Hulevedet pois pihoilta!

Sademäärät sekä sateiden rankkuus lisääntyvät entisestään. Tämä tuo runsaasti lisähaasteita yhdyskuntasuunnitteluun. Sadevedestä täytyy päästä tehokkaasti eroon, ettei se muodosta liikenteelle ja ihmisille vaaranpaikkoja.

Hulevesien kerääntymiseen ja hallintaan vaikuttavat muun muassa kaupungistuminen ja tätä kautta tiiviin pinnan lisääntyminen. Pinnan ollessa tiivis, on tärkeää, että hulevedenpoisto on suunniteltu asianmukaisesti.

Uponorilta saat kerralla kokonaisvaltaisen ratkaisun hulevesien hallintaan. Valikoimastamme löytyy kaikki tarvittava: putket, yhteet, kaivot ja imeytysratkaisut.

Uponor IQ -hulevesijärjestelmän putkia on saatavilla kokoluokissa 200mm- 1200mm. Putkissa on kiinteä muhvi, mikä varmistaa tiivisteen kanssa liitoksen ehdottoman tiiveyden.

Kattavalla kaivovalikoimallamme täydennät putkiston helposti. Lopuksi hulevesikasetit ja -tunnelit hoitavat vesien imeytyksen maaperään tehokkaasti.

Lisää tietoa hulevesiratkaisuista

Hulevedet voi johdattaa pois pihoilta vaikka hulevesitunneliin tai hulevesikasettiin.Hulevedet voi johdattaa pois pihoilta vaikka hulevesitunneliin tai hulevesikasettiin.

Kokonaisvaltainen ratkaisu, jolla saadaan hulevedet hallintaan

Uponor IQ on älykäs ratkaisu hulevesien viemäröintiin. Järjestelmä kattaa koot 200 mm:stä 1 200 mm:iin. Järjestelmään sopivat Uponorin Ultra Rib 2 -yhteet lukuun ottamatta kokoa 680mm, johon on oma yhdevalikoimansa. Uponor IQ -putket tulevat korvaamaan vanhan PP-sadevesijärjestelmän putkien vastaavat koot. Järjestelmä sopii käytettäväksi pienissä ja suurissa hankkeissa teiden ja katujen rakentamiseen sekä maa- ja metsätalouteen.

Uponor IQ -sadevesiputkessa on kiinteä muhvi. Yhdessä tiivisteen kanssa, liitoksesta tulee ehdottoman tiivis. Ei vuotoa sisään eikä ulos. Turvallisuus paranee ja asennustyöt helpottuvat. Tehokkaampi tapa rakentaa ja asentaa putkia säästää myös kustannuksia.

Yksinkertainen asennus, mukautuvuus ja kestävät ominaisuudet ovat avainasioita Uponor IQ -järjestelmässä. Järjestelmä täyttää EN-standardin sadevesiputkelle asettamat vaatimukset ja edustaa pohjoismaista Nordic Poly Mark -laatua.

Järjestelmän voi helposti täydentää Uponorin sadevesikaivoilla ja/tai hulevesikaseteilla tai -tunneleilla.

Lisää tietoa Uponor IQ -järjestelmästä

Miksi Uponor IQ?

 • Kiinteän muhvin ja tiivisteen ansiosta liitokset ovat ehdottoman tiiviitä
 • Putken vahva rakenne takaa pitkäikäisen ja kannattavan investoinnin
 • EN-standardin vaatimukset täyttävä järjestelmä
 • Laaja yhdevalikoima takaa järjestelmän joustavuuden asentaessa, vähemmän loppukustannuksia
 • Järjestelmä edustaa Nordic Poly Mark -laatua
 • Uponorille tunnusomaisen vaaleanharmaan sisäpinnan ansiosta viemärikuvaus on helppoa
 • Hulevesiputkiston voi täydentää helposti muilla Uponorin hulevesituotteilla kuten sadevesikaivolla tai hulevesikaseteilla.

Hulevesitunneli pieniin kohteisiin

Hulevesitunnelien toiminta perustuu hulevesien syntypaikalla tapahtuvaan imeytysjärjestelmään. Hulevesitunneli toimii myös väliaikaisena varastointina kunnes vesi imeytyy maaperään.

Uponor-hulevesitunneli on erityisesti pieniin kohteisiin suunniteltu hulevesien varastointi- ja imeytysratkaisu. Järjestelmä muodostuu hulevesitunnelimoduuleista ja päätylevyistä, jolloin sitä voidaan laajentaa haluttaessa. Asennus voidaan toteuttaa yhtenä tai useampana linjana, jolla ei ole pituusrajoitusta. Tunneli voidaan asentaa myös henkilöajoneuvoliikenteen alueelle, minkä ansiosta sille on helposti löydettävissä sopiva sijoituspaikka tontilla. Yhden moduulin tilavuus on 300 litraa, ja se voidaan asentaa lähelle maanpintaa, mutta tarvittaessa jopa 2,5 metrin syvyyteen.

Lisää tietoa hulevesitunneleista

Hulevesitunneli kerää hulevedet ja imeyttää ne maahan.Hulevesitunneli kerää hulevedet ja imeyttää ne maahan.

Miksi hulevesikasetti tai -tunneli?

 • 3 kertaa enemmän varastotilaa kuin perinteisessä sepeli-imeytyksessä
 • 2/3 kertaa vähemmän maankaivutöitä kuin perinteisessä sepeli-imeytyksessä
 • Nopeampi ja edullisempi asentaa
 • Hulevesikasetti voidaan asentaa kuorma-autoliikenteen ja hulevesitunneli henkilöautoliikenteen alueelle , jolloin paikka on valittavissa helposti
 • Suuri tilavuus, toimii viivytysaltaana
 • Korkea imeytyskyky, sillä imeytyminen on mahdollista kolmeen eri suuntaan

 
Julkaistu
1.10.2014