Estä tai korjaa veden pääsy perustuksiin

Kun perustuksiin tehdään vedeneristys, sen tarkoituksena on estää rakenteeseen eri syistä pyrkivän veden tunkeutuminen.

Korjaustoimenpiteisiin joudutaan, kun vanha eristys on vanhentunut tarpeeksi tai rakenteet ovat kostuneet johtaen jonkinasteiseen vaurioon tai eristys on vioittunut tai jos eristystä ei ole ollenkaan. Vaurioon voivat olla syynä puun juuret, maan kaato rakennukseen päin, perustuksen liikkuminen, halkeamat, routa, salaojan purkuputken jäätyminen tai salaojan rikkoutuminen. Lisäksi puutteellisen vedeneristyksen seurauksena vesi on saattanut nousta kapillaarisesti seinä- ja lattiarakenteisiin.

Toimiva perusmuurin eristysratkaisu suojaa talon rakenteita kosteudelta, parantaa asumisen laatua ja pidentää talon ikää. Rakenteisiin päästessään vesi ja kondensoituva kosteus aiheuttavat monenlaisia haittoja. Homeongelmat, rakenteiden muodonmuutokset ja muut vauriot ovat helposti estettävissä, kun jo rakennusvaiheessa kiinnitetään huomiota oikeaoppiseen kosteuseristämiseen. Perusmuurin eristysmateriaali valitaan maaperän ominaisuuksien mukaan. Kun pohjavesi ei nouse perustamistason yläpuolelle ja maaperän kuivumisominaisuudet ovat hyvät, eristeeksi soveltuu perusmuurilevy. Vaativammissa kohteissa perusmuuri eristetään hitsattavalla kumibitumikermillä.

Miten korjataan?

Ulkopuolinen korjaus on aina helpoin tehdä, koska maa-aines voidaan helposti poistaa. Kun maa-aines on kaivettu pois, korjattava pinta puhdistetaan harjaamalla, imuroimalla, hiekkapuhalluksella tai painepesulla. Lisäksi katkaistaan perustuksesta esiin työntyvät raudat, tasoitetaan laastipurseet ja pinnan epätasaisuudet.

Tämän jälkeen tehdään suunnitelmien mukaan salaojat, rakenteiden sekä pintamaan kuivatus, kosteuden- ja vedeneristys.

Sisäpuolinen korjaus tehdään silloin, kun ulkopuolinen korjaus on mahdottoman oloista (kallio, katualue). Se toimii yhtä hyvin, kunhan se tehdään tiiviiksi tai vuodon ollessa pientä käyttämällä materiaaleja, jotka ohjaavat veden kulkeutumisen oikeaan paikkaan. Riittävä ilmanvaihto on huomioitava korjausten yhteydessä.

Kun vedeneristystyö tehdään, olosuhteet on oltava kunnolliselle työlle suotuisat. Työtä ei voi suorittaa sateessa eikä alle +5°C:ssa ellei tuotteen valmistajan ohjeissa toisin mainita. Lämpötila on oltava sopiva myös sellainen, että kermit jäävät alustaansa kiinni ja ovat työskentelykelpoisia.

Muuta huomioitavaa

Samalla, kun rakennuksen sivut on kaivettu auki, tarkastetaan routaeristyksen riittävyys, kuivataan rakenteet ja katsotaan, ettei vesi jää rakennuksen viereen l. salaojitus toimii.

Perusmuurin vedeneristys -esite

Tuotteet korjaukseen

_
Fonda Universal-perusmuuri(pato)levyä käytetään betoni- ja harkkorakenteisissa perusmuureissa vedeneristeenä. Universal on vesitiivis ja luonnonystävällinen polypropyleenilevy, joka estää kosteuden tunkeutumisen sokkeliin. Samalla sen nystyräkuviointi jättää levyn ja seinän väliin riittävän ilmaraon, jonka ansiosta sisäpuolelta tuleva kosteus tiivistyy levyyn ja valuu sitä pitkin alas salaojiin. Materiaali on joustavaa ja se kestää suurimmankin maanpaineen. Asennus sujuu myös alhaisissa lämpötiloissa.
Urakuviointi helpottaa levyn leikkaamista sekä muotoilemista kulmissa ja reunoissa. Fonda Universal on VTT:n sertifioima laatutuote.
Universal-levyä on saatavana useita rullakokoja. Järjestelmän kattavaan tarvikevalikoimaan kuuluu yläreunan peitelista, tulpalliset naulat betoni- ja harkkoperustuksille, sekä erilliset tulpat poraproppuja ja naulaimia varten. Tulpat on muotoiltu levyn nystyröihin sopiviksi. Lisäksi järjestelmään kuuluu Radon/SokkeliPolar hitsattava kumibitumikermi sokkelin ja anturan yhtymäkohtaan ja kermin alle tarvittava bitumiliuos (BIL 20/85).

Kosteammalla rakennuspaikalla perusmuurin vedeneristeiltä vaaditaan tukevampaa vedenpitävyyttä. Jos pohjaveden pinta nousee välillä tai jatkuvasti perustamistason yläpuolelle tai maaperän kuivumisominaisuudet ovat muuten huonot, perusmuuri eristetään kokonaan Hitsattava Polar -kumibitumikermillä.
Myös kellarin eristykseen suositellaan kumibitumikermiä. Maanpinnan alapuolelle jäävä kellarin seinä käsitellään Icopal Bitumiliuoksella. Kun liuos on kuivunut, kiinnitetään Hitsattava Polar -kumibitumikermi nestekaasupolttimen lämmöllä rakenteisiin. Jos kyseessä on harkoista muurattu perusmuuri, tulee pinta tasoittaa slammaamalla ennen bitumiliuoskäsittelyä. Kermieristystä käytettäessä on syytä kääntyä ammattilaisen puoleen, sillä nestekaasupolttimella tapahtuva kermien kiinnitys vaatii asentajaltaan tulityökortin.
- Epäjatkuvaa vedeneristystä käytetään, kun salaojat toimivat. Vedeneristykseen käytetään tällöin perusmuurilevyä.
- Jos salaojakuivatus ei riitä, käytetään jatkuvaa vedeneristystä (bitumisively).

Avaimet käteen -kattoremontti tai
pidennä kattosi ikää pinnoituksella

 

  • Jätä yhteydenottopyyntö, niin BMI:n valtuuttama asentaja ottaa yhteyttä sopiakseen ilmaisen arviokäynnin.
  • Ilmaisella arviokäynnillä saat tarjouksen kattoremontista tai pinnoituksesta, joka ei sido sinua mihinkään. 
Julkaistu
22.9.2014