Varaajalla lämmitysjärjestelmä tehokkaaksi

LVI-suunnittelu on aina iso osa rakennusprojektia. Niin uudisrakentaja kuin lämmitysjärjestelmän saneeraajakin joutuu puntaroimaan mahdollisten lisäkustannusten arvoa järjestelmän toimivuudelle ja käytännöllisyydelle.

Lue lisää Akvatermin lämmönvaraajista
Yksi mahdollisia lisäkustannuksia aiheuttava komponentti järjestelmässä on lämminvesivaraaja. Moni järjestelmä kykenee toimimaan ilman sitä, mutta sen hyödyt ovat kuitenkin merkittävät. Siksi jokaisen kyseistä päätöstä puntaroivan olisi hyvä tutustua varaajan hyötyihin niin käyttöiän, muodostuvien kustannusten ja säästöjen kuin itse järjestelmän toimivuuden ja käytännöllisyydenkin kannalta.
Lämpöpumput sisältävät usein jo itsessään käyttövesivaraajan. Siksi moni lämpöpumpun hankkija jättää erillisen varaajan hankinnan jo suunnittelun alkuvaiheessa pois hankintalistalta. Kuitenkin erillinen lämminvesivaraaja kytkettynä pumpun rinnalle on useimmiten ainoastaan hyödyksi. Oikein säädetyn ja kytketyn varaajan lisääminen järjestelmään vähentää merkittävästi pumpun käynnistysmääriä ja näin pumpun käyttöikä kasvaa. Pumpun oman käyttövesivaraajan teho ei aina riitä kulutushuippujen käyttöveden tuottamiseen. Lisäksi varaaja-pumppu –yhdistelmällä voidaan rakentaa järjestelmä niin, että pumpun koon ei tarvitse olla yhtä iso kuin ilman varaajaa ja näin saadaan kustannussäästöjä. Pumpun rinnalle kytketty varaaja mahdollistaa myös hybridiajattelun eli sen, että päälämmönlähteen rinnalle kytketään nyt tai tulevaisuudessa muita lämmönlähteitä - esimerkiksi tulisija tai vaikkapa aurinkopaneelit.
Asunnon kokoon ja lämmönlähteeseen perustuva varaajan mitoitustaulukko. Aurinkokennojen varauskykyyn vaikuttaa järjestelmän mitoitus ja toteutus (joissakin kohteissa todelliset arvot saattavat vaihdella paljonkin). (klikkaa taulukko isommaksi)Asunnon kokoon ja lämmönlähteeseen perustuva varaajan mitoitustaulukko. Aurinkokennojen varauskykyyn vaikuttaa järjestelmän mitoitus ja toteutus (joissakin kohteissa todelliset arvot saattavat vaihdella paljonkin). (klikkaa taulukko isommaksi)

Aurinkolämmön talteenotolla optimoitu veden käyttö

Aurinkolämpöä hyödynnettäessä varaajan lisääminen järjestelmään on lähes ehdoton ratkaisu. Varaajalla varustettu järjestelmä kykenee valjastamaan auringosta saadun energian alemmilla lämpötiloilla verrattuna pelkällä ulkoisella vaihtimella varustettuun järjestelmään. Aurinkolämmön talteenotto varaajan sisälle sijoitetun kierukan avulla minimoi veden sekoittumisen varaajan sisällä - kerrostuminen tehostuu ja eri lämpöiset vesikerrokset saadaan optimoidummin käyttöön. Lisäksi ulkoinen vaihdin vaatii erillisen kiertovesipumpun, mikä lisää energiankulutusta. Riittävän iso massavesivaraaja kykenee myös varastoimaan paljon energiaa. Aurinkoisenakaan päivänä lämpöä ei tarvitse hukata nesteen kiehumisen pelossa vaan varaajan vesitilavuus kykenee säilyttämään lämmön varaajassa tehokkaasti siihen saakka, kun sitä tarvitaan.

Varaaja vähentää hiukkaskuormaa

Perinteisesti varaajia on hyödynnetty parhaiten puukattilan kumppanina. Varaaja kasvattaa vesitilavuutta, johon lämpö varataan. Näin sekä lämpöä että käyttövettä on saatavissa pidemmän aikaa ja kattilan lämmitysväli voi olla esimerkiksi yksi vuorokausi. Veden kiehumisriski pienenee ja myös kattilan hyötysuhde paranee. Varaajan vankan eristyksen ansiosta vesi säilyy pidempään lämpimänä kuin itse kattilassa. Varaajan ja kattilan väliin on hyödyllistä kytkeä latauspumppu, jolla kattilan vesi saadaan siirtymään optimoidulla tavalla varaajaan. Oikein kytketyn varaaja-kattila –järjestelmän myötä kattilan palaminen saadaan optimaalisemmaksi, mikä vähentää myös hiukkaspäästöjä ja ympäristölle aiheutuvaa kuormaa.

Hybridivaraaja, johon kytketty useita lämmönlähteitä.Hybridivaraaja, johon kytketty useita lämmönlähteitä.
 
Julkaistu
17.2.2014