Eristysohjeita rakentajalle

Rakennuksen toimivuuden kannalta on tärkeää, että muutama perusasia on huolehdittu kuntoon jo alusta alkaen: Riittävä eristys, sopivaksi mitoitettu ilmanvaihto sekä rakenteiden kuivana säilyminen, joilla saadaan rakennukselle pitkä elinkaari. Eristämisen pieniin yksityiskohtiinkin kannattaa paneutua huolella, sillä kylmäsillat ja epätiiviit rakenteet aiheuttavat vedon tunnetta asujalle sekä nostavat energiankulutusta turhaan. Seinärakenteen rakennusfysikaaliset ominaisuudet on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi ilman-/ höyrynsulun sijoittuminen seinärakenteeseen sekä sen tiiviys on tarkkaa. Höyrynsulku tulisikin sijoittaa aina lämmöneristeen lämpimälle puolelle, jotta se toimisi tarkoituksensa mukaisesti ja estäisi eristeen kastumista/kostumista. Lisäksi rakenteen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennekosteus ja ulkoa sisälle suuntautuva kosteus sekä kosteuden poispääsy rakenteista.

Eristys_6911-480

Ennen eristeiden asentamista

Eristepakettien oikeanlainen säilytys on tärkeää rakennustyömaalla. Huolimatta eristeiden suojapakkauksista ja -muoveista, on ne tarkoitettu vain väliaikaiseksi suojaukseksi. Mikäli tuotteita on tarkoitus säilyttää pidemmän aikaa asentamattomana ulkotiloissa, tulee ne ehdottomasti peittää huolella sadetta, tuulta ja tuiskua vastaan sekä säilyttää irti maasta. Märkää eristettä ei missään nimessä saa asentaa. Eristeen kastuttua tulisi sen antaa kuivua rauhassa. Pakkauksia avatessa ja käsitellessä pitää myös varoa, etteivät eristeet repeydy tai vahingoitu muuten.

Eristelevyt eivät aina sovi suoraan seinärakenteeseen ja runkojakoon, vaan niitä täytyy leikata oikean kokoiseksi. Hyvänä apuvälineenä on mitta, terävä puukko/villaveitsi ja linjalauta. Lisäksi tasainen leikkausalusta on hyvä olla. Eristeen toimivuuden kannalta leikkaamisessa kannattaa olla erityisen huolellinen ja leikata juuri oikean kokoinen pala, jotta seiniin ei jää eristämätöntä tilaa. Kylmä ilma ei kulkeutuakseen isoa tilaa tarvitse.

Eristeiden asennus

Eristeiden asennukseen kannattaa käyttää aikaa, kiireellä tehden työn jäljestä ei tule hyvää ja sen huomaa nopeasti vedon tunteena sekä kylminä paikkoina. Jälkikäteen tällaisten kohtien lisäeristäminen on iso työ. On tärkeää, että eristeet asennetaan huolella ja tarkistetaan, että eristekerroksiin ei jää turhia rakoja, painumisia, pusseja tai kupruja. Asennuksen jälkeen eristeiden tulisi olla tiiviisti kiinni toisissaan sekä ympäröivissä rakenteissa. Kun eristekerroksia on useita kerroksia päällekkäin, tarvitsee eristeiden saumojen limittyä – näin saumat eivät osu samalle kohtaa ja vältetään taas kylmän ilman suora kulku.
 
Päivitetty
22.9.2014