Näin teet märkätilojen lattiaan Vetonit vedeneristyksen

Vetonit vedeneristys lämpimien tilojen lattiaan

Kun Vetonit vedeneristystä lähdetään tekemään, alustan, ilman ja käytettävien materiaalien lämpötila on oltava yli 15°C. Alusrakenteen suhteellinen kosteus saa olla max. 90 % RH oikealta mittaussyvyydeltä määritettynä ja ilmankosteuden riittävän alhainen, jotta eristeen oikeanlainen kuivuminen on mahdollista. Työn aikana huolehditaan hyvästä ilmanvaihdosta.

Lattian vedeneristyksen valmistelu

Märkätilan lattia valetaan betonista tai weber.vetonit lattiatasoitteilla. Puurakenteisissa välipohjissa riittävän jäykän rakenteen päälle valetaan raudoitettu betonilaatta. Valu voidaan tehdä myös soveltuvalla lattiatasoitteella. Rakenteen jäykkyydestä on varmistuttava.
Lattian läpivientien (lattiakaivo, WC-istuimen ja pesualtaan viemäri) on oltava tukevasti paikoillaan. Lattiakaivon sijoituksessa ja korkeusasemassa on huomioitava lattian kallistukset sekä kynnyskorkeudet. Kun lattiaan tehdään läpivientejä, niiden on oltava vähintään 40 mm valmiista seinäpinnasta.
Lattiankallistusten on oltava märkätilassa vähintään 1:100 sekä puolen metrin säteellä kaivosta 1:50. Kaatojen oikeellisuus on tarkistettava ennen vedeneristämistä!

Lattian on täytettävä SisäRYL 2013:ssa esitetyt tasaisuus- ja lujuusvaatimukset. Vedeneristettävän lattiapinnan on oltava luja ja kiinteä. Epätasaisuudet, heikot pintakerrokset sekä tartuntaa heikentävät aineet, kuten sementtiliima, poistetaan hiomalla tai jyrsimällä. Lattia imuroidaan huolellisesti.

Lattiakaivo
Lattiakaivo ja sen liitos vedeneristeeseen on kylpyhuoneen riskialttein kohta. Vetonit Vedeneristysjärjestelmän toimivuus on varmistettu seuraavien vuoden 2000 jälkeen valmistettujen muovi- ja teräskaivojen osalta:
- Vieser
- Merikanor
- Unidrain

Ensin varmistetaan, että valittu kaivo on yhteensopiva Vetonit Vedeneristysjärjestelmän kanssa.
Kaivon liitoksessa on aina käytettävä kaivoon kuuluvia osia (tiiviste, kiristysrengas, tarvittaessa korotusrengas).
Eri kaivojen osia ei saa sekoittaa keskenään! Saneerauskohteessa vanhan lattiakaivon liitos vedeneristykseen/ vaihto uuteen ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Kallistusvaluun voi asentaa vesikiertoisen tai sähkölämmitteisen lattialämmityksen. Pohjalaatta imuroidaan ja alusta pohjustetaan weber.vetonit MD 16 Dispersiolla. Pohjusteen annetaan kuivua tahmeaksi.
Lattialämmitysputket tai -kaapelit kiinnitetään valmistajan ohjeiden mukaisesti, esim. kuvan mukaisilla kiinnikkeillä. Varmistetaan, että kaapeleiden/putkien päälle tulee valmistajan ohjeiden mukainen tasoitekerros myös ohuimmassa kohdassa.
Lattialämmitys asennetaan aina vedeneristeen alapuolelle betonivaluun tai tasoitekerrokseen.Kallistusvaluun voi asentaa vesikiertoisen tai sähkölämmitteisen lattialämmityksen. Pohjalaatta imuroidaan ja alusta pohjustetaan weber.vetonit MD 16 Dispersiolla. Pohjusteen annetaan kuivua tahmeaksi.
Lattialämmitysputket tai -kaapelit kiinnitetään valmistajan ohjeiden mukaisesti, esim. kuvan mukaisilla kiinnikkeillä. Varmistetaan, että kaapeleiden/putkien päälle tulee valmistajan ohjeiden mukainen tasoitekerros myös ohuimmassa kohdassa.
Lattialämmitys asennetaan aina vedeneristeen alapuolelle betonivaluun tai tasoitekerrokseen.
Kallistusvalu
Lattiankallistusten tulee märkätilassa olla vähintään 1:100 sekä puolen metrin säteellä kaivosta 1:50.
Lattialämmitys kytketään pois 2 vrk ennen kallistusvalua ja poistetaan tartuntaa heikentävät aineet jyrsimällä tai hiomalla.
Alusta käsitellään weber.vetonit MD 16 Dispersiolla ennen tasoitteen levittämistä tuotekortin ohjeiden mukaisesti.

