Uusiutuvaa energiaa öljylämmityksen rinnalle

Öljylämmitys soveltuu erityisen hyvin uusiutuvien energiamuotojen kumppaniksi. Se on erittäin tehokas lämmitysmuoto, joten sen ja uusiutuvien yhteiskäytöllä voidaan toteuttaa vuodenaikalämmitys. Uusiutuvia energioita hyödynnetään keväästä syksyyn. Öljylämmitys puolestaan varmistaa, että lämmitysteho riittää pakkasjaksoillakin mukavaan asumiseen.

Aurinkolämmityksestä saadaan Suomessa energiaa keskimäärin noin kahdeksana kuukautena vuodessa. Auringosta saadaan energiaa myös pilvisellä säällä. 

Aurinkolämmityksestä saadaan Suomessa energiaa keskimäärin noin kahdeksana kuukautena vuodessa. Auringosta saadaan energiaa myös pilvisellä säällä. 

Valitse sopiva rinnakkaislämmitys

Hybridilämmitys hyödyntää öljyn rinnalla yhtä tai useampaa muuta lämmönlähdettä. Useimmiten öljylämmityksen kumppaneina ovat aurinkolämmitys tai lämpöpumppu. Sekä ilmalämpöpumppuja että ilma-vesilämpöpumppuja hyödynnetään öljylämmityksen rinnalla.

Myös puu on tuttu öljylämmityksen rinnakkaislämmityksenä kaksoiskattiloissa. Uutuutena markkinoille on tullut vesikiertotakkoja, joilla puiden polttamisessa syntyvä lämpö pystytään siirtämään käyttö- tai lämmitysveteen. Myös varaavat uuni- ja takkaratkaisut ovat perinteinen keino hyödyntää puuta lämmönlähteenä öljyn rinnalla.

Öljyä säästyy 30–50 prosenttia

Kun rinnakkaislämmitysjärjestelmä on asennettu oikein, voidaan suuri osa öljystä korvata uusiutuvilla energioilla. Aurinkolämmityksellä voidaan pientalossa säästää keskimäärin 30 prosenttia öljynkulutuksesta. Samaan päästään ilmalämpöpumpulla. Ilma-vesilämpöpumpulla säästö voi nousta jopa 50 prosenttiin. Täysmääräiseen säästöön pääseminen vaatii, että järjestelmä on ammattitaitoisesti suunniteltu, asennettu ja käyttöönotettu.

Rinnakkaislämmityksen käyttöaika

Lämpöpumpuista saa suurimman hyödyn pakkaskauden ulkopuolella. Ne ovat tehokkaimmillaan, kun lämpötila ei alita -15 astetta. Tehokkaimman käyttöajan pituus riippuu siis oleellisesti siitä, missä päin maata kiinteistö sijaitsee.

Aurinkolämmityksestä saadaan Suomessa energiaa keskimäärin noin kahdeksana kuukautena vuodessa, hieman alle 1 700 aurinkotuntia. Tämä on lähes yhtä paljon kuin Pohjois-Saksassa. Parhaimmillaan Suomessa auringon säteilystä saadaan talteen 40–50 prosenttia. Auringosta saadaan energiaa myös pilvisellä säällä.
Hybridilämmitys hyödyntää öljyn rinnalla yhtä tai useampaa muuta lämmönlähdettä.Hybridilämmitys hyödyntää öljyn rinnalla yhtä tai useampaa muuta lämmönlähdettä.

Ilmasta veteen -lämpöpumppu

Ilma-vesilämpöpumppu sopii asennettavaksi öljylämmityksen rinnalle. Sen avulla voidaan tuottaa sekä lämpöä että lämmintä käyttövettä.

Ilma-vesilämpöpumpusta saadaan parempi hyöty matalalämpöjärjestelmässä (vesikiertoinen lattialämmitys). Jos lämpöpumppua harkitaan patteriverkoston kautta tapahtuvan lämmönjaon yhteyteen, tulee patteriverkoston, venttiilien ja termostaattien kunto ja mitoituksen riittävyys selvittää.

Ilma-vesilämpöpumpulla voidaan tuottaa energiaa hyvällä hyötysuhteella lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuotantoon varsinkin pakkaskauden ulkopuolella ja aina -15 oC:een pakkaseen asti.

Ilmasta ilmaan -lämpöpumppu

Ilmalämpöpumppuja käytetään paljon öljylämmityksen rinnalla. Ne vähentävät öljyn tarvetta lämmitykseen keväällä ja syksyllä. Ilmalämpöpumpulla tuotetaan lämpöä, ja hellekautena sillä viilennetään. Sen avulla voidaan säästää ostoenergiasta noin 30 prosenttia.

