Mestarit kalusteasennustyömaille

Suomen ensimmäiset kalusteasennukseen suuntautuneet puuseppämestarit valmistuivat TTS:n ja Novart Oy:n yhteistyön tuloksena.

Kalustekuvien lukemista, asennuskohteeseen kannettujen kaappien sovittamista omille paikoilleen, ruuvaamista kiinni toisiinsa, korkeuden säätämistä, kaappien kiinnittämistä seinään, läpivientien tekemistä, tasojen asennusta ja monta muuta tarkkuutta, tietoa ja osaamista vaativaa työvaihetta on käyty läpi kalusteasentajien tutkintoviikon aikana. Työvaiheet ovat jokaisen tutkinnonsuorittajan kohdalla varmalla otteella ja kovalla kokemuksella tehtyjä. Siitä huolimatta hiki meinaa puskea miesten ohimoille, kun asennuskohteiden kaappeja asennetaan kohdilleen. Liekö sitten kysymys enemmän tutkintotilanteen tuomasta jännityksestä, työn raskaudesta vai kirkkaiden työmaanvalojen tuomasta lisälämmöstä?

Lue lisää TTS:n koulutusmahdollisuuksista

Tutkinnon suorittaja Jaanis Jokst (vas) vastaa kysymyksiin, kun tutkinnon
arvioijat Esa Ahdevainio, Novart Oy, Heikki Kokko, Kouvolan seudun ammattiopisto
ja Jukka Koivula, Novart Oy tutkivat työjälkeä.Tutkinnon suorittaja Jaanis Jokst (vas) vastaa kysymyksiin, kun tutkinnon arvioijat Esa Ahdevainio, Novart Oy, Heikki Kokko, Kouvolan seudun ammattiopisto ja Jukka Koivula, Novart Oy tutkivat työjälkeä.

Puusepänalan erikoisammatti- ja ammattitutkinnossa on kaksi pakollista osaa

Novart Oy:n neljä keittiökalusteasentajaa Markus Hiltunen, Ari Lehtinen, Hannu Nuttunen ja Markku Voutilainen ovat saaneet valmiiksi Puusepänalan erikoisammattitutkinnon (EAT) Teollisuuspuuseppämestarin suuntautumisvaihtoehdon. Puusepänalan ammattitutkinnon (AT) suoritti samaan aikaan Jaanis Jokst. Novartin kalusteasennustyömailla voi siis jatkossa nähdä työskentelemässä neljä uutta mestaria ja yhden kisällin.

Sekä puusepänalan erikoisammatti- että ammattitutkinnossa on kaksi pakollista osaa, jotka kuuluvat kaikille osaamisalasta huolimatta ja yksi valinnainen osa, joka määrittyy oman osaamisalan mukaan. Novartin kalusteasentajilla EAT:n valinnainen osa oli Vaativa puusepänalan tuotteiden asennus ja AT:n Puusepänalan tuotteiden asennus.

Ensimmäiset tutkinnon osat

Ensimmäiset tutkinnon osat EAT:n Puusepänalan mestarin yhteinen ammattitaito ja AT:n Puusepänalan materiaalit ja valmistus pitävät sisällään materiaaleihin, rakenteisiin, koneisiin, laitteisiin, teriin, työstö- ja valmistustekniikoihin liittyviä asioita. Tässä osuudessa pyrittiin laajentamaan näkemystä asennuksesta myös tuotannon ja valmistuksen puolelle. Ensimmäinen tutkintosuoritus oli elokuussa 2012 ja piti sisällään sekä tietopuolisen kokeen, materiaalien tunnistusta että pienen työtehtävän.

Tutkinnon suorittaja Hannu Nuttunen, Novart Oy ja Anne Kumpulainen, Työtehoseura
tarkastavat asennusta kosteissa tiloissa.Tutkinnon suorittaja Hannu Nuttunen, Novart Oy ja Anne Kumpulainen, Työtehoseura tarkastavat asennusta kosteissa tiloissa.
Tutkinnon suorittaja Ari Lehtinen selvittää piirustuksista yksityiskohdat ennen
asennusta.Tutkinnon suorittaja Ari Lehtinen selvittää piirustuksista yksityiskohdat ennen asennusta.

Toinen vaihe

Toinen vaihe oli EAT:n Puusepänalan yrittäjyys ja työnopastus ja AT:n Puusepänalan tuotantotalous. Näissä osissa käsitellään yrityksen talousasioita, laatua, työnopastusta, työturvallisuutta ja ympäristöasioita. Vaikka valmistavan koulutuksen osuus on vain pintasilaus näistä laajoista aihealueista, tutkinnonsuorittajat hakivat sitkeästi tietoa ja pohtivat näkökulmia valitsemiinsa aiheisiin, ottivat valokuvia ja kirjoittivat ja muokkasivat tekstiä. Kukaan tutkinnonsuorittajista ei etukäteen tunnustautunut kynän tai tekstinkäsittelyohjelman suurkuluttajaksi, sikäli kahden eri aiheesta tehtävän kirjoitelman tekeminen tuntui aluksi todella haastavalta. Aiheiksi valikoituivat esimerkiksi uuden kalusteasentajan perehdyttäminen, työturvallisuusohjeiden ja määräysten noudattaminen, laatuajattelu, yrityksen talousprosessien hallinta ja ympäristöasioiden huomioon ottaminen. Komeilta kalskahtavien otsikoiden takaa löytyi kuitenkin aivan arkisia jokapäiväistä työtä ja työympäristöä koskevia asioita ja sitä paljon puhuttua hiljaista tietoa. Loppujen lopuksi arvioijat saivat tammikuussa 2013 kuulla esittelyt erittäin hyvistä tuotoksista, joissa aiheita käsiteltiin pääsääntöisesti kalusteasentajan näkökulmasta. Tutkinnon kokonaisuuden kannalta tämä osuus oli varmasti tärkein vaihe kasvamisessa mestarin tai kisällin mittoihin. Oman työn ja osaamisensa näkee selkeämmin, kun välillä pysähtyy tarkastelemaan tuttujakin asioita kokonaisvaltaisemmasta perspektiivistä, kuten tutkinnonsuorittajat tässä osuudessa tekivät.

