Uusiutuvaa energiaa öljylämmityksen rinnalle

Öljylämmitys soveltuu erityisen hyvin uusiutuvien energiamuotojen kumppaniksi. Se on erittäin tehokas lämmitysmuoto, joten sen ja uusiutuvien yhteiskäytöllä voidaan toteuttaa vuodenaikalämmitys. Uusiutuvia energioita hyödynnetään keväästä syksyyn. Öljylämmitys puolestaan varmistaa, että lämmitysteho riittää pakkasjaksoillakin mukavaan asumiseen.

Aurinkoenergian hyödyntäminen on tehokas keino vähentää tarvittavan lämmitysöljyn määrää.

Aurinkoenergian hyödyntäminen on tehokas keino vähentää tarvittavan lämmitysöljyn määrää.

Valitse sopiva rinnakkaislämmitys

Öljyn rinnalle parhaiten soveltuvat aurinkolämmitys tai ilma-vesi­lämpöpumppu. Idea on se, että öljyläm­mityksellä hoidetaan lämmitystä silloin, kun tarvitaan suurta lämmitystehoa, ja leutoina aikoina toimitaan mahdollisim­man pitkälle uusiutuvilla energioilla. Aurinkolämmitys on öljylämmityksen rinnalle usein paras vaihtoehto jo sii­täkin syystä, että se ei itse kuluta juuri­kaan energiaa. Ilma-vesilämpöpumppu­teknologia toimii leudoissa lämpötiloissa (yli -10 astetta).

Myös puu on tuttu öljylämmityksen rinnakkaislämmityksenä kaksoiskattiloissa. Vesikiertotakoissa puiden polttamisessa syntyvä lämpö pystytään siirtämään käyttö- tai lämmitysveteen. Myös varaavat uuni- ja takkaratkaisut ovat perinteinen keino hyödyntää puuta lämmönlähteenä öljyn rinnalla.

Öljyä säästyy jopa puolet

Kun rinnakkaislämmitysjärjestelmä on asennettu oikein, voidaan suuri osa öljystä korvata uusiutuvilla energioilla. Esimerkiksi aurinkolämpö yhdistettynä vesikiertoiseen lattialämmitykseen voi tuoda jopa 40 prosentin säästön öljyn kulutuksessa. Ilma-vesilämpöpumpulla säästö voi nousta jopa 50 prosenttiin. Täysmääräiseen säästöön pääseminen vaatii, että järjestelmä on ammattitaitoisesti suunniteltu, asennettu ja käyttöönotettu.

Katso myös: Ilma-vesilämpöpumppu puolitti lämmityslaskun

Pakkaskeleillä ilman lämpötilan laskiessa alle -15 asteen lämmöntuotto siirtyy lämpöpumpulta öljylämmitykselle.Pakkaskeleillä ilman lämpötilan laskiessa alle -15 asteen lämmöntuotto siirtyy lämpöpumpulta öljylämmitykselle.

Lämpöpumppu osaksi öljylämmitysjärjestelmää

Kun öljylämmityksen rinnalle kaivataan helppoa ja kustannustehokasta lisälämmönlähdettä, ilma-vesilämpöpumppu on järkevin ratkaisu. Sen avulla voidaan tuottaa energiaa hyvällä hyötysuhteella lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuotantoon varsinkin pakkaskauden ulkopuolella ja aina -15 ºC:een pakkaseen asti.

Ilma-vesilämpöpumpusta saadaan parempi hyöty matalalämpöjärjestelmässä kuten vesikiertoisessa lattialämmityksessä. Jos lämpöpumppua harkitaan patteriverkoston kautta tapahtuvan lämmönjaon yhteyteen, tulee patteriverkoston, venttiilien ja termostaattien kunto ja mitoituksen riittävyys selvittää.

Ilma-vesilämpöpumppu siirtää lämpöenergiaa ilmasta lämmitys- ja käyttövesijärjestelmiin. Laitteen toiminta katkeaa automaatti­sesti, kun ulkolämpötila laskee esimerkiksi asetuksena olevan alle -15 asteen. Lämpöpumpun toiminnan aikana öljypoltin voi olla myös pois kytkettynä, jos niin halutaan. Pitää kuitenkin muistaa, että ilman öl­jypoltinta lämpimän käyttöveden läm­pötila ei välttämättä nouse yli +55 asteen. Veden riittävän korkea lämpötila on tärkeä legionella-bakteerien kurissapitämiseksi.

Lämpöpumpuista saa suurimman hyödyn pakkaskauden ulkopuolella. Käyttöajan pituus riippuu siis oleellisesti myös siitä, missä päin maata kiinteistö sijaitsee.

Ilma-vesilämpöpumpun asennus on aina LVI-alan ammattilaisen työtä. Ennen käytännön toimenpiteitä LVI-suunnit­telija laatii suunnitelmapiirustukset huomioon ottaen asukkaan tarpeet ja nykyiset laitteistot. Samalla on hyvä tarkistuttaa, että öljykattila, poltin ja säiliö ovat kunnossa ja että lämpökeskuksessa on riittävästi tilaa mahdolliselle varaajalle.

Aurinkoenergia hyötykäyttöön

Öljylämmitystaloudet ovat Suomessa kaikkein aktiivisimpia aurinkoenergian hyödyntäjiä. Aurinkolämmitysjärjestelmällä tuotetaan joko lämmintä käyttövettä tai sekä lämmintä käyttövettä että lämpöä. Aurinkolämpöjärjestelmään kuuluu aurinkokeräimet, aurinkolämpövaraaja, liuosputkisto ja sen latauspumppu sekä automatiikan ohjauskeskus.

