Ryömintätilan eristyksen korjaus

Ryömintätilan eristys korjataan lisäeristämällä

Ryömintätilallisen, tuulettuvan alapohjan tai rossipohjan, mitä nimistä nyt käytetäänkään, lisäeristäminen kannattaa mahdollisuuksien mukaan. Tärkeimpänä syynä voi olla vetoisuuden tunne, joka saattaa johtua huonosta ilmatiiviydestä kyseisessä alapohjarakenteessa. Ilmatiiviyden (höyrynsulkukalvo, ISOVER Vario® Xtra) parantaminen onkin erittäin tärkeää rossipohjaa lisäeristettäessä, jotta alapohjarakenne saadaan toimimaan lämpö- ja kosteusteknisesti paremmin ja lisäeristämisestä on energiatehokkuudenkin kannalta hyötyä.

Useimmiten tuulettuvissa alapohjarakenteissa (nk. rossipohja) on käytetty mineraalivillaa tai puukuitueristettä eristeenä ja tuulettuvaa ryömintätilaa vasten on tuulensuojalevy tai vastaava, jotta ilmavirran pääsy eristeeseen saadaan estettyä. Energiatehokkuuden kannalta alapohjan lisäeristämisellä ei välttämättä saada yhtä suuria hyötyjä kuin yläpohjan taikka seinien lisäeristämisellä, vaikkakin asumisviihtyvyyteen alapohjan lisäeristyksellä saattaa olla suurikin vaikutus.

Vanhan alapohjan rakenneratkaisu:

Vanha rakenne:
Lämmöneristeiden kannatuslauta
Tuuletettu ryömintätilaVanha rakenne: Lämmöneristeiden kannatuslauta Tuuletettu ryömintätila

Rossipohjan lisäeristys

Rossipohjan lisäeristystä harkitessa tulee työ suunnitella ennalta hyvin ja ryömintätilan tuuletus varmistaa sekä vanhojen rakenteiden ja eristeiden kunto tarkistaa. Vanhan eristeen ollessa huonokuntoista tai huonosti asennettua, voidaan se vaihtaa uuteen ISOVERin mineraalivillaan lisäeristyksen yhteydessä. Tällä tavoin saadaan vanhasta alapohjarakenteesta huomattavasti paremmin lämpöä eristävä, sillä ISOVER KL-33 mineraalivillalla voi olla jopa yli 30 % parempi lämmöneristyskyky vanhaan eristeeseen verrattuna. Myös tuulensuojaksi kannattaa valita eristeiden vaihdon yhteydessä ISOVER Facade tuulensuojaeriste, jolloin parannetaan rakenteen eristävyyttä heti tuulettuvaa ryömintätilaa vasten olevasta pinnasta lähtien. Lisäksi uudet eristeet saadaan asennettua helposti oikein ja täyttämään koko eristettävä tila ilman painumia.

Rakenteen lisäeristys tehdään koolaamalla (vanhan) kantavan rakenteen päälle lisäkoolaus, joka eristetään samanvahvuisella ISOVER KL-33 mineraalivillaeristeellä. Koolaus tehdään ristiin suhteessa kantavaan rakenteeseen ja koolauksen yläpintaan (sisäpuoli) asennetaan uusi ja tiivis ISOVER Vario® Xtra -höyrynsulkukalvo. Myös rossipohjarakenteessa ulkopuolinen ja sisäpuolinen ilmatiiviys on hyvin tärkeää, jotta rakenteen läpi ei pääse ilmavirtauksia heikentäen täten lämmöneristävyyttä ja tuoden vedon tuntua sisätiloihin. Höyrynsulun tehtävänä on myös estää kosteuden siirtyminen sisäilmasta rakenteeseen, siksi kalvo tulee teipata saumoistaan ja tiivistää reunoiltaan ISOVER Vario tiivistystuotteilla.

Huomaa ero!

 • Ilmansulku estää haitalliset ilmavirtaukset rakenteen sisäpinnan läpi.
 • Tuulensuoja estää haitalliset ilmavirtaukset rakenteen ulkopinnan läpi.
 • Höyrynsulku estää huoneilman kosteuden pääsemisen rakenteeseen.
 • Höyrynsulkumateriaalit toimivat aina myös ilmansulkuna, mutta ilmansulku ei välttämättä ole riittävän tiivis höyrynsulkumateriaaliksi.

