Nuohooja parantaa kodin paloturvallisuutta

Nuohoojan tilaaminen pientaloon on lakisääteinen velvoite, josta on hyötyä talon paloturvallisuuden varmistamiseksi. Nuohooja tarkastaa käynnillään kymmeniä turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen vaikuttavia seikkoja.

nuohous_hormi

Säännöllisillä huolloilla energiatehokas lämmitys

Nuohousalan Keskusliiton toimitusjohtaja Juhani Jyrkiäinen muistuttaa, että nuohoojan käynti kuuluu vakuutusturvaan ja on siis lakisääteinen asia. Öljylämmitystalouksissa nuohoojan käynti on suositeltavaa ennen poltinasentajan käyntiä.

− Myös uudet öljylämmitysjärjestelmät pitää huoltaa säännöllisesti. Ei kannata odottaa, että toimintaan tulee jokin häiriö, ennen kuin poltin- tai kattilahuolto kutsutaan paikalle. Nuohous ja poltinhuolto kannattaa tilata kerran vuodessa.
Nuohoojan tehtäviin kuuluu muun muassa selvittää lämmitysmuodot ja isäntäväen osaaminen lämmitysjärjestelmien käytössä ja omatoimisessa huollossa. Jos tulisijan, kuten takan tai puulämmitteisen kiukaan käyttö on vierasta, nuohooja opastaa sen oikeaan käyttötapaan. Siten varmistetaan paloturvallisuus ja ehkäistään myrkyllisen häkäkaasun muodostuminen.
Useimpia motivoiva seikka on toimien vaikutus perheen talouteen. Lämmityskattilan nuohous pienentää talon lämmityskuluja. Jos laitteiden annetaan toimia puoli vuotta vajaateholla, menetetään energiaa, ja siis rahaa. Säännöllinen huolto vaikuttaa lämmitysjärjestelmän elinkaareen merkittävästi.

Jos nokea kertyy epätavallisen paljon, säädöt ovat todennäköisesti pielessä. Silloin tarvitaan joskus poltinhuollon apua. Etenkin harvaan asutuilla alueilla nuohoojalla voi olla myös poltinasentajan pätevyys.

Myös ilmanvaihto tarkistettava

Savupiippujen lisäksi nuohoojat voivat puhdistaa ja tarkistaa ilmanvaihtolaitteet. Esimerkiksi ilmanvaihto vaikuttaa tulisijan toimintaan, ja siksi ilmanvaihdon ja tulisijan toimintaperiaatteet pitäisi tuntea tai ainakin tietää välttämättömät toimenpiteet, jotta tulisijan käyttö on turvallista. Pannuhuoneessa on oma ilmanvaihtonsa ja korvausilmajärjestelyt, ja siksi palo-ovi on pidettävä kiinni.

Tarkistettavia ja tarkkailtavia asioita on nuohoojalla kymmenittäin. Nuohoojan ammattitaitoon kuuluu arvioida kulloinkin olennaisimmat seikat, joista hän valistaa asukkaita, eikä kertaus seuraavana vuonna ole pahitteeksi.

Turvallisuutta katolle

Yhtenä tärkeimmistä nuohoojan työhön kuuluvista asioista on työturvallisuus. Iso vastuu nuohoojan turvallisuudesta on myös asukkaalla. Asukkaiden tulee huolehtia siitä, että katolle on kiinteät, kunnossa olevat tikkaat. Myös katon lapetikkaiden kestävyys olisi varmistettava.

Tikkaat tulee tarkistaa talvikauden jälkeen, sillä lumi saattaa vaurioittaa niitä. Myös katolla oleville muille huoltoa vaativille varusteille ja laitteille on oltava turvallinen kulkutie.

Minimoi riskit - varmista tulisijan riittävä korvausilma

Nuohousalan Keskusliiton Jyrkiäisen mukaan tulisijoista ja savuhormeista alkavia tulipaloja sattuu vuosittain 800−900 ja kuolemaan johtavia häkämyrkytyksiä on 10−20. Pienikin määrä häkää hengitysilmassa aiheuttaa riskin, ja vaarallisessa kaasussa on ikävää se, että sitä ei huomaa hengittävänsä.

− Taitamaton tulisijan käyttö aiheuttaa useammin kuolemaan tai loukkaantumiseen johtavia onnettomuuksia kuin tulisijan tai savuhormin vika. Häkäpitoisuus nousee vaaralliseksi esimerkiksi riittämättömän korvausilman takia. Savupeltiä ei saa sulkea, ennen kuin hiillos on täysin tummunut. Sininen liekki on vaaran merkki.

Tiesitkö nämä nuohouksesta?

  • Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella ja useammilla polttoaineilla toimiva tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Tämä määräväli ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja. Suuluukuttoman tulisijan (avotakka) tulipesää ei nuohota, ellei siitä erikseen sovita.
  • Säännöt ja määräykset ovat samat koko maassa, mutta käytännöt vaihtelevat. Joissakin paikoissa nuohooja ilmoittaa tulostaan nuohousilmoituskortilla, toisaalla nuohooja kiertää talosta taloon. Jos kukaan ei ole paikalla, hän jättää lapun ja pyytää ottamaan yhteyttä. Joillakin paikkakunnilla nuohooja tulee vain tilauksesta. Piirinuohousjärjestelmässä nuohooja kulkee pääasiassa talosta taloon -periaatteella. Sopimusperusteisilla alueilla kiinteistön omistajan täytyy itse tilata nuohooja, ellei tarjouksia ole tullut.
  • Yksityiskäyttöön tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Muuhun kuin omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon on tilattava nuohooja kerran vuodessa. Loma-asuntojen omistajia on usein vaikea tavoittaa. Jos nuohooja ei ole kolmeen vuoteen käynyt, häneen olisi syytä ottaa yhteyttä.

Lähde: Lämmöllä -lehti 2/2014
 
Julkaistu
10.7.2014