Rakennuslupien hakeminen onnistuu nyt verkossa

Rakennuslupien hankkiminen on tähän asti ollut pitkä prosessi. Tarvitaan useita liitteitä sekä piirustuksia, lausuntoja eri osapuolilta. Hyvin usein käykin niin että luvan saamisen kannalta jokin oleellinen paperi puuttuu ja sitä myötä prosessi viivästyy jälleen. Tämän tapahtumasarjan moni kokee ikävänä sekä aikaa vievänä – ja ennen kaikkea hankalana. Tähän on nyt tullut helpotusta. Lupapiste-palvelun kautta voidaan edistää rakennuslupa-asiointia verkossa, vuorovaikutuksessa asiointikunnan viranomaisen kanssa. Tarpeellisten tietojen tallentaminen voidaan hoitaa näppärästi yhteisen hakemusnäkymän kautta ja eri osapuolet pysyvät tietoisena hankkeen etenemisestä – vuorokauden ympäri.

Tutustu Lupapisteen palveluun

Rakennuslupien hakeminen helpottuu lupaprosessin siirtyessä verkkoon.Rakennuslupien hakeminen helpottuu lupaprosessin siirtyessä verkkoon.

Rakennusprojektissa monta tekijää

Kukaan ei rakenna yksin, vaan mukana on monta tekijää – rakentaja, suunnittelija, urakoitsija ja viranomainen. Hankkeen onnistuminen edellyttää kaikkien osapuolten yhteistyötä. Lupapiste haluaa edesauttaa rakennusprosessin joustavaa ja nopeaa etenemistä, jotta meille kaikille jäisi aikaa muuhunkin kuin vain papereiden pyörittämiseen.

Rakentamisen luvat ja viranomaisasiointi sähköisesti

Kyseessä on uudenlainen palvelu, jossa niin kansalaiset, yritykset ja yhteisöt pystyvät hoitamaan lupa- ja ilmoitusasiansa vuorovaikutuksessa viranomaisten ja muiden osapuolten kanssa. Palvelu kattaa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä poikkeamispäätösten hakemisen, sekä ympäristölupien, sijoitus- ja kaivulupien sekä yleisten alueiden käytön lupien hakemisen. Lupapisteen neuvontapalvelu on käytössä lähes kaikissa Suomen kunnissa ja rakennusluvan voi hakea palvelun kautta sähköisesti jo yli 100 kunnan alueella. Lupapiste toimii myös sähköisenä neuvontapyyntökanavana.

Enää et ole sidoksissa tiukkoihin virastoaikoihin tai yksittäiseen paikkakuntaan. Lupapiste on avoinna aina ja kaikkialla, juuri silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Asiointi alkaa sijainnin valinnasta

Lupapisteen käyttö on yksinkertaista ja helppoa. Palvelu pyytää sinulta tontin tiedot ja tarkennuksen siitä mitä olet tekemässä. Selkeä ja helppokäyttöinen palvelu ohjaa sinua hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla riittävän yksityiskohtaisesti. Esimerkiksi kiinteistön tiedot saadaan helposti neuvontapyyntöön tai lupahakemukseen palvelun paikkatietojen avulla. Sinulla on koko ajan mahdollisuus käyttää olemassa olevia aineistoja hyödyksesi sekä kysyä neuvoa sitä tarvitessasi.

750-Kuva-1-Sijainnin-valint

Neuvontapyynnön kautta vastaus ongelmaan

Neuvontapyynnössä voit kysyä viranomaiselta vapaasti hankkeestasi ja siihen liittyvistä lupa-asioinneista. Neuvontapyyntö on käytössä lähes jokaisessa kunnassa. Tämä on hyödyllinen erityisesti silloin kun tehtävän työn luvantarve on syystä tai toisesta epäselvä. Kun olet jättänyt neuvontapyynnön, voit täydentää sitä ja lisätä myös liitteeksi valokuvia sekä suunnitelmia omasta kohteestasi. Lupapisteestä sinun on mahdollista saada henkilökohtaista palvelua asiaan liittyvältä viranomaiselta.

Palvelu käytössäsi veloituksetta

Palvelun käyttö on hakijalle täysin ilmaista. Kunta kuitenkin perii hakemuksen käsittelystä ja päätöksen tekemisestä lupamaksun omien taksojensa mukaisesti. Lupapisteen palvelu on tuotettu yhteistyössä mm. Ympäristöministeriön kanssa.

Tiedät missä mennään

Näet palvelun kautta, mitkä osat suunnitelmistasi ovat kunnossa ja mitä toimenpiteitä vielä odotetaan tehtäväksi. Ajantasaiset tiedot ja suunnitelmat ovat aina kaikkien hankkeen osapuolten nähtävillä ja saatavilla. Vuorovaikutteinen suunnitelmiin liittyvä kommunikointi jatkuu asiointipalvelussa, kunnes suunnitelma on valmis päätöksentekoa varten.

Kun kaikki on valmista, voit lähettää hakemuksen suunnitelmineen eteenpäin. Viranomainen pystyy palvelun kautta kommentoimaan sekä ohjaamaan hankkeita nykyistä aikaisemmassa vaiheessa, jolloin myös hakemusten sekä suunnitelmien laatu paranee. Myös lausunnot sekä naapurien kuulemiset saa hoidettua Lupapisteessä. Yhdessä tekeminen takaa hankkeen onnistumisen.

Lupapisteessä näet omat hankkeesi ja asiointisi koostetusti. Mikäli olet rakennusalan ammattilainen, voit palvelun kautta olla yhteydessä myös asiakkaaseesi.

750-2.-Kuva-Hankenäkymä

Apua joka käänteessä

Apua saat kaikissa rakennusprosessisi vaiheissa. Neuvontaa, konsultointia sekä lausuntoja saat asiantuntijoilta jo ennen varsinaisen, lopullisen rakennusluvan jättämistä. Rakennushankkeeseesi liittyvän tiedustelun voit jättää Lupapiste-palvelun kautta lähes kaikkiin Suomen kuntiin. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin.

Sähköisesti jätettävä rakennuslupa on tulevaisuuden juttu!

Näin helppoa on palvelun käyttö. Tutustu ohjeisiin.

Miksi kannattaa valita Lupapiste?

  • Asiointi on nopeaa ja helppoa
  • Käytössäsi juuri silloin kun sinulle sopii, enää et ole sidoksissa virastoaikoihin ja paikkakuntaan
  • Tavoitat kerralla kaikki hankkeeseesi osallistuvat ihmiset –yhdestä osoitteesta
  • Pystyt seuraamaan hankkeesi edistymistä omalta kotikoneelta milloin haluat
  • Tiedot hankkeestasi säilyvät sähköisessä muodossa - ei enää epämääräisiä paperipinoja
  • Palvelun käyttö on maksutonta

 
Julkaistu
4.1.2016