Teräskatteen huolto

Rakennusten katot ja julkisivut altistuvat usein monenlaisille ilman epäpuhtauksille ja saasteille. Näitä ovat happamia sateita aiheuttavat rikki-, kloori- ja typpiyhdisteet sekä erilaiset suolayhdisteet, lika ja noki. Yhdessä veden ja auringon UV-säteilyn kanssa epäpuhtaudet rasittavat kattoja ja seiniä. Vaikutus on suurimmillaan sellaisissa osissa, joista epäpuhtaudet eivät kunnolla huuhtoudu pois sadeveden mukana.

Pinnoitetun teräsohutlevyn kestävyyden kannalta kriittisimpiä kohtia ovat kolhut ja naarmut, joissa epäpuhtaudet pääsevät kontaktiin maalipinnoitteen alla olevan sinkkikerroksen tai etenkin teräsytimen kanssa.

Ilman epäpuhtauksien vaikutus on voimakasta saastuttavan teollisuuden läheisyydessä ja meren rannalla. Erityisesti rikki- ja klooripitoiset päästöt ovat ongelmallisia. Epäpuhtaudet rasittavat pinnoitetta ja lyhentävät niiden käyttöikää, joten katto- ja seinäpintojen säännöllinen puhdistaminen on tärkeä osa pinnoitteiden kunnossapitoa ja huoltamista.

Jätä yhteydenottopyyntö tästä, jos talosi kaipaa uutta kattoa

Tilaa Ruukin kattoremonttiesite veloituksetta

Vuosihuollossa roikkuvat rännit kiinnitetään uudelleen.Vuosihuollossa roikkuvat rännit kiinnitetään uudelleen.

Kuntotarkastus tehdään säännöllisesti

Maalipinnoitetut rakennusosat kannattaa tarkastaa säännöllisesti. Jos pinnoitteessa ilmenee vaurioita, tulee ne korjata pinnoitteen pitkäaikaiskestävyyden varmistamiseksi. Kuntotarkastus sisältää seuraavat toimenpiteet:

Käyttöönottotarkastus
Poista välittömästi asennuksen jälkeen kaikki mahdolliset irralliset esineet kuten kiinnikkeet, pellinkappaleet, porauslastut ja muut metalliesineet katolta ja sadevesijärjestelmistä.

Visuaalinen tarkastus
Maalipinnan visuaalinen tarkastus on hyvä tehdä kerran vuodessa yleistarkastuksena. Tarkempi pinnan katselmus tulee tehdä takuuaikana viiden vuoden välein. Silloin maalipinta tulee tarkastaa noin 1,5 metrin katseluetäisyydeltä. Takuuajan jälkeen pinta tulee tarkastaa joka toinen vuosi samoin 1,5 metrin katseluetäisyydeltä.

Katon puhtaus
Tarkista katon puhtaus. Roskat ja lika aiheuttavat korroosiovaaraa pitäessään levyn pinnan kosteana. Likainen katto on myös ulkonäköhaitta.

Kiinnikkeiden kunto
Tarkista kiinnikkeiden kunto ja kiinnitys. Vaurioituneet tai osin irralliset kiinnikkeet aiheuttavat vuotoa, puun lahovaurioita ja korroosiovaaraa. Jos kiinnitys on vaurioitunut, vaihda paksumpi kiinnike ja/tai uusi ruode.

Maalipinnoitteen kunto
Tarkista pinnoitteen kunto. Muista tarkistaa myös jiirit ja räystään reunat. Maalin irtoaminen, epätasainen haalistuminen, liituuntuminen ja säröily sekä paikalliset naarmut ovat merkki pinnoitteen korjaustarpeesta.
Noudata tämän ohjeen maalausohjeita pinnoitteen kunnostamiseksi.

Sadevesijärjestelmät
Sadevesijärjestelmät suositellaan puhdistettavan vuosittain. Tukkeutuneet, roskaiset ja likaantuneet sadevesijärjestelmät aiheuttavat jäätymis- ja kosteusvaurioita sekä korroosio-ongelmia. Poista mahdolliset tukkeumat ja roskat, huuhtele ja tarvittaessa pese koko järjestelmä. Korjaa mahdolliset vauriot.
Pesu ja roskien poisto
Sadevesi riittää yleensä pitämään maalipinnoitteen puhtaana. Erilaiset epäpuhtaudet, kuten puusta pudonneet lehdet tulisi kuitenkin puhdistaa katolta, jiireistä ja sadevesijärjestelmistä vuosittain.

