen irrotuskaista valusuojan taakse.
 • Pintalaatta kiinni lävistävissä rakenteissa. Putkien läpimenot on vaikea toteuttaa kunnolla ilman tarkoitukseen suunniteltuja irrotuskappaleita. Putken ympärille asennettu mineraalivilla- tai solumuovikaista teipattuna ei tavallisesti toimi kunnolla. Em. rakennetta on vaikea saada tiiviisti kiinni valusuojaan.
 • Kelluvaa lattiaa ei saa kiinnittää kynnyksillä rakennuksen runkoon. Kynnys tulee kiinnittää vain kelluvaan pintarakenteeseen. Jos kelluva lattiarakenne loppuu siten, että sauma jää kynnyksen alle tulee kynnys halkaista ja tiivistää eri puolet joustavalla kitillä.
 • Jalkalistat eivät saa kiilata kelluvaa lattiarakennetta alaspäin. Kunnolla toimivassa kelluvassa lattiassa jalkalistat ovat vähintään 1 mm irti lattiasta.
 • Kelluvan lattian pintamateriaali ei myöskään saa koskea mihinkään ympäröiviin rakenteisiin. Usein askelääneneristävyyttä heikennetään asentamalla lautaparketti kiinni patteriverkoston putkiin, jolloin ääni siirtyy sivutiesiirtymänä alapuoliseen ja/tai yläpuoliseen asuntoon.
 • Mikäli kelluvan lattian päälle asennetaan laatta- tai kivi- materiaalia, tulee pitää huoli, ettei alueen reunoilla laastilla kytketä pintamateriaalia rakennuksen seiniin.
 • Mikäli kelluvan lattian päältä rakennetaan väliseiniä, tulee ne kannatella joustavasti kelluvasta lattiasta. Levyrakenteisilla kelluvilla lattiarakenteilla tulee huolehtia, että talotekniikan läpimenot eivät kytke kelluvaa levyrakennetta rakennuksen runkoon.
 • Levyrakenteisilla kelluvilla lattiarakenteilla tulee huomioida myös, että joustava kerros on riittävän kuormitusta kestävä ja että levyrakenne on suunnittelijan ohjeiden mukainen. Pintakerroksen reuna-alueilla voidaan käyttää kuormituskestävyydeltään lujempia tuotteita tasaamaan kuormitusta riittävästi.

 
Julkaistu
6.7.2015