Näin asennat teräsrunkoseinän

Gyprocin Teräsranka on helppo ja nopea tapa asentaa kodin väliseinät. Teräsrangan etuna onkin mittatarkkuus sekä suoruus. Kiskojen kiinnitykseen ei tarvita erillisiä nauloja kiinnittämistä varten, vaan profiilit kierretään paikoilleen. Tämä auttaa myös teräsrankojen helpon siirtämisen myöhemmässä vaiheessa.

Teräs on puuhun verrattuna hyvä materiaali, sillä se on elämätön. Ominaisuutensa ansiosta kipsilevyn takana ei tapahdu suhteellisen kosteuden tai lämpötilan muuttuessa samanlaista elämistä kuin puurankaa käytettäessä. Ääneneristysarvot on myös mahdollista saavuttaa yksinkertaisemmalla rakenteella terästä käytettäessä.

Tiesitkö muuten, että teräsranka on puurankaa edullisempi ratkaisu?

Tutustu Gyprocin Teräs- ja Puurankajärjestelmiin tästä

Teräsrangat on muun muassa helppo katkaista oikeaan pituuteen.Teräsrangat on muun muassa helppo katkaista oikeaan pituuteen.

Teräsrungon osat sekä niiden kiinnitys

Teräsrungon osia on kahdenlaisia SK sekä ELPR, joista SK on tarkoitettu seinän ala- ja yläjuoksuksi ja ELPR seinärangaksi.

Alajuoksut kiinnitetään massiiviseen betoniin joko ampumalla tai lyöntitulppaa käyttäen. Jännebetoniin tai ontelolaattaan kiinnitys tapahtuu ainoastaan lyöntitulppaa käyttäen. Kiinnikkeiden jakomittana käytetään k 400. Kiskojen jatkokset tehdään päittäisjatkoksina. Kisko liitetään seinään katkaisemalla kiskossa olevat laipat ja taittamalla kisko uumastaan.

Itse rangan asennus kiskoon

Rangan katkaisupituus on vapaa väli, josta vähennetään 20 mm. Rangat pyöräytetään paikoilleen noin 600 mm:n jaolle ja jätetään liikkumaan vapaasti kiskon laippojen puristukseen. Rankoja ei tarvitse kiinnittää kiskoihin. Seinälevyjen reuna sekä keskilinja tulee määrittämään rangan paikan levytystä tehtäessä. Ranka kiinnittyykin lopullisesti vasta levytyksen yhteydessä.

Oviaukon kohdalla tulee rangan sisälle asentaa seinän korkuinen puulista, johon ovikarmi kiinnitetään. Taita lattiakiskosta 150 mm:n pituinen osa ylöspäin. Tämän tarkoitus on tukea liitoskohtaa.

Lähdettäessä kiinnittämään levyä, kiinnitetään levy ensin rangan laipan avoimelle puolelle. Kuten puurangassakin, vältä levysaumojen sijoittumista samalle rangalle. Ruuvit ruuvataan reunoilla k 200 välille ja keskirangalla k 300 välille. Kartonkilevyn reunasta ruuvien tulisi olla 10 mm etäisyydellä, leikatusta reunasta sama etäisyys 15 mm.

Katso eri ruuvit ja niiden soveltuvuus täältä.
Teräsranka asennetaan vapaasti ylä- ja alakiskon väliin.Teräsranka asennetaan vapaasti ylä- ja alakiskon väliin.

Katso video, miten teräsrangan asentaminen onnistuu

Muista huomioida tukirakenteet ja aukkokohtien levytys

Muista asentaa seinään tarvittavat tukirakenteet esimerkiksi hanakulmia ja kaapistoja varten. Tuet tulisikin olla vähintään 1,0 mm peltiä.

Aukkokohdat tulisi aina levyttää täysillä levyillä. Aukot avataan loveamalla, jolloin leikataan lyhyet sivut sahalla ja pitkät käyttäen mattopuukkoa. Näin meneteltäessä säilyvät pintakäsittelytöitä helpottavat reunaohennukset kunnossa.
Lähdettäessä kiinnittämään levyä, kiinnitetään levy ensin rangan laipan avoimelle puolelle.Lähdettäessä kiinnittämään levyä, kiinnitetään levy ensin rangan laipan avoimelle puolelle.

Gyproc Teräsranka

  • Puurankaa edullisempi ratkaisu.
  • Teräsranka on elämätön, joten kipsilevyn takana ei tapahdu muutoksia suhteellisen kosteuden tai lämpötilan muuttumisen johdosta.
  • Metalliranka on ääniteknisesti puurankaa parempi vaihtoehto, sillä metallirankaa käyttäen on äänieristys toteutettavissa yksinkertaisempien rakenteiden avulla.
  • Helppo kiinnittää ja asentaa.

 
Julkaistu
7.7.2014