Ääneneristys kuntoon seinissä ja lattioissa

Ääneneristys, akustiikka ja äänen kulkeutuminen huonetiloista toiseen ovat merkittäviä tekijöitä asumisviihtyvyyden kannalta. Termit saattavat joskus mennä puhekielessä sekaisin, joten lienee paikallaan hieman kerrata näitä keskeisiä termejä.
 • Ääneneristys tarkoittaa kahden eri tilan välistä äänen eristämistä (ilma- ja askelääni).
 • Äänenvaimennus tarkoittaa sitä, että voidaan vaikuttaa tilan jälkikaiunta-aikaan eli kuinka kaikuisa tila on.
 • Mineraalivillojen tiheydellä ei ole vaikutusta rakenteen ääneneristävyyteen.

Huom!
Hyvä huoneakustiikka ei ole sama, kuin hyvä ääneneristys.

Miten saavutetaan hyvä ääneneristys?

Hyvä ääneneristys saadaan ISOVER-Rakennuseristeillä erityisesti kaksinkertaisessa rakenteessa. Tällainen saadaan kahdesta yksinkertaisen rakenteen tapaan toimivasta massiivisesta seinämästä (esim. kaksi laattaa tai kipsilevyä) ja niiden väliin sijoitettavasta hyvin ääntä absorboivasta materiaalista, kuten ISOVER-mineraalivilla.

 • Jotta ääneneristys toteutuu, tulee rakenteiden olla ehdottoman tiiviitä. Ääneneristys heikkenee aina, jos tilojen välillä on rako tai aukko.
 • llmanvaihtokanavissa asuntojen välillä tarvitaan äänenvaimentimet.
 • Patteriverkostossa tarvitaan asuntojen välillä joustavat putken osat tai joustavat patteriventtiilit, jottei ääni kulje pattereiden kautta tilasta toiseen
KT-AKU:n optimoitu paino/tiheyssuhde tekee siitä erinomaisen ja kustannustehokkaan vaihtoehdon, jolla toteuttaa väliseininen ääneneristys.KT-AKU:n optimoitu paino/tiheyssuhde tekee siitä erinomaisen ja kustannustehokkaan vaihtoehdon, jolla toteuttaa väliseininen ääneneristys.
Seinien ja välipohjien ilmavälin täyttämiseen sopivimmat tuotteet ovat kevyet ISOVER-rakennuseristeet kuten ISOVER KL AKU ja KT AKU. Ääneneristys voi tarvita lisäksi lämmöneristyskykyä, kuten ulkoseinissä, valitaan tuotteeksi esim. KL-33. Nämä tuotteet ovat pehmeitä, joustavia ja helposti kokoonpuristuvia.

Tyypillisesti voi ilmaääneneristävyyttä parantaa 5-6 dB täyttämällä seinäpuoliskojen välisen ilmatilan pehmeällä mineraalivillalla. Paras lopputulos saavutetaan, kun koko ilmatila täytetään, ylitäyttäminen ei ole tarpeen ja se voi jopa heikentää lopputulosta.

Kun halutaan askelääneneristävyys niin hyväksi kuin mahdollista, käytetään ISOVER FLOta tai ISOVER VKL:ta. ISOVER FLO on molemmilta puolilta lasihuovalla pinnoitettu askeläänieristelevy. Se soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa vaaditaan hyvää askeläänieristystä, lämmöneristystä ja kuormituskestävyyttä. ISOVER VKL on pinnoittamaton, jäykkä askeläänieriste. Sitä käytetään uivien lattioiden askelääneneristämiseen, kun eristeen paksuus on rajoitettu.

Katso täältä materiaali- ja rakenneratkaisuja

Näin saavutetaan hyvä ääneneristävyys kevytrakenteilla:

Seinät
• mahdollisimman paljon pintamassaa ja runkoväli täyteen villaa
• rungon tulisi olla mahdollisimman löysä (pieni dynaaminen jäykkyys, akustorangalla (Gyproc AP) saadaan lisättyä löysyyttä)
• muista tiivistys ja sivutiesiirtymien estäminen

Kelluva lattia
• kelluvilla lattioilla saavutetaan paras askeläänen eristys (kokonaan irti rakennuksen rungosta), eristeellä tulee olla alhainen dynaaminen jäykkyys
• puulattioilla välitilan villottaminen täyteen sekä alapuoliset rakennuslevyt kiinnitetään akustorangalla
• matalien taajuuksien eristävyyttä voidaan parantaa pintamassaa lisäämällä
• lattiamateriaalin valinnalla on vaikutusta askeläänitasoon
• muista tiivistys ja sivutiesiirtymien estäminen

Äänen vaimentaminen huonetiloissa
Perusohjeita miellyttävän akustiikan toteuttamiseksi tiloissa, joissa hyvä puheen erotettavuus on tärkeää:
• A-luokan äänenvaimennuslevyjä käytetään huoneen lattiapinta-alan verran
• Taustapintaan liimattavien äänenvaimennuslevyjen oltava vähintään 40 mm paksuja, ohuempia levyjä (15–20 mm) voidaan käyttää alaslasketuissa asennuksissa
• Seinäpinnoille on myös hyvä asentaa äänenvaimennuslevyjä

Jotta ääneneristys toimii, kiinnitä huomiota yksityiskohtiin

Ääneneristys heikkenee, kun kaksikerrosrakenteen kerrosten välillä on kiinteitä ja jäykkiä liitoksia. Tämän takia kaksoisrunko toimii ääniteknisesti yksinkertaista runkoa paremmin. Vastaavasti peltiranka on puurankaa parempi johtuen puurangan suuremmasta jäykkyydestä.

Saumojen tiivistykset on tehtävä huolellisesti, koska ääneneristys heikkenee rakojen ja vuotokohtien vuoksi. Jopa pieni muutaman millimetrin halkeama voi aiheuttaa sen, että ääneneristys on usean desibelin heikompi.

Rakennusosien väliset liitokset on suunniteltava ja toteutettava erittäin huolellisesti niin, ettei ääni pääse kulkemaan sivuavia rakenteita pitkin. Sivutiesiirtymän hallinta korostuukin sitä enemmän, mitä kovemmat vaatimukset ääneneristys saa. Hyvän ja huonon liitoksen ero saattaa olla jopa yli 10 dB.

Ääniteknisesti kaksoisrunko toimii yksinkertaista runkoa paremmin.Ääniteknisesti kaksoisrunko toimii yksinkertaista runkoa paremmin.
Jopa pieni muutaman millimetrin halkeama voi aiheuttaa sen, että ääneneristys on usean desibelin heikompi.
Jopa pieni muutaman millimetrin halkeama voi aiheuttaa sen, että ääneneristys on usean desibelin heikompi.

Muista ainakin nämä!

 • Kiinnitä huomiota äänieristykseen jo suunnitteluvaiheessa. Se usein unohtuu.
 • Kodin talotekniikka tuottaa myös ääntä, kuten iv-kanavat ja -koneet sekä viemäri- ja vesiputket.
 • Tehon kaksinkertaistuminen lisää äänenvoimakkuutta 3 dB ja kymmenkertaistuminen 10 dB.
 • Täytä väliseinien tyhjä ilmatila mineraalivillalla, esimerkiksi ISOVER KL-37
 • RakMK osassa C1 on annettu vaatimuksia asunnon ilmaääneneristävyydelle ja askeläänitasoluvulle sekä LVIS -laitteiden sallituille äänitasoille.

 
Julkaistu
23.3.2015