Teräspaalutus on päivän keikka

Teräspaalutus on nopea toteuttaa. Omakotitalon paalut asennetaan yleisimmin yhdessä päivässä – myös talvella. Asennuskalusto on kevyt, joten se mahtuu ahtaillekin työmaille. Teräspaalutusta käytettäessä ei tarvitse erikseen rakentaa vahvistettuja paalutusalustoja, kulkuteitä tai paalujen varastointialueita. Paalutustyömaa säilyy siistinä.Tilaa SSAB-teräspaaluesite

Katso asennusvideo - Omakotitalon teräspaalutus:

VIDEO/Esitys ei ole käytettävissä

Teräspaalutus ei vaurioita lähirakennuksia

Teräspaalujen pienen poikkileikkauksen ansiosta paalujen syrjäyttämä maan määrä on pieni. Vähäisen maan syrjäytymisen ja kevyen asennuskaluston ansiosta paalutustyöstä aiheutuva tärinä ja muut ympäristöhaitat ovat vähäisiä.

Paalut voidaan turvallisesti asentaa hyvinkin lähelle olemassa olevia rakenteita, sillä riski lähistöllä olevien rakennusten ja rakenteiden vaurioitumiseen normaalitilanteissa on erittäin pieni.

Teräspaalutus oikean kokoisilla paaluilla

Paalukoot optimoidaan paaluihin kohdistuvien kuormien mukaisesti. Samalla paalujen kantavuudet saadaan hyödynnettyä tehokkaasti. Esimerkiksi kuistit ja muut kevyesti kuormitetut rakenteet voidaan perustaa pienemmillä paaluilla, jolloin ylimitoitettujen paalujen käyttö ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia.

Teräspaalutus lyötävillä RR-paaluilla

Omakotitalojen paalutuksessa käytetään yleisimmin lyötäviä RR-paaluja, jotka ovat halkaisijaltaan 75–115 mm. Suurempia paaluja käytetään erikoistapauksissa. Paalut koostuvat pituussaumahitsatusta teräsputkesta, ulko- tai sisäpuolisesta kitkaan perustuvasta jatkoksesta, paalukärjestä ja paaluhatusta.

Pienpaalujen etuja ovat maan vähäinen siirtyminen, vähäiset tärinähaitat sekä hyvä asennuskestävyys.

Tarkemmat tiedot lyötävistä RR-pienpaaluista
Teräspaalutus RR-paaluilla.Teräspaalutus RR-paaluilla.

Teräspaalutus porattavilla RD-paaluilla

Kallioon porattavia RD-paaluja käytetään silloin, kun kallio on lähellä maanpintaa tai maaperässä on kiviä ja lohkareita, jotka vaikeuttavat asentamista lyömällä. Paalut koostuvat pituussaumahitsatuista teräsputkista. Paalut voidaan tarvittaessa jatkaa mekaanisilla jatkoksilla.

Poraamalla asennettavat erikoispaalut sopivat vaikeisiin pohja- ja ympäristöolosuhteisiin.

Tarkemmat tiedot porattavista RD-pienpaaluista
Teräspaalutus RD-porapaaluilla.Teräspaalutus RD-porapaaluilla.

Teräspaalutus ei hukkaa materiaalia

RR-paalujen osalta ei synny materiaalihukkaa. Paaluissa on jatkososat kaikissa paaluelementeissä, jolloin edellisestä paalusta katkaistulla, ylijäävällä osalla voidaan aloittaa seuraava paalu. Materiaali käytetään tehokkaasti hyödyksi, eikä työmaalle jää paalutustyöstä aiheutuvaa rakennusjätettä. Paalut koostuvat pituussaumahitsatusta teräsputkesta, ulko- tai sisäpuolisesta kitkaan perustuvasta jatkoksesta, paalukärjestä ja paaluhatusta.

Koska RR-paalut perustuvat teräsputkeen, niiden laatu, ehjyys, suoruus ja todellinen pituus voidaan tarkistaa yksiselitteisen helposti asentamisen jälkeen.

Tilaa SSAB-teräspaaluesite
 

Teräspaalutus voidaan toteuttaa omakotitaloon päivässä. Myös talvella.Teräspaalutus voidaan toteuttaa omakotitaloon päivässä. Myös talvella.

Teräspaalutus toteutetaan näin:

Paalut asennetaan yleensä yhden työpäivän aikana. Paalut ja asennuskalusto saapuvat rakennustyömaalle kustannustehokkaasti samalla kuljetuksella.

Paalutusurakoitsija asentaa paalut paalutussuunnitelman mukaisiin paikkoihin. RR-paalun kantavuus varmistetaan lyömällä paalu riittävään loppulyöntitiukkuuteen, joka riippuu paalun koosta, pituudesta, käytetystä lyöntilaitteesta ja paalukuormasta. Paalut katkaistaan suunniteltuun tasoon. Paalujen päihin asennetaan paaluhatut. Paalujen varaan tehtävien anturoiden ja muiden rakenteiden rakentamistyöt voidaan aloittaa välittömästi paalutuksen valmistuttua.

 

Pyydä tarjous paalutuksesta

Paalutusurakoitsija antaa yleensä asemakuvan, pohjatutkimuksen ja paalutussuunnitelman perusteella tarjouksen. Tarjous sisältää paalujen paikalleen mittauksen, asennuksen materiaaleineen sekä katkaisun. Yleinen menettelytapa on, että rakentaja maksaa vain hyötypituudesta paalutusurakoitsijalle.
 
 
Julkaistu
5.5.2014