Ohut kallistusvalu
Lattiakaivo peitetään valukannella. Lattian kallistukset tehdään kallistukset esim. weber.vetonit 5400 Lämpölattiatasoitteella. Lattiakaivon kohdalla, missä tasoitekerros on ohuimmillaan, tasoitteen paksuuden tulee olla vähintään 5 mm. Muita minimimittoja oheisissa piirroksissa. Pintatasoita kallistusvalu tarvittaessa ennen vedeneristystä.
237241
Paksut valut
Paksut valut tehdään esim. pohjalaatta weber.vetonit 6000 Lattiamassalla. Jos valuun tulee sähkölämmityskaapelit, on valu tiivistettävä hyvin. Pintatasoitus tehdään ennen vedeneristystä.

Pohjustus-/kosteussulkukäsittely sekä seinien ja lattian liitos

- Alustan suhteellinen kosteus saa olla enintään 90 % RH.
- Mahdollinen lattialämmitys kytketään pois 2 päivää ennen töiden aloittamista!
- Hiotaan ja tasoitetaam lattia tarvittaessa weber.vetonit lattiatasoitteilla.
- Lattia puhdistetaan ja imuroidaan huolellisesti!

Näin asennat Vetonit vedeneristyksen lattiaan

(klikkaa kuvaa suuremmaksi)(klikkaa kuvaa suuremmaksi)
1. Lattia pohjustetaan 1:1 vedellä ohennetulla MS Kosteussululla. Levitä harjalla ja käytä hankalissa paikoissa, kuten nurkissa, apuna sivellintä. Kuivumisaika vähintään 30 minuuttia.
2. Käsittele puu- tai teräsrunkorakenteen päälle valettu betoni- tai tasoitelattia toiseen kertaan ohentamattomalla MS Kosteussululla. Levitä kosteussulku harjalla tai telalla. Anna kuivua vähintään 2 tuntia ennen jatkotöitä.
3. Levitä WP Vedeneristysmassaa runsaasti siveltimellä tai telalla lattian ja seinän rajaan.
449182
4. Kiinnitä FC Kuitukangasnauha tuoreeseen massaan. Taita kuitukangasnauha noin 60 mm lattiaan ja seinille. Limitä jatkokset vähintään 30 mm. Varmista että lattian vedeneriste liittyy tiiviisti seinän vedeneristeeseen. Mikäli seinää ei vedeneristetä WP Vedeneristysmassalla, nosta lattian vedeneriste seinälle vähintään 100 mm korkeudelle.
5. Käytä lastaa apuna kuitukangasnauhan kiinnityksessä. Varmista, ettei kankaaseen jää ryppyjä ja että kangas kastuu läpi tarttuen kunnolla massaan! Levitä päälle vielä kerros WP Vedeneristysmassaa.

Yksityiskohta: sisäkulma

(klikkaa kuvaa suuremmaksi)(klikkaa kuvaa suuremmaksi)
1. Leikkaa FC Kuitukangasnauhasta n. 25 cm pitkä pala. Taita pituussuunnassa ja levitä taustapuolelle vedeneristysmassaa.
2. Taita poikkisuunnassa.
3. Kiinnitä pala kuvan mukaisesti toiseen seinään, tuoreeseen massaan.
4. Avaa taitos ja kiinnitä toinen puolisko toiselle seinälle. Paina taitos kohti lattiaa, jolloin muodostuu kuvassa näkyvä kolmionmallinen taitos.
5. Levitä Vedeneristysmassaa kolmiopalan taustaan.
6. Varmista lastan avulla, että pala on joka kohdasta kunnolla kiinni! Levitä kevyesti massaa myös kappaleen päälle.

Yksityiskohta: ulkokulma

480
1. Leikkaa FC Kuitukangasnauhasta kaksi n. 25 cm pitkää palaa. Leikkaa palat kahtia puoleen väliin saakka. Kiinnitä pala WP Vedeneristysmassalla kuvan mukaisesti. Levitä vedeneristysmassaa palan päälle.
2. Kiinnitä toinen pala kuvan mukaisesti edellisen päälle. Varmista palan kunnollinen kiinnittyminen esim. lastalla painelemalla. Levitä päälle uusi kerros WP Vedeneristysmassaa.

Lattiakaivon ja läpivientien tiivistys

Lattiakaivojen ja läpivientien tiivistyksessä on oltava huolellinen, ettei epäjatkuvuuskohtia synny ja vesi pääse valumaan rakenteisiin.

Näin tiivistät lattian läpiviennin ja kynnyksen
 
Julkaistu
21.4.2014