Panelistien esittely

Matti Eklund

Asiantuntijaluentoja mm. seuraavista aiheista:
  - Rakennustyön laadusta
  - Rakennustyön laatuvaatimukset uudisrakennustuotannossa
  - Lattioiden tasaisuus- ja vaakasuoruusvaatimukset
  - Rakennusvirheet ja niiden toteaminen
  - Uudiskohteen vuositakuu- ja korjaustyöt käytännössä
  - Pääurakoitsijan yhteensovittamisongelmat eri osapuolten välillä peruskorjauskohteessa valvojan näkökulmasta tarkasteltuna
  - Asuntokauppalain edellyttämän tarkkailijan tehtävät käytännössä
  - Matti Eklund Oy on Sisäilmayhdistyksen kannattajajäsenyritys
Matti-Eklund

Markku Litola

"Markku Litola toimii kiinteistöjuridiikkaan erikoistuneena asianajajana Asianajotoimisto Allianssi Oy:ssä. Työnsä ohessa hän valmistelee väitöskirjaansa Aalto-yliopistossa myyjän ja ostajan välisestä vastuunjaosta asunnon laatuvirhetilanteita silmällä pitäen. Markun hoitamat kiinteistöjuridiset toimeksiannot sisältävät eniten asunnon virheisiin liittyviä oikeudenkäyntejä, mutta hän hoitaa myös yksityishenkilöiden avustamista taloyhtiöihin liittyvissä vahingonkorvaus¬riita-asioissa". Allianssi Oy on Sisäilmayhdistyksen kannattajajäsenyritys.
Litola-Markku

Hannele Rämö

Hannele Rämö on sertifioitu rakennusterveysasiantuntija ja erikoistunut kosteus- ja homevaurioituneiden rakennusten tutkimiseen. Hän on Asumisterveysliitto AsTe ry:n toiminnanjohtaja, jossa hänen keskeinen tehtävänsä on asiakasneuvonta ja ohjaus erilaisissa tilanteissa joissa kosteus- ja homevauriot vaikuttavat kansalaisten elämään. Hän toimii asiantuntijana eri työryhmissä, on yhteistyössä eri tutkimuslaitosten- ja viranomaistahojen kanssa, vastaa lausuntopyyntöihin ja pitää asiantuntijaluentoja.
Hannele-Rämö

Eila Hämäläinen

Eila Hämäläinen on toiminut vuodesta 2009 tutkimuspäällikkönä Suomen Sisäilmakeskuksessa vastaten Etelä-Suomen alueella mm. julkisten rakennusten, koulujen päiväkotien ja toimistojen sisäilmaongelmista johtuvien terveyshaittojen selvityksistä. Hän on ollut/on mukana asiantuntijana useissa vaikeiden sisäilmaongelmaisten kohteiden sisäilmatyöryhmissä. Hämäläinen on yli 30 vuotta rakennusalalla toiminut rakennusmestari ja v. 2005 valmistunut VTT:n henkilösertifioima rakennusterveysasiantuntija (RTA).
Eila-Hämäläinen
Hän on ollut ja on edelleen Ympäristöministeriön alaisessa hometalkoiden pätevöitymistyöryhmässä, joka on laatinut alalle synkronoitua pätevöitymisjärjestelmää, ollut useissa erilaisissa työryhmissä laatimassa mm. RT- korttien ohjeistuksia koskien kiinteistöjen tarkastuksia, homekoirien käyttöä koskevaa ohjeistusta, sekä kouluttamassa/luennoimassa mm. kuntotutkimuksiin, riskirakenteisiin ja sisäilmaongelmien ratkaisuun liittyvissä asioissa eri puolilla Suomea. Sisäilmakeskus on Hengitysliiton omistama Sisäilmayhdistyksen kannattajajäsenyritys.

Olli Holmgren

Olli Holmgren toimii tutkijana Säteilyturvakeskuksessa erikoisalanaan radonkorjaukset ja radonin torjunta uudisrakentamisessa. Hän on koulutukseltaan fyysikko ja valmistunut diplomi-insinööriksi 2003 ja tekniikan tohtoriksi 2009 Teknillisestä korkeakoulusta. Säteilyturvakeskuksessa on tutkittu radonin esiintymistä, terveyshaittoja ja torjuntaa jo yli 30 vuoden ajan. Sisäilman radon on Suomalaisten suurin säteilyaltistuksen aiheuttaja kodeissa ja työpaikoilla. Se aiheuttaa noin 300 keuhkosyöpää vuodessa.
holmgren_olli
 
Julkaistu
13.1.2014