Sähkölaitteiden suojaus ukkosilta paranee

Nykyaikaiset sähkölaitteet sisältävät ukkosylijännitteille herkkiä komponentteja ja salaman aiheuttamat laitevahingot ovatkin lisääntyneet viime vuosina.

Tämän vuoksi uusissa sähköliittymissä on alettu vaatia ylijännitesuojia ukkosvahingoille alttiimmilla alueilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sellaisia alueita, joissa sähkönjakelussa on käytössä ilmajohtoja.

Löydä lähin sähkömies

Murtosenmutka_salama
Salama aiheuttaa vuosittain tuhansia sähkölaitevaurioita ja lisäksi suorat salamaniskut rakennuksiin aiheuttavat paloja. Sekä sähkölaitteet että rakennukset voidaan suojata vahingoilta suojalaitteilla, jotka ohjaavat salamavirrat hallitusti maahan ilman, että ne aiheuttavat vahinkoa kulkureitillään.

- Sähkölaitteiden suojaus onnistuu sähkökeskukseen asennettavilla ylijännitesuojilla ja rakennukset voidaan suojata rakennuksen yhteyteen rakennettavilla ukkossuojilla, opastaa Sähkötreffit-palvelun tekninen asiantuntija Henrik Rousku.

Ukkossuojausta ei lainsäädäntö edellytä muualla kuin tietyissä poikkeuskohteissa, kuten suurissa palavien nesteiden varastosäiliöissä. Vakuutusyhtiöiden vakuutusehdot edellyttävät ukkossuojausta yleensä esimerkiksi kirkoissa.

Ukkosmäärät vaihtelevat Suomessa vuosittain, mutta ukkonen ja salamointi ovat Suomessa harvinaisempaa kuin esimerkiksi Keski- ja Etelä-Euroopassa. Ukkosten määrä ja salamavirtojen voimakkuus kasvavat lähestyttäessä päiväntasaajaa.
Maissa, joissa salamointi on voimakkaampaa, ukkossuojaukseen on ollut pakko kiinnittää enemmän huomiota jo aikaisemmin. Suomessa sekä ukkossuojauksen että sähkölaitteiden ylijännitesuojauksen toteutus on pääasiassa kiinteistön haltijan harkittavissa.

Katolle asennetut aurinkopaneelit ja salamat

Katolle asennettavat aurinkopaneelit lisäenergian tuottajina yleistyvät koko ajan. Aurinkopaneelit eivät lisää salamavaurioiden riskiä kunhan noudatetaan valmistajan ohjeita ja käytetään asennuksessa sähköalan ammattilaista. Asianmukaisella ylivirta- ja ylijännitesuojauksella saadaan turvattua myös aurinkosähköjärjestelmän osat sähköverkossa sattuvilta vikatilanteilta. Jos sähkökeskuksessa ei ole rakennuksen päämaadoituskiskoon liitettyjä ylijännitesuojia, ne kannattaa asennuttaa. Näin saadaan suojattua aurinkosähköjärjestelmän vaihtosuuntaaja sähköverkosta päin tulevilta ylijännitteiltä, tietää Rousku.
Henrik Rousku muistuttaa, että perinteiset ohjeet ukonilmalla toimimisesta ovat edelleenkin käyttökelpoisia.

- Sähkölaitteiden pistotulpat kannattaa irrottaa ukonilman lähestyessä, ellei kiinteistössä ole ylijännitesuojausta. Ukonilmalla kannattaa hakeutua sisätiloihin eikä ulkona saa oleskella selkeästi ympäröivää maastoa korkeampien kohteiden läheisyydessä. Pihalla olevat rakennusta korkeammat puut suojaavat usein rakennusta suorilta salamaniskuilta.
Salamapurkaus sisältää erittäin suuren virran, mutta tämän energian hyödyntäminen ei kuitenkaan ole mahdollista.

- Laitteita, joilla energian talteen ottaminen onnistuisi, ei ole olemassa. Salaman esiintymispaikan ja ajankohdan satunnaisuudenkin takia salaman hyötykäyttö olisi hyvin hankalaa, sanoo Henrik Rousku.
 
Julkaistu
31.8.2015