SSAB:n teräspaalut toimitetaan avaimet käteen -periaatteella

Teräspaalutus on nopea toteuttaa. Omakotitalon paalut asennetaan yleisimmin yhdessä päivässä – myös talvella. Asennuskalusto on kevyt, joten se mahtuu ahtaillekin työmaille. Teräspaalutusta käytettäessä ei tarvitse erikseen rakentaa vahvistettuja paalutusalustoja, kulkuteitä tai paalujen varastointialueita. Paalutustyömaa säilyy siistinä.

Omakotitalojen paalutuksessa käytetään yleisimmin lyötäviä RR-paaluja, jotka ovat halkaisijaltaan 75 -125 mm. Suurempia paaluja käytetään erikoistapauksissa. Paalukoot optimoidaan paaluihin kohdistuvien kuormien mukaisesti. Samalla paalujen kantavuudet saadaan hyödynnettyä tehokkaasti. Esimerkiksi kuistit ja muut kevyesti kuormitetut rakenteet voidaan perustaa pienemmillä paaluilla, jolloin ylimitoitettujen paalujen käyttö ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia.

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaaluista

Jätä yhteydenottopyyntö energiapaaluista

Tilaa veloitukseton esite teräspaalutuksesta

RR- ja RD-paalut pientalon perustamisessa

Teräspaalutus on päivän keikka

Ruukin teräspaalujen käyttämisestä omakotitalokohteissa
Paalut voidaan turvallisesti asentaa hyvinkin lähelle olemassa olevia rakenteita, sillä riski lähistöllä olevien rakennusten ja rakenteiden vaurioitumiseen normaalitilanteissa on erittäin pieni.Paalut voidaan turvallisesti asentaa hyvinkin lähelle olemassa olevia rakenteita, sillä riski lähistöllä olevien rakennusten ja rakenteiden vaurioitumiseen normaalitilanteissa on erittäin pieni.

Ruukin CE-merkityt teräspaalut

Ruukilla on eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään (ETA-12/0526) perustuva CE-merkintä, joka on kattavin rakenneteräksestä valmistetuille paalurakenteille myönnettävistä CE-merkinnöistä. Se käsittää koko paalun rakenteen, osoittaa paalujatkosten mekaaniset vaatimukset ja vaatimuksenmukaisuuden sekä osoittaa, että tuote on valmistettu soveltuvaksi nimenomaan paalutuskäyttöön.

CE-hyväksynnän taustalla ovat yksityiskohtaiset kuormituskokeet erityisesti jatkoksille, eri tuotantovaiheiden jatkuva laadunvalvonta ja materiaalien jäljitettävyys. Käyttämällä rakennusprojektissa Ruukin CE-merkittyjä paaluja varmistetaan perustusten kestävyys ja toimivuus. Testatut tuotteet takaavat ongelmattoman asennuksen työmaalla.
Ruukin teräspaaluilla on CE-merkintä.Ruukin teräspaaluilla on CE-merkintä.
Ruukin CE-merkityt teräspaalut – ensimmäisenä Euroopassa. Hyväksyntä kattaa koko paalun rakenteen, osoittaa paalujatkosten mekaaniset vaatimukset ja vaatimuksenmukaisuuden sekä osoittaa, että tuote on valmistettu soveltuvaksi nimenomaan paalutuskäyttöön.Ruukin CE-merkityt teräspaalut – ensimmäisenä Euroopassa. Hyväksyntä kattaa koko paalun rakenteen, osoittaa paalujatkosten mekaaniset vaatimukset ja vaatimuksenmukaisuuden sekä osoittaa, että tuote on valmistettu soveltuvaksi nimenomaan paalutuskäyttöön.

Lujilla teräksillä kustannustehokkuutta

Perinteisten RR-paalujen lisäksi Ruukin tuotevalikoimaan kuuluvat nyt myös lujasta S550J2H teräksestä valmistetut RRs-paalut. Käyttämällä lujempaa S550J2H-teräslajia, voidaan paalun kantokykyä lisätä jopa 25 % verrattuna RR-paaluissa käytettävään S440J2H-teräslajiin. Kasvanutta paalun kantokykyä voidaan hyödyntää vähentämällä paalujen lukumäärää. Ruukin asiakkaalle tämä tarkoittaa säästöjä perustuskustannuksissa.

Ruukin RRs-paaluvalikoima sisältää neljä lujasta teräksestä valmistettua paalukokoa RRs115/8, RRs125/6.3, RRs140/10 ja RRs170/10. Nämä paalukoot on valittu siten, että niiden tyypilliset kantokyvyt vastaavat hyvin perinteisten lyöntipaalujen kantokykyjä.

RR-paalujen erinomaisiksi todetut ominaisuudet, kuten helppo jatkaminen ulkopuolisella holkkijatkoksella, ovat käytössä myös lujasta teräksestä valmistetuissa RRs-paaluissa.

SSAB lujien RRs- ja RDs-paalujen esite
Oik. RRs125/6,3- ja RR115/8-paalujen rakenteen puristuskestävyyden mitoitusarvon ja geoteknisen kestävyyden yhteisvaikutuskäyrä.Oik. RRs125/6,3- ja RR115/8-paalujen rakenteen puristuskestävyyden mitoitusarvon ja geoteknisen kestävyyden yhteisvaikutuskäyrä.
 
Julkaistu
19.5.2014