Pinnoitteen puhdistukseen voi käyttää vettä ja pehmeää harjaa tai vesipainepesua (< 100 bar). Pinttyneemmän lian poistamiseen voi käyttää maalipinnoitteiden puhdistukseen tarkoitettua pesuainetta. Vaikean paikallisen lian voi poistaa lakkabensiiniin kostutetulla kankaalla pyyhkimällä. Pesuaine huuhdellaan pois vedellä huolellisesti ylhäältä alaspäin muutaman minuutin vaikutusajan jälkeen. Sadevesijärjestelmät tulee huuhdella vielä lopuksi vedellä. Pesun yhteydessä tulee huomioida, että liian voimakkaiden tai pinnoitteelle soveltumattomien pesuaineiden käyttö vaurioittaa maalipintaa.

Katon huolto-ohjeet
Paikkamaalaus ja räystäsreunojen huolto

Pinnoitteeseen syntyneet vauriot tulee aina korjata mahdollisimman pian. Maalaukseen on käytettävä maalipinnoitteiden korjaukseen soveltuvia maaleja. Spray-maaleja ei saa käyttää.

Naarmukohdat paikataan mahdollisimman pienellä siveltimellä. Jos vaurio ulottuu vain pohjamaaliin asti, riittää yksi maalauskerta. Naarmun ulottuessa koko maalipinnoitteen läpi sinkkiin saakka on suositeltua maalata toiseen kertaan ensimmäisen kerroksen kuivumisen jälkeen.

Joidenkin loivien kattoprofiilien räystäillä saattaa ilmetä joskus ns. räystäskorroosiota, jossa leikkausreuna alkaa ruostua. Ilmiö voidaan ehkäistä maalaamalla räystään leikkausreunat värittömällä Marking Paint-lakalla (Teknos) uuden katteen asennuksen yhteydessä. Erityisesti merenrantaolosuhteissa maalaus on suositeltavaa.

Katon puhdistus

Likaiset tai tahraantuneet kohdat pestään pehmeällä harjalla ja vedellä. Voit käyttää myös painepesuria (< 50 bar). Pinttyneen lian voi pestä maalattujen pintojen puhdistukseen tarkoitetulla pesuaineella.

Noudata pesuaineen valmistajan käyttöohjeita ja varmista tuotteiden soveltuvuus tarvittaessa valmistajalta.

Yksittäiset tahrat voi hangata pois mineraalitärpättiin kostutetulla liinalla. Huuhtele maalipinnoite ylhäältä alaspäin ja varmista, että pesuaine huuhtoutuu kokonaan. Huuhtele sadevesijärjestelmät lopuksi vedellä.

Lehdet ja risut tukkivat rännit aiheuttaen sadeveden ohjautumisen vääriin paikkoihin.Lehdet ja risut tukkivat rännit aiheuttaen sadeveden ohjautumisen vääriin paikkoihin.
Maalipinnoitteen uudelleenmaalaus
Huoltomaalaus voidaan tehdä, jos pinnoitteen tartunta alustaan on hyvä ja paikallisia vaurioita ei ole. Jos pinnoitteessa on merkittäviä paikallisia vaurioita tai maalipinnoite on epätasaisesti haalistunut, on syytä ottaa yhteys maalausalan asiantuntijaan huollon suunnittelemiseksi.

Tarkkaa ajankohtaa huoltomaalaukselle on vaikea antaa, koska maalipinnan kestävyyteen vaikuttavat useat seikat. Näitä ovat maalipinnoitteen tyyppi ja väri, ilmastolliset olosuhteet, kaltevuus, rakennustapa ja asennus. Suurimmillaan pinnoitteeseen kohdistuva rasitus on tummilla sävyillä etelänpuoleisella lappeella.

Uudelleenmaalauksen yleisimpiä syitä ovat maalipinnan merkittävä värisävyn ja kiillon muutos. Muutoksiin vaikuttavat eniten ilman epäpuhtaudet sekä auringon UV- ja lämpösäteily.

Pinnoitteiden kestävyyksillä on eroja. Esimerkiksi Pural ja Hiarc (PVDF) -pinnoitteilla muutokset ovat 20 vuoden jälkeenkin hyvin pieniä. Plastisol suositellaan yleensä huoltomaalattavaksi 12 – 20 vuoden kuluttua asennuksesta, polyesteri, mattapolyesteri ja Purex 15 – 20 vuoden kuluttua ja Pural ja Hiarc 20 – 30 vuoden kuluttua. Yleissääntönä voidaan sanoa, että tummat sävyt vaativat maalausta aiemmin kuin vaaleat. Ajoissa huoltomaalatulla teräskatolla voidaan saavuttaa erittäin pitkä kestoikä (jopa yli 50 vuotta). Maalipinnoitteen suojauskyvyn loputtua teräslevyä suojaa vielä sinkkipinnoite.

Maalipinnoitteen uudelleenmaalaus suoritetaan taulukon 3 ohjeiden mukaisesti.

Jätä yhteydenottopyyntö teräskatteesta ja sadevesijärjestelmästä


 
Julkaistu
6.10.2014