Kipsilevyllä kaarevia pintoja?

Persoonallisuus ja yksilöllisyys ovat tämän päivän sanoja, ja se näkyy myös ihmisten kodeissa. Esimerkiksi oleskelutiloihin sijoittuvat kaarevat väliseinät eivät ole mikään harvinainen näky. Onnistuuko sellaisen toteutus muuten kuin kiveä käyttämällä? Kyllä, Gyprocin kipsilevyjä on mahdollista taivuttaa niin seinä kuin kattopinnoissakin. Taivuttaminen on helpompaa ja yksinkertaisempaa kuin miltä se kuulostaa – menetelmä on nopea oppia ja vaatii vain huolellisuutta.

Gyproc kipsilevyjä on mahdollista taivuttaa niin seinä- kuin kattopinnoissakin.Gyproc kipsilevyjä on mahdollista taivuttaa niin seinä- kuin kattopinnoissakin.

Eikö kipsilevy murru taivutettaessa?

Kipsilevy saattaa murtua, mutta silloin on yleensä syynä virheellinen asennus tai väärä asennustapa. Oikein toteutettuna on Gyproc-kipsilevy mahdollista taivuttaa niin poikittais- kuin pitkittäissuuntaisesti. Ilman kosteus sekä lämpötila vaikuttavat siihen, miten levy käyttäytyy. Koska työmaaolosuhteissa kosteus ja lämpötila eivät koskaan pysy aivan tasaisena, kannattaa työ aloittaa kokeilemalla ja harjoittelemalla muutaman levyn kanssa. Näin saat määriteltyä helposti parhaan kostutusajan sekä levyn taivutustavan.

Katso kipsilevyn kostutusajat sekä taivutussäteet.
Kuiva-asennus

Kuivana kipsilevyä voidaan muotoilla vain loivissa kaarissa. Loivan kaaren taivutussäteen tulisi olla suurempi kuin 3000-4000 mm. Levyn taivutusta aloitettaessa levy nostetaan paikoilleen ja ruuvataan aloitusreuna kiinni. Varovasti taivuttaen levy tuodaan seuraavalle runkotolpalle, johon se ruuvataan kiinni. Eteneminen täytyy suorittaa hitaasti ja varovaisuutta noudattaen. Rankajaon suhteen on muistettava, että liian harva jako tekee kaaresta kulmikkaan.

Kipsilevy kostutettuna

Kipsilevyn muotoilu kostutettuna tapahtuu pitkälti samalla tekniikalla kuin kuivankin levyn asennus. Kipsilevyn kostutus tapahtuu vain levyn taivutuksen puristuspuolelta. Anna veden imeytyä kipsilevyyn rauhassa. Kostutusajan pituus vaihtelee eri levytyyppien välillä, ota tämä huomioon levyjä käsitellessäsi. Ja muista: Älä kastele levyä läpimäräksi!

Kun kosteana asennettu kipsilevy kuivuu paikallaan, niissä ei ole enää jännityksiä ja niiden lujuus on palautunut takaisin alkuperäiselle tasolle. Huomioi myös, että joissain tapauksissa saattaa olla paikallaan ns. esinorjistaa levy. Esinorjistus on helppo toteuttaa esimerkiksi muotti-aihiota, rakennustelinettä tai kaarevaa kulmaa vasten.

Millainen runko taivutukseen sopii?

Runkorakenteeksi soveltuu sekä puu- että teräsranka, taivutusperiaatteet eivät poikkea toisistaan. Aloita rungon teko tekemällä alusrakenteet huolella oikeaan muotoon. Mikäli alusrakenteet on tehty huonosti, näkyy se selkeästi lopputuloksessa.

Ala- ja yläjuoksut tehdään kahdesta Gyproc SKB 40/30 –profiilista, jotka asennetaan toisiaan vastaan runkosyvyyden mitan päähän toisistaan. Gyproc SKB 40/30 profiili voidaan taivuttaa haluttuun kaarevuuteen.

Kun ala- ja yläjuoksut on saatu asennettua paikoilleen, asennetaan runkotolpat kohdilleen. Kaarevassa osassa runkotolppien jako on huomattavasti tiiviimpi kuin mitä seinän muissa osissa, näin taivutetusta levystä ei tule kulmikasta, vaan kaari on sileä ja huoliteltu. Kaarevalla osalla runkotolppien sidonta kannattaa vahvistaa <1200 mm:n välein asennettavan vaakasuoran 0,5-1,0 mm:n paksuisella sidepellillä. Sidepelti kiinnitetään runkotolppien pintaan. Pellin tehtävänä on muotoilla kaari, pitää sen muodossaan sekä estää runkotolppia nurjahtamasta.
Kun ala- ja yläjuoksut on asennettu paikoilleen, asennetaan runkotolpat kohdilleen.Kun ala- ja yläjuoksut on asennettu paikoilleen, asennetaan runkotolpat kohdilleen.
Jotta levytyksestä tulisi siisti, tulee runkotolpat asentaa riittävän tiheästi.Jotta levytyksestä tulisi siisti, tulee runkotolpat asentaa riittävän tiheästi.

Miten kaariosan levytys tulisi aloittaa?

Kun lähestyt kaariosaa, sijoita levysauma ennen kaaren alkua suoralle osalle. Kaaren alkupisteeseen sijoitettuna levysauma hammastelee taivutuksessa ja vaikeuttaa siten työtä.

Kun levytys tapahtuu rungon molemmin puolin, tulee pyrkiä sijoittamaan levysaumat eri runkotolpille. Vahvat rakenteet saat asentamalla ulkokaaren sisemmän levykerroksen sauman ennen seinän kaareutuvaa osaa olevalle runkotolpalle ja ulomman levykerroksen sauman vastaavasti suoralle seinäosuudelle. Sisäkaaren puolella saumojen järjestys on päinvastainen kuin edellä. Sisemmän levykerroksen sauma sijoitetaan suoralle seinäosuudelle, ja ulomman levykerroksen sauman ennen kaarta olevalle runkotolpalle. Vahvan rakenteen lisäksi näin toimittaessa levyjen reunat eivät myöskään hammasta.

Erittäin jyrkät kaaret (taivutussäde pienempi kuin 700 mm) onnistuvat parhaiten käyttämällä Gyproc GSE 6 Remonttilevyä. Kostutettuina Remonttilevyt saadaan taivutettua jopa 200 mm kaariin. Levytys kannattaa tehdä kaksinkertaisena ja käyttää suorissa osissa vahvuudeltaan 13 mm olevia kipsilevyjä.
Vankka seinärakenne edellyttää huolellisuutta myös levyjaon suunnittelussa. Limittämällä seinarakenteesta tulee tukeva. Klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana.Vankka seinärakenne edellyttää huolellisuutta myös levyjaon suunnittelussa. Limittämällä seinarakenteesta tulee tukeva. Klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana.

Yleisimmät virheet kipsilevyn taivuttamisessa:

  Levyt halkeavat taivutettaessa: 
  • Taivutussäde on liian pieni levyn paksuuteen verrattuna
  • Levy on liian kuiva, se ei ole ehtinyt kostua riittävästi
  • Levy on kostunut liikaa

  Levy taipuu kulmikkaasti:
  • Kaariosan tolppajako on liian harva

  Levyjen reunat hammastelevat kaariosassa:
  • Levysaumat on sijoitettu kaariosan alkupisteeseen.

 
Julkaistu
6.10.2014