Eristysratkaisut

Ratkaisun rakenne ylhäältä alaspäin (vanha eriste poistetaan ja uusi lisäeristys):
Pintamateriaali
2x15 mm Gyproc GL15 lattiakipsilevy, levysaumat limitetään kerroksissa
Harvalaudoitus vähintään 22x100 mm k300
Höyrynsulku ISOVER VARIO® Xtra
Koolaus 48x100mm k600 + ISOVER KL-33 100 mm
Vanha kantava puurunko k400 + uudet ISOVER KL-33 eristeet
ISOVER Facade tuulensuojaeriste 50 mmRatkaisun rakenne ylhäältä alaspäin (vanha eriste poistetaan ja uusi lisäeristys):
Pintamateriaali
2x15 mm Gyproc GL15 lattiakipsilevy, levysaumat limitetään kerroksissa
Harvalaudoitus vähintään 22x100 mm k300
Höyrynsulku ISOVER VARIO® Xtra
Koolaus 48x100mm k600 + ISOVER KL-33 100 mm
Vanha kantava puurunko k400 + uudet ISOVER KL-33 eristeet
ISOVER Facade tuulensuojaeriste 50 mm
Ratkaisun rakenne ylhäältä alaspäin (vanha rakenne lisäeristetään):
Pintamateriaali
2x15 mm Gyproc GL15 lattiakipsilevy, levysaumat limitetään kerroksissa 
Harvalaudoitus vähintään 22x100 mm k300
Höyrynsulku ISOVER VARIO® Xtra
Koolaus 48x100 mm k600 + ISOVER KL-33 100 mmRatkaisun rakenne ylhäältä alaspäin (vanha rakenne lisäeristetään):
Pintamateriaali
2x15 mm Gyproc GL15 lattiakipsilevy, levysaumat limitetään kerroksissa
Harvalaudoitus vähintään 22x100 mm k300
Höyrynsulku ISOVER VARIO® Xtra
Koolaus 48x100 mm k600 + ISOVER KL-33 100 mmNäin toteutat ryömintätilan lisäeristyksen

 • Tarkista ryömintätilan tuuletus ja lisää tuuletusta tarvittaessa. Lisäksi avaa alapohjarakennetta, jotta varmistutaan siitä että rakenteessa ei ole käytetty liian tiivitä materiaaleja, sekä päästään tutkimaan vanhan rakenteen ja eristeiden kunto.
 • Mikäli vanhat eristeet ovat huonokuntoisia tai painuneet pahasti, kannattaa ne vaihtaa samalla ISOVER KL-33 eristeeseen. Vanhan eristeen eristyskyky voi olla reilusti huonompi, kuin Tekniikanmaailman testin (TM Rakennusmaailma 6/12) voittaneen ISOVER KL-33 eristeen, ja eristeet voivat olla myös huolimattomasti asennettu. Ennen eristeiden asennusta kannattaa kantavan rakenne korjata, mikäli rakenteessa havaitaan puutteita.
 • Tuulensuojaksi asennetaan tuulettuvaa ryömintätilaa vasten ISOVER Facade tuulensuojaeriste, jolla varmistetaan rakenteen ilmatiiveys ulkopuolelta. Jos tuulensuojaeristeenä käytetään ISOVER Facade tuulensuojaeristettä, voidaan saumat teipata tiiviiksi. Tuulensuojalevyt ovat pontattuja pitkiltä sivuiltaan ja ne asennetaan pinnoitettu puoli ulospäin (kohti tuuletettua ryömintätilaa).
 • Lisäeristys ja uusi koolaus asennetaan kantavan rakenteen päälle ristiin koolaten, jolla pyritään minimoimaan kylmäsiltavaikutusta. Koolaukseen asennetaan lämmöneristeeksi ISOVER KL-33 mineraalivilla, jolla täytetään koko koolauksen vapaa ilmatila.
 • Höyrynsulku asennetaan koolauksen päälle mahdollisimman tiiviiksi ja kiinnitetään koolaukseen hakasilla. ISOVER Vario ® Xtra -höyrynsulkukalvo limitetään saumoistaan kymmenen senttimetriä (10cm) ja saumat teipataan Vario MultiTape SL -tiivistysteipillä sekä reuna-alueiden tiiveys varmistetaan ISOVER Vario tiivistystuotteilla. Näin varmistetaan sisäpuoleinen ilmatiiveys ja estetään vesihöyryn/kosteuden pääsy rakenteeseen.
 • Harvalaudoitus asennetaan höyrynsulun jälkeen lisäkoolauksen päälle ristiin. Laudoituksen tulee olla vähintään 22x100mm ja k300, jotta lattiakipsilevyt voidaan asentaa kantavalle ja tukevalle alustalle. Kaksi kerrosta Gyproc GL 15 lattiakipsilevyä asennetaan päällekkäin ja kerrosten levysaumat tulee asentaa limittäin.
 • Lattian pintamateriaali asennetaan viimeiseksi kipsilevykerrosten päälle valmistajan ohjeiden mukaisesti, jonka jälkeen rossipohjan lisäeristys on saatu valmiiksi.

Näitä tuotteita käytettiin:

 • ISOVER Vario® Xtra: Kosteutta tasaava "älykäs" höyrynsulkukalvo, jonka toiminta perustuu rakenteessa olevan kosteuden kuivumiskykyyn sekä sisälle että ulospäin.
 • ISOVER KL-33: Pinnoittamaton eristevillalevy
 • ISOVER Facade: Jäykkä, pitkiltä sivuilta pontattu, toiselta puolen lasihuovalla pinnoitettu eristelevy.
Rossipohja
 
Päivitetty
21.10.2019