Tiedätkö miten keittiökaappisi vaikuttavat sisäilman laatuun?

Rakentamisessa sisäilman laatua varmistetaan mm. käyttämällä vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja. Suomen suurin keittiökalusteiden valmistaja Novart Oy halusi selvittää omien tuotteidensa päästöt. Novart Oy myy keittiökalusteita tutuilla tuotemerkeillä Petra-keittiöt, Ala Carte -keittiöt ja Parma-keittiöt.

Keittiökalusteille ei ole päästövaatimuksia - M1-luokitus on jatkossa mahdollinen.
vtt_2014
”Vaikka keittiökalusteille ei ole ollut päästöjen osalta vaatimuksia, halusimme kartoittaa tuotteidemme päästötilanteen ja kertoa näistä ominaisuuksista myös asiakkaillemme. Vähäpäästöisyys on yksi rakentamisen nousussa oleva trendi ja päästöasiat ovat olleet esillä erityisesti M1-luokitukseen tottuneiden rakennusliikkeiden kanssa, mutta myös pienrakennuskohteissa.” kertoo Novart Oy:n tuotepäällikkö Eeva Kokkonen.

Vielä viime vuonna keittiökalusteita ei voinut M1-luokitella, mutta tähän tuli muutos vuoden 2014 alussa, kun Rakennustietosäätiö RTS laajensi M1-luokituksen koskemaan myös keittiökalusteita. M1-luokituksella voi nyt osoittaa myös keittiökalusteiden vähäpäästöisyyden. Edellytyksenä ovat paitsi matalat päästöarvot, myös päästömittausten tekeminen RTS:n hyväksymässä testauslaboratoriossa.

Testaukset toteutettiin kammiotestauksina

”Päästöjä testataan ns. kammiotestauksella, jossa mitataan tuotteesta haihtuvat yhdisteet ja niiden pitoisuudet: orgaaniset haihtuvat yhdisteet VOC/TVOC, ammoniakki ja formaldehydi. Lisäksi M1-luokitusta varten tehdään ns. aistinvarainen arviointi, jolla varmistetaan, ettei tuotteesta aiheudu huoneilmaan esim. pahaa hajua.” kertoo VTT Expert Services Oy:n erityisasiantuntija Helena Järnström.

”Hyödynsimme testauksessa laajaa kammiovalikoimaamme. Testasimme kokonaisen keittiökaapiston suuressa kammiossa, jolloin saimme käsityksen koko kalustekokonaisuuden päästövaikutuksista. Lisäksi yksittäisiä ovimalleja testattiin pienissä kammioissa.”

vtt_2014_2

Melamiini, mikrolaminaatti ja laminaatti ovat vähäpäästöisiä vaihtoehtoja

”Tiesimme etukäteen raakamateriaalimme päästövaikutuksen, mutta emme sitä, miten työstö vaikuttaa lopullisen tuotteen päästöarvoihin.” kertaa Kokkonen.

Pintakäsittelyllä olikin selkeä yhteys ovimallien päästötasoihin.

Testatuista tuotteista osa oli todella vähäpäästöisiä ja ne alittivat myös M1-luokituksen vaatimukset selvästi: melamiini-, mikrolaminaatti- ja taivelaminaattiovet sekä sisälistaovet (laminaatti/lakattu tammilista). Lisäksi kokonaisena testattu keittiökaapisto oli vähäpäästöinen ja alitti M1-vaatimukset (ovina valkoinen taivelaminaattiovi). Nämä ovimallit ovat nyt Suomessa ensimmäiset M1-luokitellut eli vähäpäästöisiksi todetut keittiökalusteet.
Maalattujen ja lakattujen tuotteiden päästöarvot olivat sen sijaan vähäpäästöisiin tuotesisaruksiinsa verrattuna varsin korkeita. Formaldehydiarvot eivät alittaneet M1-luokituksen vaatimuksia.

”Tällaisia tuotteita meillä pitää kuitenkin olla tuotevalikoimassa. Nyt kun tiedämme myös näiden tuotteiden päästötilanteen, voimme kertoa siitä avoimesti asiakkaille. Kodin ilmanlaatuun vaikuttavat merkittävästi useat tekijät mm. kaikki rakentamisen materiaalit sekä ilmanvaihto. Hyvällä ilmanvaihdolla on todella suuri merkitys kokonaistilanteeseen.” summaa Kokkonen.
 
Julkaistu
27.3.2014