Huolellinen suunnittelu ja toteutus tärkeitä hybridilämmityksessä

Liedossa öljylämmitystalossa tehty seuranta toi runsaasti uutta tietoa siitä, kuinka ilmasta veteen -lämpöpumppua voidaan ja kannattaa hyödyntää öljylämmityksen rinnalla, kun talosta halutaan tehdä entistä energiapihimpi. Vuosina 2012-2014 kahdessa jaksossa toteutettu seuranta oli yksi öljyalan Höylä III -energiatehokkuussopimuksen projekteista.

Lämpöpumpun ja öljyn yhdistelmällä säästöä

-Hybridilämmitys eli kahden tai useamman lämmönlähteen käyttö rinnakkain ja vuodenajan mukaan vaihdellen yleistyy koko ajan. Lisätiedon tarvetta on ollut ilmasta veteen -lämpöpumpun hyödyntämisestä öljylämmityksen rinnalla. Tämä projekti olikin ensimmäisiä ellei peräti ensimmäinen laatuaan Suomessa, kertoo erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Seuranta kertoi, että ilmasta veteen -lämpöpumpun ja öljyn yhdistelmä tuo säästöä, mutta asettaa myös vaatimuksia talotekniikalle. Kahden lämmönlähteen oikeaoppinen toiminta vaatii automaatioilta paljon, ja kummankin laitteiston automaatioiden on oltava yhteensopivia. Huolellinen suunnittelu ja toteutus ovatkin tärkeitä, kun hybridijärjestelmään siirrytään.

Tietoa öljylämmitysjärjestelmän energiatehokkuudesta
hybridivaraaja_lieto

Optimaalinen energiantuotto lämpötilan mukaan

Seurantakohteessa, joka oli 1970-luvulla valmistunut nelihenkisen perheen omakotitalo Varsinais-Suomessa, päädyttiin ensimmäisen seurantajakson jälkeen tekemään patteriremontti, jossa vanhat patterit vaihdettiin matalalämpöpattereihin ja termostaattiventtiilit uusittiin, koska vanha lämmönjakoverkosto vaikutti epäedullisesti talon lämpötalouteen.
-Vaikka lämpöpumpun hyötysuhde laskee ulkolämpötilan laskiessa, vuorokausituoton maksimi saadaan systeemin tasapainolämpötilassa eli silloin, kun lämpöpumpun tuotto on sama kuin talon energian kulutus. Tasapainolämpötila tässä kohteessa oli noin -8 °C, jolloin ilmaisen energian vuorokausituotto oli suurimmillaan. Tässä ulkolämpötilassa ilmalämpöpumpun ilmaisenergian tuotto oli noin 36 kWh vuorokaudessa. Kylmemmällä lämpöpumpun ilmaisenergia vähenee ja öljylämmitys tuottaa loput energiasta, kertoo Otronen.

Järkevä ratkaisu öljylämmityksen rinnalle

  • Rinnakkaislämmityksen etu on, että käyttöön voidaan aina ottaa vuodenaikaan sopivin ja edullisin lämmitysmuoto.
  • Talven pakkasilla öljy on turvallinen ratkaisu, ja lauhempina loppusyksyn ja alkukevään kuukausina lämmitys hoituu ilmasta veteen -lämpöpumpun avulla.
  • Ilma-vesilämpöpumpulla voidaan tuottaa energiaa hyvällä hyötysuhteella lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuotantoon varsinkin pakkaskauden ulkopuolella ja aina –15 oC:een pakkaseen asti.
ilma_vesi_jarjestelma_480x320
Järjestelmän ulkoyksikkö asennetaan ulkoseinään tai maatelineeseen. Ulkoyksikköön kuuluvat ilmasta lämpöä ottava patteri (höyrystin), kompressori sekä automatiikka ohjauslaitteineen.

Ulkoyksikkö kytketään öljykattilan vesitilaan yläjohteen ja pohjaventtiilin kautta. Sisäyksikkö koostuu mahdollisesta lämmönvaihtimesta, kiertovesipumpusta ja tarvittavasta elektroniikasta.
 
Päivitetty
10.9.2014