Vanhat kattilat vaihtoon

Yli-ikäiset öljylämmityskattilat kannattaa vaihtaa uusiin. Nykyvaatimukset täyttävä kattila parantaa energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä sekä öljynkulutusta, mikä näkyy myös polttoainelaskussa.

Mikä kertoo liian vanhasta kattilasta

Suurelta tuntuva öljyn kulutus on selvin hälytysmerkki kattilan vanhuusvaivoista. Muita merkkejä ovat verkostopaineen lasku, jatkuva tarve lisätä järjestelmään vettä sekä se, jos varolaitteet vikaantuvat toistuvasti. Saattaa käydä myös niin, että lämmintä käyttövettä ei tunnu riittävän tarpeeksi. Hyvin lämmin tekninen tila viestii hukkalämmöstä, ja liitoksista voi löytyä vuotojälkiä.

Saneerausta kannattaa ruveta suunnittelemaan, kun kattila on 25 vuotta vanha. Jos kattila on asennettu ennen vuotta 1980, on korkea aika uusia se.

Heti toimeksi, kun uusimisen aika on

Suunnitelmat kattilaremonttia varten on hyvä laittaa alulle heti, kun kattilanvaihtotarve on ilmiselvä. Remontin aikatauluttamisessa täytyy muistaa, että tarjousten saaminen ja niiden vertailu vie oman aikansa. Keväällä kattilavaihtosesonki alkaa huhtikuusta. Kesän lomakauden jälkeen syksyn lauhana aikana tehdään myös paljon kattilasaneerauksia.

Ensimmäinen askel remontin suunnittelussa on tilata poltinhuolto tutulta huoltoliikkeeltä. Ammattilaisten tietoja löytyy myös Lämmitysenergia Yhdistys LEY:n urakoitsijahausta

Huoltoliike tarkastaa kattilan ja tekee poltinhuollon säätöineen. Asiantuntijan kanssa voi kartoittaa, miten kattilaremontissa on järkevää edetä.
Vanhempien kattiloiden vaihdossa uusitaan usein myös poltin ja teknisen tilan varustusta, kuten lämmönsäätölaitteet, paisunta-astiat ja pumput. Myös teknisen tilan putkistot saattavat kaivata remonttia. Kaikkea ei välttämättä tarvitse tehdä kerralla, ja korjaussuunnitelma on aina talokohtainen.
 
Päivitetty
3.2.2014