Salaojien huolto ja korjaus

Salaojien tarkoitus on johtaa vesi pois rakennuksen läheisyydestä. Mikäli salaojia ei ole, päätyy liiallinen vesi rakennukseen, ja tällöin rakenteisiin kertyy ylimääräistä kosteutta. Salaojien ja salaojituskerroksen sijoituspaikka on rakennuksen ulkopuolella, sen ympärillä. Kun salaojaputken sijaintia määritellään suhteessa viereiseen seinäanturaan tai vaihtoehtoisesti matalaan perustettuun perusmuuriin, tulee salaojaputken kokonaisuudessaan olla seinäanturan alapuolella. Joka tapauksessa salaojat tulee sijoittaa niin syvälle maahan, että ne eivät pääse talvisin jäätymään.

Selkeitä merkkejä salaojien toimimattomuudesta
on kosteuden nousu rakenteisiin ja siitä seuraavat
mahdolliset terveydelliset ja rakenteelliset ongelmat
sekä kosteus- ja mikrobivauriot rakennuksen
alapohjassa olevissa rakenteissa.Selkeitä merkkejä salaojien toimimattomuudesta on kosteuden nousu rakenteisiin ja siitä seuraavat mahdolliset terveydelliset ja rakenteelliset ongelmat sekä kosteus- ja mikrobivauriot rakennuksen alapohjassa olevissa rakenteissa.

Salaojien tyypilliset vauriot

Salaojien toimiessa huonosti (tai ei ollenkaan) on korjaustyöt aloitettava ongelman aiheuttajan selvittämisellä. Kun ongelman aiheuttaja on selvillä, on korjauksen lopputulos pysyvämpi ja helpompi tehdä. Vanhemmissa kiinteistöissä salaojaputket saattavat olla materiaaliltaan tiiltä tai muovia. Tällaisten salaojaputkien halkaisijat ovat nykypäivän mittapuun mukaan liian pieniä, vaikka salaojat muuten toimisivatkin. Salaojan sorakerros voi myös olla vanhemmissa kohteissa liian ohut tai tehty jopa vääränlaisesta maa-aineksesta. Myös salaojan asennuksessa on saattanut sattua asennusvirheitä, kuten notkokohdan syntyminen koko putken pituusmatkalla. Ajan kuluessa myös puiden sekä kasvillisuuden juuristo on saattanut päästä tukkimaan salaojaa.

Selkeitä merkkejä salaojien toimimattomuudesta on kosteuden nousu rakenteisiin ja siitä seuraavat mahdolliset terveydelliset ja rakenteelliset ongelmat sekä kosteus- ja mikrobivauriot rakennuksen alapohjassa olevissa rakenteissa. Kosteusongelmia epäiltäessä kannattaa ottaa yhteyttä alan ammattilaiseen, joka kykenee paikallistamaan mahdollisesti hyvinkin piilossa olevat ongelmakohdat.

Korjauksista/huolloista

On tärkeää, että maa viettää poispäin rakennuksesta. Salaojien tarkastuskaivoista on helppo tarkistaa vedenpinnan taso; jos vedenpinta on liian korkealla, pumpataan liika vesi pois sadevesikaivoon. Routaeristystä lisäämällä voidaan taas vaikuttaa maanpinnan routimiseen ja sitä myötä tapahtuvaan salaojan liikkumiseen ja jäätymiseen.

Mikäli salaoja on päässyt tukkeutumaan maa-aineksesta muusta syystä kuin putken painumisesta, voidaan salaojaa yrittää avata paineellisen veden avulla. Veden suihkutus aloitetaan tarkastuskaivosta ja katsotaan että vesi pääsee valumaan esteettä toiseen kaivoon. Aina tämä ei onnistu, sillä putki on voinut rikkoutua – siinä tapauksessa vaihtoehtona on putken uusiminen.

Ennen putkistojen uusimista on syytä kuitenkin tilata paikalle ammattimainen yritys, jolla on kuvaamiseen ja huuhteluun tarvittava kalusto. Verkosto kannattaa yleensä kuvata, jos siinä on toimintaongelmia. Putkistot voidaan korjata myös osittain, kun kuvauksella löydetään ongelmakohta. Mahdolliset kasviston juuret saadaan poistettua esim. vaijerirassilla.
 
Päivitetty
22.9.2014