Ulkoilman lämpötilalla ei ole merkitystä, kunhan aurinko paistaa. Saamme vuodessa auringonpaistetta vain 6 % vähemmän kuin vaikkapa Saksassa, missä aurinkoenergiaa hyödynnetään paljonkin. Kahdeksana kuukautena vuodessa auringon energiaa voidaan hyödyntää tehokkaasti lämmityksessä, lämpimän käyttöveden tuottamisessa ja mukavuuslattialämmityksessä. Mitä isompi perhe ja suurempi käyttöveden kulutus, sitä suurempi hyöty aurinko­energiasta saadaan.

Parhaimmillaan Suomessa auringon säteilystä saadaan talteen 40–50 prosenttia, hieman alle 1 700 aurinkotuntia. Auringosta saadaan energiaa myös pilvisellä säällä.

Tavallinen virhe on se, että aurinkokeräinten kokonaispinta-ala on liian pieni. Pientaloon tarvitaan keräimiä 8–15 m². Jos niitä ei voi suunnata optimaalisesti etelään tai hiukan etelästä iltapäiväauringon suuntaan, on keräinpinta-alaa kasvatettava.

On tärkeää, että aurinkolämpö liitetään olemassa olevaan lämmitysjärjestelmän hallitusti ammattilaisen toimesta. Aurinkolämpöön erikoistunut LVI-suunnittelija tarkastaa järjestelmäsi laitteiden kunnon. Hän myös arvioi vesikaton soveltuvuuden sekä onko lape sopivasti eteläsuuntaan. Tarkastukseen kuuluu myös kattilan ja polttimen katselmus – näin saat tietää sekä olemassa olevan järjestelmäsi kunnon että sen, kannattaako sinun talosi tilanteessa ottaa sen rinnalle aurinkolämpö.

Puuta öljyn rinnalla

Puuta voi käyttää öljylämmityksen rinnalla monella tavalla. Öljyn ja puun hybridilämmityksen mahdollistava kaksoispesäkattila ja lämminvesivaraaja on hieman tavallista öljykattilaa suurempi investointi.

Vesikiertotakat, -uunit ja -kiukaat voi liittää öljylämmityksen rinnalle. Tällöin tarvitaan lämminvesivaraaja. Puulämmitteisessä lämmitysyksikössä on lämmönvaihdinyksikkö, joka kytketään kiertovesipumpun avulla talon lämmitysjärjestelmään. Puun poltto vesikiertotakassa ja aurinkolämmitys täydentävät toisiaan ja laajentavat varaajan käyttöaikaa.

Muista huoltaa öljylämmitystä - säästät energiaa ja euroja!

Jos talosi lämmitysjärjestelmä on ikänsä puolesta hyvässä toimintakunnossa, voit ylläpitää järjestelmän tehokkuutta säännöllisellä huollolla. Öljypoltin on hyvä huollattaa vähintään kahden vuoden välein. Nuohoojan käydessä pyydä häntä puhdistamaan myös öljykattila. Vuositasolla öljylämmitysjärjestelmän huolto maksaa muutaman kympin.

Viime vuosina kattiloiden tuotekehitys on mennyt merkittävästi eteenpäin. Polttimet ovat tehokkaampia ja mahdollistavat öljyn määrän vähentämisen. Yli 25-vuotias kattila kannattaa uusia. Näin saa käyttöönsä edistynyttä tekniikkaa, joka kestää vuosikymmeniä. Lämmityslaitteiden asennuksen ammattilaisia löydät täältä.

Tiesitkö tämän?
Nyt voit tilata säiliöösi uusiutuvaa lämmitysöljyä, joka on valmistettu 100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä. Siirtymällä ympäristömyönteisen lämmitysöljyn käyttöön, voit jatkossa osallistua omalla panoksellaan hiilijalanjälkensä pienentämiseen. Uusiutuva lämmitysöljy soveltuu sellaisenaan jo olemassa olevaan öljylämmitysjärjestelmään. Ainoa investointi on öljypolttimen liekinilmaisin vaihto uuteen.

Lue lisää: Miten siirtyä käyttämään uusiutuvaa lämmitysöljyä?

Mieti näitä valitessasi rinnakkaislämmitystä:

  • Onko sinulla mahdollisuus ilmaisen puun käyttöön lämmityksessä? Tällöin puun käyttö on järkevää.
  • Sijaitseeko kiinteistö haja-asutusalueella? Puun poltolle ei ole esteitä, eikä se aiheuta savuhaittoja ympäristölle.
  • Oletko valmis tekemään työtä lämmittämisessä? Puulämmitys on työläämpi kuin muut öljylämmityksen rinnakkaislämmitysmuodot.
  • Oleiletko kesällä paljon poissa vakituisesta asunnostasi? Et pääse käyttämään aurinkolämmitystä täystehoisesti lämpimän käyttöveden tuotannossa.
  • Onko taloutesi lämpimän käyttöveden kulutus suurta ympäri vuoden? Saat aurinkolämmityksestä merkittävän hyödyn käyttöveden tuotantoon.
  • Sijaitseeko kiinteistösi Etelä-Suomessa ja/tai rannikolla? Leuto ilmanala pidentää lämpöpumppujen tehokasta käyttöaikaa. Etelä-Suomessa ja rannikolla on myös enemmän aurinkotunteja aurinkolämmittäjälle.
  • Onko kiinteistön pinta-ala suuri? Suuri pinta-ala suosii ilma-vesilämpölämpöpumpun valintaa öljyn rinnakkaislämmitykseksi.

 
Julkaistu
24.5.2022