Eristä alapohja ja perustukset kunnolla

Lämmin lattia on asuinviihtyvyyden kannalta tärkeä, koska lattian pinnan lämpötila tuntuu sen päällä käveltäessä. Alapohjan sekä alapohjan ja seinän liitoksen oikea eristäminen on tärkeää asumismukavuuden ja sisäilman laadun kannalta.

Tehokas eristäminen palauttaa sijoitetut eurot pienentyneinä lämmityskuluina muutamassa vuodessa. Rakenteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että lämmöneriste pysyy kuivana eikä sen läpi kulje hallitsemattomia ilmavirtauksia.

Tutustu tarkemmin alapohjan eristys ja routaeristys -tuotteisiin

Lattia- ja perustuseristäminen

ISOVERin routa- ja lattiaeristevalikoimaan kuuluvat Styrofoam siniset eristeet, joita käytetään perustusten ja käännettyjen kattojen lämmöneristämiseen sekä teiden ja maarakenteiden routasuojaukseen.
Styrofoam-eristelevyt ovat suulakepuristettuja polystyreeni-solumuovieristyslevyjä, joissa on tasalaatuiset, ilmatäytteiset umpisolut. Solurakenteensa ansiosta eristyslevyt kestävät hyvin kosteutta ja eristävät tehokkaasti lämpöä. Styrofoam-levyt eivät maadu eivätkä toimi sienten, mikro-organismien tai tuholaisten kasvualustana. Tiivisrakenteisella eristyslevyillä on suuri puristuslujuus eivätkä ne murene työstettäessä.
Styrofoamilla eristetään maanvastaiset rakenteet.Styrofoamilla eristetään maanvastaiset rakenteet.

Routaeristeen asentaminen

• Salaojaputken asennuksen jälkeen peitä putkisalaojasoralla tai sepelillä, väh. 200 mm.
• Tasoita ja tiivistä sora vähän perustuksesta poispäin viettäväksi.
• Aseta eristelevy Styrofoam 300 SL-AN tiiviisti rakoja jättämättä. Eristeen paksuus Etelä-Suomessa on 50 mm kasvaen asteittain Pohjois- Suomeen 110 mm:iin asti. Eristeen leveys vastaavasti 1,2 m (Etelä- Suomi) ja 1,5 m (Pohjois-Suomi).
• Koska routa ulkonurkissa tunkeutuu syvemmälle kuin seinälinjoilla, lisätään eristepaksuutta 40 % 1,5 m (Etelä-Suomi) - 2,0 m (Pohjois- Suomi) etäisyydelle nurkasta.
• Täytä soralla tai hiekalla vähintään 300 mm.
Routaeristys asennettunaRoutaeristys asennettuna

Autotallin, ulkorakennuksen tai vajan routasuojaus Styrofoamilla

Käyttämällä Styrofoam 300 SL-A-N -maaeristyslevyjä kylmän autotallin routasuojauksessa kaivannon syvyydeksi tulee ainoastaan 0,3–0,5 m. Ilman edellä mainittua routasuojausta perustamissyvyys on oltava 1,5–2,5 m paikkakunnan sijainnista Suomessa riippuen.

Kylmän rakennuksen routasuojaus StyrofoamillaKylmän rakennuksen routasuojaus Styrofoamilla
Reuna-alueen eristystä voi parantaa ulko- tai sisäpuolisella pystyeristyksellä.Reuna-alueen eristystä voi parantaa ulko- tai sisäpuolisella pystyeristyksellä.

Näin eristät maanvaraisen betonilaatan, jossa on kelluva lattia

Kelluva lattiarakenne = maanvarainen betonilaatta + eriste + pintalaatta. Tämän rakenteen etuna on hyvä askelääneneristävyys. Syntyvät askeläänet eivät juuri siirry huoneesta toiseen. Samoin, jos halutaan äänieristää yksi huone muista, kelluva lattiarakenne on suositeltava. Huomioi, että kelluvan laatan ja seinän väliin on asennettava ISOVER VKL- kaistale estämään äänien siirtymistä.

