Ilmanvaihdolla terve talo ja asukkaat

Tarpeenmukainen ilmanvaihto on osa tervettä taloa

Talot ja asunnot rakennetaan aina vain tiiviimmiksi, jotta ne kuluttaisivat mahdollisimman vähän lämmitysenergiaa. Tarpeenmukainen ilmanvaihto varmistaa sen, että ihmiset ja rakenteet pysyvät terveinä: Ylimääräinen kosteus hiilidioksidi poistetaan sisäilmasta ja tilalle tuodaan raikasta ja suodatettua ilmaa. ja Lämmöntalteenottolaitteet tuovat puhtaan ulkoilman lämmöntalteenottokennon läpi, missä poistoilmasta talteenotettu lämpö siirtyy tuloilmaan ja lämmitysenergian tarve vähenee.

Anna ilmanvaihtoratkaisu aina ammattilaisen suunniteltavaksi. Suunnittelija varmistaa, että asuntoosi valitaan oikean kokoinen ilmanvaihtokone ilman kuluttamatta liikaa talosi energiaa.

Tilaa esite Vallox-ilmanvaihdosta

Osta suodattimet ja ilmanvaihtokone Jäsentukusta

Hyvä sisäilma ja energian säästö

Muistilista ilmanvaihtokoneen oikeaan valintaan

Ilmanvaihtokoneen mitoitus
Ilmanvaihtokoneen tulee olla oikean kokoinen. Talon perusilmanvaihdon (kerran kahdessa tunnissa) toteutuessa ilmanvaihtokoneen puolella teholla, on myös tehostusvaraa esim. märkätilojen kuivattamiseen. Tähän mitoitukseen perustuvat Valloxin ohjeelliset neliömäärät. Huoneiden, erityisesti märkätilojen määrä sekä erikoistilat, kuten uima-allas, vaikuttavat ilmanvaihtojärjestelmän mitoitukseen. Liian pieni ilmanvaihtokone saattaa aiheuttaa ääniongelmia, koska sitä joudutaan käyttämään maksimiteholla, mutta ylimitoituksestakaan on harvoin etua.
Ilmanvaihdon ohjaus ja ilmanlaatuanturit
Oletko aktiivinen ilmanvaihdon käyttäjä vai haluatko ilmanvaihdon säätyvän aina automaattisesti oikealle teholle? Nopeuskytkimellä voi ilmanvaihtoa itse säätää tarpeen mukaan. Mukavuudenhaluiselle käyttäjälle kosteus- ja hiilidioksidianturit takaavat aina hyvän sisäilman automaattisesti tarpeenmukaisilla ilmavirroilla. Automaattinen säätö on edullista ylellisyyttä. Kosteusohjaus tehostaa automaattisesti ilmanvaihtoa saunan ja suihkun jälkeen ja hiilidioksidiohjaus säätää ilmanvaihtoa henkilömäärän ja aktiivisuuden mukaan.
Jälkilämmitys
Monissa ilmanvaihtokoneissa tuloilman lisälämmityksen voi toteuttaa joko sähköpatterilla tai talon lämmitysjärjestelmään liitetyllä vesipatterilla. Mitä parempi vuosihyötysuhde koneessa on, sitä vähemmän jälkilämmitystä tarvitaan – jos ollenkaan. Korkeimpien hyötysuhteiden koneissa jälkilämmitys on siksi aina turvallisesti sähköllä.

Huurtumisen esto
Asennettaessa korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottokone pohjolan koviin olosuhteisiin, huurtumisen esto on yksi ilmanvaihtokoneen tärkeimpiä ominaisuuksia – niin todellisen hyötysuhteen, ilmanvaihtokoneen energiankulutuksen kuin luotettavuudenkin kannalta. Vallox MC-sulatusautomatiikka ei tarvitse energiaa kuluttavaa etulämmitystä, eivätkä uuden tuoteperheen ilmanvaihtokoneet (096/110/145/245) pysäytä koskaan tuloilmapuhallinta. Näin talon painesuhteet pysyvät vakiona eikä ilmanvaihtokone häiritse takan toimintaa.

Ilmanvaihtokone Vallox 110 MVIlmanvaihtokone Vallox 110 MV

Puhaltimet
Tasavirtapuhaltimet kuluttavat alle puolet vaihtovirtapuhaltimien sähköenergiasta puolenkertaisella ilmanvaihdolla ja ne ovat myös monipuolisemmin säädettävissä.

Hyötysuhde
Vertaa myös todellista poistoilman vuosihyötysuhdetta, älä yksin tuloilman lämpötilahyötysuhdetta. VTT:n sertifikaatti on hyvä apu eri koneiden luotettavaan vertailuun. Poistoilman vuosihyötysuhde kertoo, kuinka suuri osuus tuloilman lämmittämisestä voidaan tehdä poistoilman lämpöenergialla keskimäärin vuodessa.
 

Suunnilleen valokatkaisijan kokoiset anturit vahtivat huoneilman laatua huomaamattasi. Kosteusanturi tehostaa automaattisesti ilmanvaihtoa saunan ja suihkun jälkeen ja hiilidioksidianturi säätää ilmanvaihtoa henkilömäärän ja aktiivisuuden mukaan. Ilmanvaihdon tarpeenmukainen käyttö lisää asumismukavuutta ja on energiatehokasta.Suunnilleen valokatkaisijan kokoiset anturit vahtivat huoneilman laatua huomaamattasi. Kosteusanturi tehostaa automaattisesti ilmanvaihtoa saunan ja suihkun jälkeen ja hiilidioksidianturi säätää ilmanvaihtoa henkilömäärän ja aktiivisuuden mukaan. Ilmanvaihdon tarpeenmukainen käyttö lisää asumismukavuutta ja on energiatehokasta.
Ilmanvaihtokoneen sijoitus
Kun talon koko kasvaa, myös tarvittavat ilmavirrat ja koneen fyysinen koko kasvavat. Suuremmat ilmavirrat aiheuttavat väistämättä enemmän ääntä. Huoneisiin kuuluva ääni voidaan poistaa kanaviston äänenvaimentimilla, mutta suuremmat ilmanvaihtokoneet tulee aina sijoittaa erilliseen tekniseen tilaan, josta koneen käyntiääni ei kantaudu asuntoon. Huomioi myös, että ilmanvaihtokonekin vaatii säännöllistä huoltoa ja huolto vaatii tilaa.
 
Julkaistu
27.6.2016