Kolmannessa vaiheessa asennettiin keittiökaapit

Kolmas eli viimeinen vaihe tutkinnonsuorittamisessa oli syyskuussa 2013 asiakaskohteissa tapahtuva keittiön ja muiden kodin kalusteiden asentaminen paikoilleen. Tämä osuus oli työvaiheiden puolesta tutkinnonsuorittajille melko lailla rutiinia, mutta oman vaikeusasteensa ja paineensa suoritukseen toi kolmikanta-arvioijaraadin läsnäolo. Tutkinnonsuorittajat esittelivät työnantaja-, työntekijä- ja opettajaedustajan muodostamalle raadille kohteen ja siellä työskentelyssä huomioitavia asioita kuin olisivat olleet perehdyttämässä uusia oppipoikia alalle. Ratkaisuja joutui perustelemaan ja vastailemaan monenmoisiin kysymyksiin. EAT:ssa keskeistä on toimiminen sekä oman yrityksen henkilöstön, että yhteistyökumppaneiden ja lopullisen asiakkaan kanssa. Kalusteasentaja toimii yhteistyössä sekä työnjohdon, myynnin ja tuotannon että rakennuttajan, vastaavan mestarin, sähkömiehien ja putkimiehien kanssa. Lisäksi on aina muistettava, että asennuskohde on tai siitä tulee asiakkaan koti.

Tutkinnon suorittaja Markku Voutilainen perustelee Jukka Koivulalle ja Heikki Kokolle, miksi kalusteasentajan työ
vaatii yhteistyökykyä ja taitoa keskustella asiakkaan kanssa.Tutkinnon suorittaja Markku Voutilainen perustelee Jukka Koivulalle ja Heikki Kokolle, miksi kalusteasentajan työ vaatii yhteistyökykyä ja taitoa keskustella asiakkaan kanssa.

Kalusteasentajan työssä vaaditaan monia taitoja

Aikana jolloin nuorison keskuudessa on suurempi imu julkkiskisoille ja virtuaalipelimaailmaan, tarvitaan vastapainoksi näitä tavallisen arjen sankareita. He tietävät, että työmaalla ollaan 15 minuuttia ennen työajan alkua ja päivän ensimmäinen termospullokahvi on juotu ja haalarit heitetty päälle hyvissä ajoin ennen varsinaisen työajan alkua. Konkareiden työ on fyysistä. Omaa kroppaa on pitänyt vuosien varrella kuunnella. Aika ja ikä ovat opettaneet parhaat nostotavat sekä työskentelyotteet, joilla jaksaa painaa urakkatahtia rikkomatta itseään. Kalusteasentajan työ ei ole kuitenkaan pelkkää toistoa, toistoa ja toistoa, vaan vaatii piirustusten ja muiden dokumenttien lukutaitoa, kykyä soveltaa ja ratkaista ongelmia, jos vaikkapa huoneistossa olevat mitat eivät vastaa suunnitteluvaiheen mittoja. Nykyisin keittiömallistot ovat laajoja ja erilaisia variaatioita asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan riittää. Tämän vuoksi kalusteasentajan on oltava tarkka kohteeseen liittyvien dokumenttien suhteen, että kaikki menisi asiakkaan kannalta toivotulla tavalla.
Tutkintokokonaisuuden edetessä on ollut hienoa kuulla, kuinka alansa rautaiset ammattilaiset ovat edelleen valmiita oppimaan uutta ja arvostavat omaa työtänsä ja osaamistansa. Mestarin asenteella osaa antaa arvon myös muiden verkoston toimijoiden työlle ja osaamiselle. Oikeasta asenteesta kertoo myös se, että pitkään – Hanski jopa 40 vuotta – alalla olleet kalusteasentajat ovat olleet valmiit laittamaan itsensä likoon kouluttautumiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Valmistavan koulutuksen ja tutkinnon järjestelyjen vastuuhenkilön näkökulmasta on ollut ilo seurata asentajien ammatillista kasvua kisälliksi ja mestareiksi. Harjoitus tekee mestarin ja mestari harjoittelee aina! Toivottavasti tämä innostaa muita alalla työskenteleviä suorittamaan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon!

Onnea uusille mestareille Markukselle, Arille, Hanskille ja Markulle sekä kisälli Jaanikselle!
 
Julkaistu
24.2.2014