Näin eristät:
Asenna lämmöneriste Styrofoam 300 SL-A-N alussorakerroksen päälle. Asenna raudoitukset sekä välikkeet ja vala laatta. Asenna tiiviisti toisiaan vasten ISOVER FLO -lämmön- ja ääneneristyslevyt. Asenna lämmöneristekerroksen päälle suodatinkangas, jonka päälle tulee kelluvan laatan raudoitus. Erota pintalaatta muista rakenteista esim. kovalla mineraalivillalla. Vala kelluva laatta ja asenna lattian pintamateriaali.
Maanvarainen betonilaatta kelluva lattia
- pintamateriaali ja/tai -käsittely huonesel. mukaan
- kelluva teräsbet.laatta 70 mm (kelluva pintalaatta esim. betoni
tai levyrakenne täytyy olla irti kaikista muista rakenteista)
- suodatinkangas
- ISOVER FLO
- teräsbetonilaatta 80 mm
- lämmöneriste Styrofoam 300 SL-A-N

- tasaushiekka + suodatinkangas tarvittaessa
- koneellisesti tiivistetty soraMaanvarainen betonilaatta kelluva lattia
- pintamateriaali ja/tai -käsittely huonesel. mukaan
- kelluva teräsbet.laatta 70 mm (kelluva pintalaatta esim. betoni tai levyrakenne täytyy olla irti kaikista muista rakenteista)
- suodatinkangas
- ISOVER FLO
- teräsbetonilaatta 80 mm
- lämmöneriste Styrofoam 300 SL-A-N
- tasaushiekka + suodatinkangas tarvittaessa
- koneellisesti tiivistetty sora
Laatan päälle koolattu lattia- pintamateriaali ja/tai -käsittely huoneselityksen mukaan
- lattialaudoitus, ponttilauta
- ilman-/höyrynsulku
- lämmöneriste ISOVER KL-33
- koolaus 100x50 k 600 + aluslaudat 25x100 + bitumikermikaista
- teräsbetonilaatta 80-100
- lämmöneriste Styrofoam 300 SL-A-N
- tasaushiekka + suodatinkangas tarvittaessa
- koneellisesti tiivistetty salaojitussora >200 mm
- suodatinkangas
- perusmaa, kallistus salaojiin 1:100Laatan päälle koolattu lattia
- pintamateriaali ja/tai -käsittely huoneselityksen mukaan
- lattialaudoitus, ponttilauta
- ilman-/höyrynsulku
- lämmöneriste ISOVER KL-33
- koolaus 100x50 k 600 + aluslaudat 25x100 + bitumikermikaista
- teräsbetonilaatta 80-100
- lämmöneriste Styrofoam 300 SL-A-N
- tasaushiekka + suodatinkangas tarvittaessa
- koneellisesti tiivistetty salaojitussora >200 mm
- suodatinkangas
- perusmaa, kallistus salaojiin 1:100

Näin eristät laatan päälle koolatun lattian

Maanvaraisen laatan päälle tehtävät lattiat ovat mahdollisia, mikäli talo perustetaan suoraan kantavan maakerroksen tai kallion päälle. Sokkelikorkeus on oltava riittävä, jotta vesi ei pääse nousemaan talon rakenteisiin.

Näin eristät:
Asenna lämmöneriste Styrofoam 300 SL-A-N alussorakerroksen päälle. Asenna raudoitukset sekä välikkeet ja vala laatta. Asenna aluslaudat ja koolaukset laatan päälle. Laatan ja aluslautojen väliin asennetaan kosteuskatkoksi bitumikermikaistat. Asenna koolausten väliin lämmöneriste ISOVER KL-33. Eristeen yläpinnan tulee ulottua samaan tasoon koolauksen kanssa, jotta se täyttää koko eristettävän tilan. Asenna lämmöneristeen päälle ilman-/höyrynsulku (esim. ISOVER VARIO). Höyrynsulku on limitettävä seinän höyrynsulun kanssa. Asenna lattialaudoitus sekä pintamateriaali ja/tai -käsittely.

