Passiivitalot ovat taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Passiivitalot ovat kannattavia ratkaisuja taloudellisesti: rakennusvaiheessa tehty investointi maksaa itsensä takaisin energiansäästön kautta, ja myös itse talo elää pitkään.

Halvinta energiaa on se, jota ei käytetä ollenkaan. Sitä ei tarvitse tuottaa, kuljettaa eikä maksaa. Sillä ei luonnollisestikaan ole myös haittavaikutuksia, ei ihmisiin eikä luontoon. Tämä onkin energiatehokkaan talon perusperiaate. Koska lämpö pysyy talossa, aktiivinen lämmönlisäyksen tarve perinteisen lämmityksen keinoin on hyvin vähäistä. Se taas säästää energiaa ja kustannuksia. Koska Multi-Comfort -talon tekniikka on yksinkertaista, se vaatii hyvin vähän ylläpitoa.

ISOVER Multi-Comfort -passiivitalo on energiatehokkaan rakentamisen kokonaisuus, joka tarjoaa käytännön keinot sekä esimerkkejä passiivitalon rakentamiseen.

Hyvinkäälle valmistunut Multi Comfort -passiivitaloHyvinkäälle valmistunut Multi Comfort -passiivitalo

Passiivitalorakenteet

Pieni energiankulutus lähtee pienistä lämpöhäviöistä. Rakennuksen lämpöhäviöitä voidaan tehokkaasti pienentää rakenteiden lämmöneristävyyttä parantamalla. Rakenteiden lämmöneristävyyden parantaminen voidaan tehdä kolmella eri tavalla:

1) Lämmöneristyksen paksuus passiivitalossa

Lämmöneristeen paksuus vaikuttaa luonnollisesti siten, että mitä paksumpi eriste on, sen paremmin rakenne eristää lämpöä.

2) Passiivitalon lämmöneristeen laatu

Lämmöneristeen laadulla voidaan vaikuttaa eristyspaksuuteen siten, että mitä paremmin tuote eristää lämpöä, sen vähemmän paksuutta tarvitaan vastaavaan eristävyyteen. Lämmöneristeen laatua kuvataan sen lämmönjohtavuudella, mitä pienempi lämmönjohtavuus sen parempi eriste on kyseessä. Multi-Comfort talossa on käytetty markkinoiden parhaita paloturvallisia lämmöneristeitä

3) Kylmäsiltojen katkaisu passiivitalon rakenteissa

Energiatehokkaita rakenteita tavoitellessa kylmäsiltojen katkaiseminen on tärkeässä asemassa. Mitä paremmin muu rakenne on eristetty, sen enemmän kylmäsillat heikentävät rakenteen eristävyyttä. Puurungon kylmäsillat voidaan katkaista ulkopuolelta ISOVER RKL tuotteilla. Samalla puurungon kosteustekniset olosuhteet paranevat huomattavasti, kun sen ulkopuolella on lämmöneristekerros.

Optimaalisen eristävyyden saavuttamiseksi lämmöneristeiden asentamiseen on kiinnitettävä huomiota. Lämmöneristeen on täytettävä kokonaan sille varattu tila ja sen tulee olla kiinni sitä rajoittavissa pinnoissa ja rakenteissa. Seuraavassa löydät joitakin Multi-Comfort talon mallirakenteita. Kansiota tullaan päivittämään ja rakenteita lisäämään ajan myötä.

Passiivitalorakenteet

Ulkoseinän osalta pien- ja rivitalojen ratkaisuissamme korostuu varsin vahvasti tuulettuvat rakenneratkaisut, varsinkin puurunkoisilla seinärakenteilla. Tuulettuvilla seinärakenteilla varmistutaan rakenteen kosteusteknisestä toiminnasta, sillä tuuletusraosta pääsee rakenteesta tuleva kosteus poistumaan ja samalla myös vältytään ulkoisten kosteusrasitusten haitallisilta vaikutuksilta.

Tutustu ulkoseinien passiivirakenteisiin

Yläpohjien osalta pien- ja rivitalojen rakenneratkaisuissa tyypillisimpiä ovat ristikkorakenteiset (sisältä tasakattoiset) ja vinorakenteiset (sisäverhous ruoteiden mukaan vinosti) yläpohjaratkaisut. Kuten muissakin rakennusosissa, myös ylöpohjissa korostuvat ilmatiiviys ulko- ja sisäpuolelta.

Tutustu yläpohjien passiivirakenteisiin

Passiivitalon yläpohjarakenne vaatii kunnollisen eristepaksuuden.Passiivitalon yläpohjarakenne vaatii kunnollisen eristepaksuuden.

Kuinka passiivitalo toimii?

Toisin kuin tavanomaisissa taloissa, joissa lämmönhukka ulospäin on merkittävä, energiatehokkaassa passiivitalossa ihmisten, eläinten ja kodinkoneiden tuottama lämpö kattaa suuren osan tarvittavasta lämmitysenergiasta. Jokainen talossa oleskeleva ihminen tuottaa lämmitykseen noin 80 wattia energiaa. Lämpöenergiaa tulee myös ikkunoista, jotka talven aurinkoisina päivinä päästävät lämpöenergiaa sisään vähentäen edelleen sisäilman lämmitystarvetta. Kun tähän vielä lisätään ilmanvaihdon ulos puhallettavasta ilmasta talteen otettu lämpö, on mahdollista säästää lämmitysjärjestelmän kustannuksista. Kuitenkin passiivitalokin tarvitsee lämmitysjärjestelmän, koska sisäiset lämpökuormat eivät riitä riittävän korkean sisäilman lämpötilan ylläpitämiseen talvikuukausina, jolloin auringon lämmittävää vaikutusta ei ole riittävästi.

On myös huomioitava, että lämmitysjärjestelmät vaativat rakennuksen käytön aikana huoltoa ja kunnossapitoa, jotka aiheuttavat kustannuksia. Rakenteiden lämmöneristykseen panostaminen kasvattaa rakennuskustannuksia investointivaiheessa hyvin vähän ja säästää kustannuksia koko rakennuksen käyttöiän ajan.

Vesikatosta perustuslaattaan saumattomaksi tiivistetty ja ilmanpitävä vaippa takaa lämpö- ja äänieristyksen. Lämmön talteenotolla varustettu ilmanvaihtojärjestelmä huolehtii raittiin ilman saannista ja lämmön jakelusta.

Tutustu passiivitalo Multi-Comfort taloon Hyvinkäällä

Muista nämä passiivitaloa suunniteltaessa!

  • Liian suuri ikkunapinta-ala lisää lämmitysenergiantarvetta.
  • Etelään ja länteen suunnattujen ikkunoiden aurinkosuojaukseen on kiinnitettävä huomiota.
  • Ikkunan lämmöneristävyys on parempi kuin karmirakenteen. Tästä syystä pienten ikkunoiden lämmöneristävyys on huonompi kuin suurten johtuen suuremmasta karmirakenteen osuudesta.
  • Korkeaan ja avaran paikkaan rakennetulla talolla on suurempi energiantarve johtuen tuulelle altistumisesta.
  • Varjoisilla paikoilla auringosta saatavat hyödyt jäävät vähäisiksi, mutta kesäaikana rakennus pysyy varmimmin viileänä.

 
Julkaistu
9.3.2015