Ulkoyksikön patteri eli höyrystin ottaa ulkoilmasta lämpöä. Ulkoyksikköön kuuluvat myös kompressori ja automatiikan ohjauslaitteet. Sisäyksikön puhallinpatteri kierrättää lämmitettävää tai jäähdytettävää ilmaa. Sisäyksikkö on sijoitettava siten, että lämmin ilma leviää mahdollisimman hyvin eri puolelle taloa. Sisä- ja ulkoyksikköjen tulisi sijaita mahdollisimman lähellä toisiaan.

Ulkoilmaa jäähdytettäessä ilman kosteus huurtuu lämpöä ottavan patterin pinnalle. Huurre on ajoittain poistettava sulattamalla ja usein tämä toiminto on automatisoitu. Käytettäessä ilmalämpöpumppua viilennykseen tulee huolehtia sisäyksikön viemäröinnistä.

Aurinkolämmitys

Öljylämmitystaloudet ovat Suomessa kaikkein aktiivisimpia aurinkoenergian hyödyntäjiä. Aurinkolämmitysjärjestelmällä tuotetaan joko lämmintä käyttövettä tai sekä lämmintä käyttövettä että lämpöä. Aurinkolämpöjärjestelmään kuuluu aurinkokeräimet, aurinkolämpövaraaja, liuosputkisto ja sen latauspumppu sekä automatiikan ohjauskeskus.

Tarvittava keräinpinta-ala on 5–15 neliömetriä. Yhden keräimen pinta-ala on 2–2,5 neliömetriä. Keräinten määrään vaikuttavat rakennuksen koko ja ilmansuunta, asukasmäärä, lämmönjako ja se, tuotetaanko aurinkolämmöllä sekä käyttövettä että lämpöä vai pelkästään lämmintä käyttövettä.

Puulämmitys öljylämmityksen rinnalla

Puuta voi käyttää öljylämmityksen rinnalla monella tavalla. Öljyn ja puun hybridilämmityksen mahdollistava kaksoispesäkattila ja lämminvesivaraaja on hieman tavallista öljykattilaa suurempi investointi.

Vesikiertotakat, -uunit ja -kiukaat voi liittää öljylämmityksen rinnalle. Tällöin tarvitaan lämminvesivaraaja. Puulämmitteisessä lämmitysyksikössä on lämmönvaihdinyksikkö, joka kytketään kiertovesipumpun avulla talon lämmitysjärjestelmään. Puun poltto vesikiertotakassa ja aurinkolämmitys täydentävät toisiaan ja laajentavat varaajan käyttöaikaa.
Varaavat takat ja uunit keräävät lämpöä itseensä ja luovuttavat sitä säteilylämpönä asuntoon puunpolton jälkeen jopa 24 tunnin ajan.Varaavat takat ja uunit keräävät lämpöä itseensä ja luovuttavat sitä säteilylämpönä asuntoon puunpolton jälkeen jopa 24 tunnin ajan.

Mieti näitä valitessasi rinnakkaislämmitystä:

 • Onko sinulla mahdollisuus ilmaisen puun käyttöön lämmityksessä?
  > Tällöin puun käyttö on järkevää.
 • Sijaitseeko kiinteistö haja-asutusalueella?
  > Puun poltolle ei ole esteitä, eikä se aiheuta savuhaittoja ympäristölle.
 • Oletko valmis tekemään työtä lämmittämisessä?
  > Puulämmitys on työläämpi kuin muut öljylämmityksen rinnakkaislämmitysmuodot.
 • Oleiletko kesällä paljon poissa vakituisesta asunnostasi?
  > Et pääse käyttämään aurinkolämmitystä täystehoisesti lämpimän käyttöveden tuotannossa.
 • Onko taloutesi lämpimän käyttöveden kulutus suurta ympäri vuoden?
  > Saat aurinkolämmityksestä merkittävän hyödyn käyttöveden tuotantoon.
 • Sijaitseeko kiinteistösi Etelä-Suomessa ja/tai rannikolla?
  > Leuto ilmanala pidentää lämpöpumppujen tehokasta käyttöaikaa. Etelä-Suomessa ja rannikolla on myös enemmän aurinkotunteja aurinkolämmittäjälle.
 • Onko kiinteistön pinta-ala suuri?
  > Suuri pinta-ala suosii ilma-vesilämpölämpöpumpun valintaa öljyn rinnakkaislämmitykseksi.

 
Julkaistu
20.5.2019