Kipsilevyseinän runkomateriaalina puu

Monipuolisena materiaalina kipsilevy soveltuu niin ulko- kuin väliseiniin, väli- ja yläpohjaan sekä kantaviin rakenteisiin. Gyproc-kipsilevyjen asentaminen on helppoa myös yksin. Kodin levytystyöt kannattaakin aloittaa huolellisella suunnittelulla, jotta levyjen hukkaosuus säilyy pienenä. Seinien sekä nurkkien suoruus on myös syytä tarkistaa ennen levytystä. Pienellä vaivalla lopputuloksesta tulee hyvä.

Runkomateriaalina puu

Runkorakenteeksi väliseiniin voidaan valita joko puu- tai teräsranka.

Gypwood Puurangat ovat mittatarkkaa sekä jäykkää viilupuuta. Gypwood-rangat ovat CE-merkittyjä EN 14374 –standardin mukaisesti. Kyseistä puurankaa on saatavilla kahdenlaista: rei’itettyä sekä rei’ittämätöntä.

Esirei’itetyn rangan molemmissa päissä on reiät valmiina seinärakenteen sisään jääviä putkituksia varten. Varsinaisesti rangat on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Gypsteel SK-kiskojen kanssa väliseinissä sekä erityisesti ovi-aukkojen pielirankana.

Samat seinäkorkeudet sekä ääni- ja paloluokat saavutetaan Gypwood-rangoilla kuin perinteisiä puurankoja ja juoksuja käytettäessä.

Gyproc Gypwood GWRR 66/39 Rei'itetty Ranka sekä Gypsteel SK-kisko.Gyproc Gypwood GWRR 66/39 Rei'itetty Ranka sekä Gypsteel SK-kisko.

Kipsilevyjen asennus seinään

Yksinkertaisessa perusrungossa runkotolppien jakona on käytetty k 600 mm. Kipsilevyt tulisi asentaa seinärungon eri puolille vuoroparein. Näin samalle runkotolpalle ei tule levysaumaa seinän molemmin puolin. Jaon saat tehtyä helposti aloittamalla seinän toisen puolen levytys puolikkaalla levyllä.

Seinän ulkokulmassa runkotolppa tulee sijoittaa kummankin seinän päähän. Näin nurkasta tulee tukeva. T-liittymän kohdalla vastaavasti tulee tukea päättyvän seinän päätytolppa runkotolppaan, erikseen asennettuun lisätolppaan tai suoraan levyyn. Suoraan levyyn kiinnitettäessä muista käyttää levyn puolelta ruuvia sekä tolpan puolelta upotettua ankkuriruuvia.

Ennen levytystä tulee jo miettiä tarkkaan, mihin kohdin seinää raskaita kalusteita mahdollisesti ripustetaan tai kiinnitetään. Näin saat asennettua riittävät tuet seinärakenteeseen. Mahdollisuuksien mukaan voit kiinnittää lavuaarit sekä raskaat kalusteet runkotolppiin. Kiinnitykset on mahdollista tehdä myös runkotolppiin upotettuihin laudasta tai vanerista tehtyihin tukiin tai aputolppiin.

Miten kipsilevyn asentaminen onnistuu?

Huolellisen suunnittelun ansioista kipsilevyseinän asentaminen on helppoa sekä nopeaa. Tutustu alla olevaan videoon kipsilevyn asennuksesta.

Muista muutama yksityiskohta:

  • Käytä puutavarana kuivaa ja mitallistettua puuta – märkä puu vääntää rakennetta.
  • Varastoi kipsilevyt huolellisesti suoralle alustalle aluspuiden päälle ja huolehdi että levyt eivät joudu kosketuksiin veden kanssa.
  • Mieti putkivetojen sekä laitteiden paikat ennakkoon. Näin saat putket tarvittaessa koteloitua.
  • Älä käytä liian paksua eristettä – liian paksu villa pullistaa levytystä.
  • Mieti levyjako ennakkoon, jotta materiaalihukka säilyy pienenä ja rakenteesta tulee riittävän luja.
  • Valitse oikeanlainen kiinnitys oikeaan kohtaan. Raskaat kalusteet eivät pysy samanlaisilla kiinnikkeillä kuin kevyemmät tuotteet.
  • Asenna levyt täysimittaisina ja lovea ovi- ja muut aukot vasta asennuksen jälkeen.
  • Kun kiinnität levyt ruuveilla, tulee ruuvien kantojen painua kartongin pinnan tason alapuolelle sitä kuitenkaan rikkomatta.

 
Julkaistu
18.8.2014