Ovathan aurinkokeräimet toimintakunnossa?

Öljylämmitystaloudet kuuluvat Suomessa kaikkein aktiivisimpiin aurinkoenergian hyödyntäjiin. Aurinkolämmitysjärjestelmällä tuotetaan kotiin joko lämmintä käyttövettä tai sekä lämmintä käyttövettä että lämpöä.
Kevätauringon alkaessa näyttäytyä kannattaa aurinko-öljylämmitystalon aurinkolämpöjärjestelmän tilanne tarkistaa. Myös uuden järjestelmän asennusta suunnittelevien kannattaa toimia pian. Aurinkokausi alkoi helmikuussa, ja eniten aurinkoenergiaa kevätkaudella saadaan huhti-toukokuussa.

Aurinkolämpöjärjestelmään kuuluu aurinkokeräimet, aurinkolämpövaraaja, liuosputkisto ja sen latauspumppu sekä automatiikan ohjauskeskus.

Tarvittava keräinpinta-ala on 5-15 neliömetriä. Yhden keräimen pinta-ala on 2-2,5 neliömetriä. Keräinten määrään vaikuttavat rakennuksen koko ja ilmansuunta, asukasmäärä, lämmönjako ja se, tuotetaanko aurinkolämmöllä sekä käyttövettä että lämpöä vai pelkästään lämmintä käyttövettä.
Maalis-toukokuussa saadaan auringonsäteilyä 75 prosenttia siitä määrästä, mitä sitä saadaan kolmena kesäkuukautena.
Maalis-toukokuussa saadaan auringonsäteilyä 75 prosenttia siitä määrästä, mitä sitä saadaan kolmena kesäkuukautena.

Aurinkoa esteettä keräimiin

-Katolla olevien aurinkokeräinten valmius kannattaa varmistaa, jotta aurinko pääsee paistamaan niihin esteettä, neuvoo erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta. Jos keräinten päälle on kasaantunut lunta vain vähän, se sulaa pois itsestään kevätauringon alkaessa kunnolla lämmittää. Paksumpi lumikerros on hyvä lapioida ja harjata pois.

Sade huuhtoo keräinten pinnat, mutta keräinten pesu mahdollisesta pinttyneestä liasta saattaa olla tarpeen, jotta ne pystyisivät ottamaan irti kaiken hyödyn jo kevätauringosta. Samalla tulee poistetuksi keräimistä mahdolliset roskat.

Järjestelmäkohtaiset esisäätöarvot ja säätölaitteiden toiminta-arvot on valittu aina rakennuskohtaisesti – näin ainakin tulisi olla. Kun arvot ovat kohdallaan, on järjestelmän toiminta automaattista. Ainoat vuosittaiset huoltotoimet aurinkolämpöjärjestelmässä liittyvät siirtonesteen pakkasenkestävyyden ja keräinpiirin paineen tarkistamiseen.

Uusien aurinkojärjestelmien suunnitelmat ajoissa alkuun

Jos suunnitelmat aurinkolämpöjärjestelmän käyttöön ottamiseksi ovat vielä alkuvaiheessa, niin nyt kannattaa toimia heti, jotta alkava aurinkokausi saadaan hyödynnettyä. Auringon säteily vaakatasolle on huipussaan kevät- ja kesäkuukausina. Maalis-toukokuussa saadaan auringonsäteilyä 75 prosenttia siitä määrästä, mitä sitä saadaan kolmena kesäkuukautena.

Öljyalan Palvelukeskus painottaa, että uudisasennuksissa urakoitsijan tulee suorittaa laitteiston käyttöönotto ja opastaa kiinteistön omistajaa käytössä. Kiinteistönomistajan pitää aina saada myös luovutuskansio, jossa on käyttö- ja huolto-ohjeet.

Kansio kannattaa pitää tallessa myös siksi, että siitä löytyvät järjestelmän alkuperäiset esisäätöarvot. Apua säätöasioissa kannattaa ensisijaisesti hakea järjestelmän suunnittelijalta tai sen asentaneelta asennusliikkeeltä, koska nämä tuntevat rakennuksen erityispiirteet.
 
Päivitetty
31.3.2014