Monikäyttöinen Louhikivi -
kotiin, mökille ja ammattirakentajalle

Louhikiveä suositellaan niin autoalueille kuin pihan muihinkin kiveyksiin ja polkuihin.Louhikivellä on erityisen helppo kivetä sokkeleiden reunoja, sillä yhdellä kivirivillä saa tehtyä 40 senttiä leveän kaistan tai ladontasuuntaa kääntämällä kiviparilla syntyy 60 senttistä raitaa. Louhi on ilmeeltään luonnollinen, joten se on käyttökelpoinen kivi mökkiympäristöönkin, jossa usein tavoitellaan luonnonläheisiä, ympäröivään maisemaan sulautuvia ratkaisuja.

Louhikivi tarjoaa vaihtoehdon seulanpää- eli mukulakiveyksille. Seulanpääkiveys on huomattavan työläs toteuttaa, kun jokainen kivi asennetaan yksittäin naputtelemalla. Louhikivi ladotaan valmiiksi tasatuille pohjille muiden betonipäällysteiden tapaan, joten asentaminen on helppoa ja valmista syntyy nopeasti.

Rudus Formento Louhikivet mustana käytävänäRudus Formento Louhikivet mustana käytävänä
Rudus Formento Louhikivet rinteessäRudus Formento Louhikivet rinteessä

Louhikivi on pätevä ratkaisu luiskiin

Louhikivi toimii hyvin myös jyrkissä rinteissä, sillä kiven rakenne häivyttää yhtäläiset saumat. Vaihtelevan muotoisissa saumoissa saumamateriaali pysyy hyvin paikallaan rankemmallakin sateella. Lisäksi reilun levyiset saumat mahdollistavat karkeamman kiviaineksen, esimerkiksi kivituhkan käyttämisen saumaamisessa perinteisen, hienorakeisen saumahiekan sijaan. Tämä myös vähentää veden vaikutuksesta aiheutuvaa sauma-aineen kulkeutumista.

Louhikiven vahva profilointi voi rajoittaa käyttöä joissakin kohteissa. Pinnan epätasaisuus on lohkotun luonnonkivipinnan kaltainen. Jos tämä arveluttaa, niin kannattaa valita pääkulkuväylille tasaisempi tuote ja Louhikiviä voi käyttää näiden kulkuväylien ulkopuolisilla alueilla täydentämässä kokonaisuutta.

Rudus Formento Louhikivi sävy: savuRudus Formento Louhikivi sävy: savu
Rudus Formento Louhikivet seinänvierustallaRudus Formento Louhikivet seinänvierustalla

Louhikivi läpäisevänä päällysteenä

Saumojen ansiosta Louhikiveys toimii myös läpäisevänä päällysteenä ja hulevesikivenä. Jos tavoitellaan päällysteen läpäisevyyttä, niin tällöin saumaaminen tulee tehdä kiviaineksella, jossa ei ole nollapäätyä mukana. Vastaavasti asennusalustankin täytyy olla läpäisevä eli pohjarakenteen tulee avautua alaspäin, jotta se kykenee ottamaan vastaan päällysteen läpi imeytyviä vesimassoja.

Multahiekkaseoksella saumaaminen on edelleen hyvä vaihtoehto joihinkin kohteisiin ja samalla ympäristöä saadaan vihreytettyä. Nurmella on hyviä ominaisuuksia katupölyn sitojana ja melun vaimentajana. Nurmetettujen kiveysten osalta ei voida kuitenkaan puhua läpäisevästä kiveyksestä. Multa imee osan kosteudesta ja kasvukaudella nurmikko kuluttaa vettä ja haihduttaa kosteutta, mikä on omiaan sitomaan jossakin määrin hulevesiä. Kasvualusta on kuitenkin niin tiivis, kuten normaalisti saumahiekalla saumattu kiveyskin, että nämä pinnat eivät täytä läpäisevän päällysteen kriteereitä.

Louhikivessä on luonnetta

Louhikivi on uusi, 80 mm paksu betoninen pihakivi. Laattamaisen Louhikiven pinta on vaihteleva, varsin vahvasti profiloitu. Pinnassa on huomattavaa korkeusvaihtelua luomassa ilmettä ja rakennetta.

Louhikivi sitoutuu ladottaessa (ladontamallit) hyvin paikoilleen ja L-malliset laatat muodostavat tiiviin ja kestävän kiveyksen. Yksittäinen kappale on mitoiltaan 400x400x80 mm ja siitä puuttuu 200×200 mm kokoinen alue kulmasta. Muoto edesauttaa saumojen häivyttämistä valmiissa pinnassa ja myöskin keventää kiveä helpottaen sen käsittelemistä.

Louhikivi on ollut markkinoilla keväästä 2013 lähtien ja se on otettu hyvin vastaan uudenlaisena, tyylikkäänä ja eloisana betonisena pihakivenä.
 
Julkaistu
21.7.2014