Näin eristät puurakenteisen tuulettuvan alapohjan (rossipohjan)

Asenna yhdistetty tuulensuoja- ja lämmöneriste ISOVER RKL-31 Facade tai RKL-31 EJ Facade kannatusrimojen/-lautojen varaan kannatinpalkkien väliin. Levyt tulee asentaa tiiviisti ja saumat teipata huolellisesti ISOVER Facade -saumausteipillä. Asenna ISOVER KL-33 -lämmöneriste kannatinpalkkien väliin. Lämmöneristeen tulee olla kannatinpalkkien paksuinen. Asenna palkkien päälle tuleva koolaus. Eristä koolauksien välit ISOVER KL-33 -lämmöneristeellä. Asenna koolausten ja eristeen päälle ISOVER Vario -höyrynsulku. Höyrynsulku on limitettävä seinän höyrynsulun kanssa 150 mm. Asenna aluslaudoitus sekä pintalattia.

Näin eristät:
Asenna yhdistetty tuulensuoja- ja lämmöneriste ISOVER RKL-A tai RKL-EJ kannatusrimojen/-lautojen varaan kannatinpalkkien väliin. Levyt tulee asentaa tiiviisti ja saumat teipata huolellisesti ISOVER RKL -saumausteipillä. Asenna ISOVER KL-33 -lämmöneriste kannatinpalkkien väliin. Lämmöneristeen tulee olla kannatinpalkkien paksuinen. Asenna palkkien päälle tuleva koolaus. Eristä koolauksien välit ISOVER KL-33 -lämmöneristeellä. Asenna koolausten ja eristeen päälle ISOVER Vario -höyrynsulku. Höyrynsulku on limitettävä seinän höyrynsulun kanssa 150 mm. Asenna aluslaudoitus sekä pintalattia.
Puurakenteisen tuulettuvan alapohjan rakenne
- pintakäsittely ja/tai -materiaali huoneselityksen mukaan
- lattialauta, pontattu
- ilman-/höyrynsulku (esim. ISOVER VARIO)
- lämmöneriste ISOVER KL-33
- tuulensuoja ja lämmöneriste ISOVER RKL-31 Facade 50/RKL-31 EJ Facade 25Puurakenteisen tuulettuvan alapohjan rakenne
- pintakäsittely ja/tai -materiaali huoneselityksen mukaan
- lattialauta, pontattu
- ilman-/höyrynsulku (esim. ISOVER VARIO)
- lämmöneriste ISOVER KL-33
- tuulensuoja ja lämmöneriste ISOVER RKL-31 Facade 50/RKL-31 EJ Facade 25
Ontelolaattarossipohjan rakenteet
- pintamateriaali ja/tai -käsittely huoneselityksen mukaan
- teräsbetonilaatta 80 mm rakennesuunn. mukaan (kelluva pintalaatta esim. betoni tai levyrakenne täytyy olla irti kaikista
muista rakenteista)
- suodatinkangas
- lämmöneriste ISOVER OL-P
- kantava rakenne, ontelolaatta rakennepiirustuksen mukaan
- tuuletettu ilmatila >800 mm
- kevytsora 200 mmOntelolaattarossipohjan rakenteet
- pintamateriaali ja/tai -käsittely huoneselityksen mukaan
- teräsbetonilaatta 80 mm rakennesuunn. mukaan (kelluva pintalaatta esim. betoni tai levyrakenne täytyy olla irti kaikista muista rakenteista)
- suodatinkangas
- lämmöneriste ISOVER OL-P
- kantava rakenne, ontelolaatta rakennepiirustuksen mukaan
- tuuletettu ilmatila >800 mm
- kevytsora 200 mm

Näin eristät ontelolaattarossipohjan

Ontelolaatta-alapohjassa, jossa on lämmöneristeen päällä kelluva laatta, on hyvä ääneneristävyys. Lisäksi se on rakenteena nopea asentaa.

Näin eristät:
Tiivistä ontelolaattojen saumat ja asenna lämmöneriste ISOVER OL-P -ontelolaattojen päälle, levyt tiiviisti toisiaan vasten. Asenna lämmöneristekerroksen päälle suodatinkangas, jonka päälle tulee kelluvan laatan raudoitus. Erota pintalaatta muista rakenteista esim. kovalla mineraalivillalla. Vala kelluva laatta ja asenna lattian pintamateriaali.
 
Julkaistu
19.1.2015