Rakennusaikataulu ohjaa koko rakennusprojektia

Rakennusaikataulu on tärkeä osa rakennusprojektia, sillä talon rakentaminen toteutetaan aina paitsi tehtyjen rakennussuunnitelmien myös erilaisten aikataulujen mukaisesti. Rakennusaikataulu on rakennustöiden ajallinen toteutussuunnitelma, joka laaditaan rakentamiseen käytettävissä olevan ajan sekä työvaiheiden keskinäisten riippuvuuksien perusteella. Rakennusaikataulun tarkoituksena on siis kertoa, kuinka paljon aikaa on käytettävissä kuhunkin rakennusvaiheeseen, jotta tavoitteeksi asetettu muuttoaika toteutuu.

Rakennusaikataulu ohjaa ja helpottaa rakennusprojektin hallintaa.Rakennusaikataulu ohjaa ja helpottaa rakennusprojektin hallintaa.

Rakennusaikataulu on sidoksissa kustannusarvioon

Rakennusaikataulua laadittaessa ei voi olla huomaamatta sen yhteyttä tehtyyn kustannusarvioon. Molempia, rakennusaikataulua ja kustannusarviota, pyritään noudattamaan mahdollisimman tarkasti. Usein rakennusaikataulu ja kustannusarvio ovat keskenään kilpailevia tekijöitä: aikataulusta jälkeen jääminen yleensä lisää kustannuksia, sillä myöhästymisen seurauksena joudutaan lisäämään työpanosta, mikä puolestaan nostaa kustannuksia.

Erilaisia aikatauluja eri tarkoituksiin

Rakennusaikatauluja laaditaan eri tarkoituksiin ja tarkkuudeltaan ne voivat olla hyvinkin erilaisia. Tyypillisin on ns. yleisaikataulu, joka toteutetaan yleensä janakaaviona. Yleisaikataulusta voidaan käyttää myös nimitystä rakennusaikataulu, näin erityisesti silloin, jos käytössä on vain ja ainoastaan yleisaikataulu. Suuremmissa rakennuskohteissa, joissa työskentelee useita työryhmiä ja kohde on jaettu osakohteisiin, aikataulut on tehtävä tarkemmin. Tällöin käytetään mm. rakennusvaiheaikatauluja ja paikka-aika kaavioita. Ammattimaisessa rakennusurakoinnissa aikataulussa pysymisen tärkeys korostuu, sillä myöhästyminen johtaa useimmiten sakkoihin.

Rakennusaikataulu pientalotyömaalla

Selkeä rakennusaikataulu on kertarakentajalle tärkeä, sillä aikataulu on tiiviisti yhteydessä laadittuun kustannusarvioon ja sitä kautta myöhästymiset vaikuttavat myös talon rakentamisen kustannuksiin. Omakotitalotyömaalla ei yleensä tarvita tarkempia rakennusvaiheaikatauluja tai paikka-aikakaavioita, mutta joissain tilanteissa näiden käyttö voi kuitenkin olla perusteltua. Esimerkiksi rungosta voidaan laatia erillinen rakennusvaiheaikataulu. Tällainen voi tulla kysymykseen silloin, kun ala- ja välipohjina käytetään ontelolaattoja, joiden toimitus saapuu juuri tiettynä ajankohtana. Ontelolaattojen asennus vaatii erityiskalustoja ja niiden säilyttäminen työmaalla on hankalaa.

Rakennusaikataulun perusteella voi laatia hankinta-aikataulun tai merkitä suoraan rakennusaikatauluun tärkeimpien hankintojen ajankohdan, jotta tarvittavat rakennusosat ja -tarvikkeet ovat työmaalla ajallaan. Rakennusaikataulun perusteella voidaan myös ilmoittaa esimerkiksi sähkö- ja LVI-urakoitsijoille, milloin heidän osuutensa on ajankohtainen.

Rakennusaikataulun pohjalta voidaan laatia hankinta-aikataulu, jotta tarvittavat rakennusosat ja -tarvikkeet olisivat työmaalla ajallaan.Rakennusaikataulun pohjalta voidaan laatia hankinta-aikataulu, jotta tarvittavat rakennusosat ja -tarvikkeet olisivat työmaalla ajallaan.

Hankinta-aikataulu

Hankinta-aikataulu pohjautuu rakennusaikatauluun ja sen tarkoituksena on huolehtia, että tarvittavat rakennusosat ja -tarvikkeet ovat työmaalla ajallaan. Hankinta-aikataulun laatiminen kannattaakin aloittaa tiedustelemalla tuotteiden toimitusaikoja. Tuotteiden toimitusajat voivat vaihdella suuresti, mikä korostuu erityisesti kesäisin sekä eri lomakausina.

Hankinta-aikataulu voi olla pelkkä luettelo rakennusaikataulun yhteydessä tai se voidaan tehdä myös rakennusaikataulun tapaan janamuotoon. Tällöin janat osoittavat ajankohdan, jonka aikana hankinta tulisi suorittaa, jotta tavara olisi perillä ajallaan, muttei toisaalta seisoisi työmaalla turhaan. Ylimääräinen varastointi vie tilaa työmaalla ja tavaraa voidaan joutua siirtämään paikasta toiseen, jolloin se saattaa vaurioitua. Ihanteellisessa tapauksessa tavara saapuu työmaalle juuri silloin, kun sitä tarvitaan.

Rakennusaikataulun laadinta

Aikataulujen, erityisesti rakennusvaiheaikataulujen, laatiminen kannattaa jättää alan ammattilaisen tehtäväksi. Ammattilainen osaa helposti kokemuksensa perusteella varata oikean määrän aikaa eri työvaiheille. Ammattilaisen laatiman yleisaikataulun perusteella on helppo laatia hankinta-aikataulu vaikka itse.

Rakentaja.fi-palvelusta löytyy ilmainen rakennusaikataulu, jonka avulla rakentaja voi helposti seurata oman hankkeensa edistymistä.
 
Päivitetty
16.9.2014