Rakentamisen kustannusten arviointi ja hallinta

Todenmukainen kustannusarvio sekä tarkka kustannusten hallinta ovat erityisen tärkeitä rakentamisen onnistumisen kannalta. Kustannusten arviointi on rakennusprojektin ensimmäinen vaihe, joka ohjaa koko hanketta. Kustannusten hallinnalla tarkoitetaan rakennusprojetissa tarkkaa laskentaa, kirjanpitoa menoista sekä budjetointia. Parinsadantuhannen euron kokoinen summa ei kovin usein tule saman ihmisen osalle käytettäväksi, joten summan käyttämisen on oltava hallittua.

Varsinaista rakentamista edeltävälle vaiheelle kannattaa varata riittävästi aikaa, mieluummin yksi vuosi, sillä tässä vaiheessa lyödään lukkoon jo yli 85 % lopullisista kustannuksista.

Kustannusten arviointi on rakennusprojektin ensimmäinen vaihe.Kustannusten arviointi on rakennusprojektin ensimmäinen vaihe.

Alustava kustannusarvio

Alustavan kustannusarvion tarkoituksena on selvittää, riittävätkö rakentajan taloudelliset resurssit suunnitelmissa olevan kokonaisuuden toteuttamiseen. Alustavan arvion perusteella voidaan siis päätellä, ovatko tavoitteet oikean suuntaisia rahallisiin resursseihin verrattuna. Alustava kustannusarvio voidaan tehdä hyvin karkealla tasolla, sillä rakennusprojektin alussa lopullisia kustannuksia ei voida tietää tarkasti. Alustavan kustannusarvion laatimisessa on kuitenkin hyvä olla mahdollisimman realistinen. Kustannuksia on helpompi karsia projektin alussa, kun suunnitelmat ovat vasta paperivaiheessa, kuin rakennustyön ollessa jo puolivälissä.

Päätös rakennushankkeen toteuttamisesta pohjautuu alustavaan kustannusarvioon sekä taloudellisiin resursseihin. Jos tässä kohtaa saatu kokonaisbudjetti tuntuu liian suurelta, kannattaa palata takaisin alkuun ja lähteä miettimään ratkaisuja uudelleen.

Rakentaja.fi-palvelun pikakustannuslaskuri toimii hyvänä apuna rakennusprojektin ensivaiheen alustavassa kustannushaarukoinnissa.

Kustannustavoitteiden asettaminen

Rakentamisen kustannustavoitteella tarkoitetaan kokonaiskustannusten määrää, mikä asetetaan projektille tavoitteeksi. Omakotitalon hinta koostuu useista pienistä valinnoista ja talon lopulliseen hintaan vaikutavat muun muassa: neliömäärä, huonetilat sekä niihin tulevat toiminnalliset ratkaisut, materiaalivalinnat, paikkakunta, rakennuspaikka, rakennusajankohta, asuntolainan korko, rakennustapa - listaa voisi jatkaa pitkään. Edellä mainittujen perusteella päätetään rakennuskustannuksille kustannustavoite, jonka tulisi täsmätä rakentajan taloudellisten resurssien kanssa.

Kustannustavoitteiden asettamisella pyritään ohjaamaan ja hallitsemaan rakentamiskustannuksia sekä rakennuksen käyttöönoton jälkeisiä ylläpitokustannuksia. Parhaaseen tulokseen päästään silloin, kun kustannustavoitteet asetetaan sekä investoitavalle summalle että ylläpitokustannuksille. Esimerkiksi lämmitysjärjestelmää valittaessa ei välttämättä kannata valita halvinta investointia, vaan on huomioitava myös lämmityskustannukset vähintään 15 vuotta eteenpäin. Halvin raktaisu ei välttämättä olekaan pitkällä tähtäimellä se edullisin.

Asetettu kustannustavoite tulisi saada pitämään ja mielellään jopa vähän alittumaan. Isoista summista puhuttaessa pienikin prosentuaalinen ylitys on rahaksi muutettuna jo mahdollisesti kymmeniä tuhansia euroja. Ne ovat suuria summia irrottaa arjesta ja lisätä muiden menojen joukkoon.

Kustannusarvion avulla kustannustavoitteeseen

Hankkeen lopullinen kustannusarvio lasketaan valmiiden suunnitelmien pohjalta. Luotettava ja todenmukainen kustannusarvio on tärkeä koko rakentamisen onnistumisen kannalta. Rakennukselle laadittavan kustannusarvion tavoitteena on määrittää kustannukset siten, että asetettu kustannustavoite toteutuu. Kustannusarvio on nimensä mukaisesti arvio, joten yksittäisten kustannusten ylityksiin ja laituksiin kannattaa varautua. Omakotitalon hintaa on mahdotonta laskea etukäteen sentilleen, sillä esimerkiksi rakennusajan pitkittyessä myös materiaalien hinnat saattavat muuttua.

Kustannusarvio on oleellinen kohteen rahoituksen kannalta, sillä rahoittaja edellyttää kustannusarvion esittämistä lainaa haettaessa. Realistisen kustannusarvion avulla säästyy turhalta lisälainan ottamiselta sekä viime hetken tinkimiseltä rakennus- sekä sisustusmateriaaleissa.

Kustannusten arvioinnissa hyvänä apuna on KotiOptimi -kustannusarvio-ohjelma. Kustannusarvio-ohjelma on erinomainen apuväline koko hankesuunnittelun ja -kartoituksen ajan.

Kun asetetuista tavoitteista pyrkii pitämään kiinni, ei pitäisi joutua kohtaamaan suuria yllätyksiä. Rakennusprojektin edetessä on hyvä muistaa, että kaikki mitä ei ole ennalta suunniteltu budjettiin nostaa rakentamisen kustannuksia, ellei säästöä saada jossain muussa kohdassa. Aivan lopulliset kustannukset selviävät vasta, kun rakennus on täysin valmis. Jos kustannusarvio on laadittu tarkkaan ja huolella eikä rakennusprojektin aikana ole tullut suurempia kuluyllätyksiä, päästään lähelle kustannustavoitetta ja kustannusarviolla saatua hintaa.
 
Päivitetty
17.9.2014