Energiapaalut lämmittävät kotia

Energiapaalu muodostuu teräsputkipaalusta ja lämmönkeruuputkistosta. Paalun sisään asennetaan työmaalla lämmönkeruuputkisto, jossa kiertävä lämmönsiirtoliuos lämpiää lämmityskaudella ja viilenee viilennyskaudella.
Liuoksen lämpötilan muutos hyödynnetään lämpöpumpun avulla rakennuksen lämmityksessä ja viilennyksessä. Energiapaaluja voidaan hyödyntää viilennykseen myös ilman lämpöpumppua. Lämmityksessä hyödynnetään kesän aikana maahan varastoitunutta energiaa ja maan sisältä peräisin olevaa geotermistä energiaa. Jäähdytyksessä hyödynnetään maaperän luontaisesti matalaa lämpötilaa.

Lue lisää energiapaaluista

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaaluista

Jätä yhteydenottopyyntö energiapaaluista

Tilaa veloitukseton esite teräspaalutuksesta
Energiapaalujen varusteet

Energiapaalujen varusteet ovat samat kuin vakiopaaluilla lukuun ottamatta paaluhattua. Energiapaaluissa käytetään paaluhattua, johon on tehty reiät lämmönkeruuputkistoja varten. Paaluhattujen mitoitus tulee tehdä tapauskohtaisesti. Suurpaaluissa ei käytetä paaluhattuja, joten putkitukset voidaan tuoda suoraan paalusta anturaan.

Pienpaaluihin perustuvat energiapaalut voidaan jatkaa tehokkaasti Ruukin pienpaalujen mekaanisilla jatkoksilla, jolloin energiapaalun pituudelle ei ole rajoitusta. Asennetun paalun koko pituus voidaan hyödyntää energian keräämiseen. Myös kaikki Ruukin paalutuotteiden teräslajit ovat käytettävissä energiapaaluissa.

Teräspaalujen sisään asennettavia keruuputkia, niihin liittyviä kokoojaputkia sekä muita lämmönkeruuputkiston osia toimittaa Uponor. Keruuputkistoina voidaan käyttää esimerkiksi Uponor PEXa 25x2,3 mm putkijärjestelmää.

Energiapaalujärjestelmään käyvät samat yleisimmin käytetyt lämmönsiirtoaineet kuin muihinkin maalämpöratkaisuihin. Energiapaalut betonoidaan aina lämmönkeruuputkistojen asennuksen jälkeen, jotta paalun lämpövastus saadaan mahdollisimman pieneksi ja energiapaalun tehokkuus näin korkealle tasolle.

Paalujen asennus

Paalujen lyönti tai poraaminen, paalujen jatkaminen, paalujen katkaisu ja puhdistaminen ei poikkea normaalista paalun asennuksesta.

Lämmönkeruuputkistojen asennus

Lämmönkeruuputkisto asennetaan paaluun ennen paalun betonointia. Lämmönkeruuputkiston asennuksessa on noudatettava putkitoimittajan antamia ohjeita ja varottava keruuputkiston vaurioitumista.
Energiapaalut sekä lämmittävät että viilentävät.Energiapaalut sekä lämmittävät että viilentävät.

Putkiston alapäähän kiinnitetään paino putkiston ylösnousun estämiseksi paalua betonoitaessa. Putkisto voidaan kiinnittää myös paalun mahdolliseen raudoitukseen ennen raudoituksen asentamista paaluun. Raudoitukset ja betonoinnit suoritetaan paalutusohje 2011 mukaisesti.
 

Perusta kotisi paalujen varaan.Perusta kotisi paalujen varaan.

Suunnittelu

Energiapaalujen suunnittelu tehdään paalun rakenteen ja geoteknisen mitoituksen osalta voimassa olevien eurooppalaisten (CEN) normien ja standardien ja/tai kansallisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Paaluista saatavan lämmitys- ja jäähdytysenergian sekä koko lämpökentän mitoituksen osalta energiapaalujen mitoitus tehdään tapauskohtaisesti kohteen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmästä vastaavan talotekniikkasuunnittelijan toimesta.

Energiapaalusta saatavaan vuotuiseen lämmitys- ja jäähdytysenergiamäärään vaikuttaa mm. maan lämmönjohtavuus, lämmönkeruuputkiston ja paalun ominaisuuksista johtuva lämpövastus sekä maasta otettavan ja sinne ladattavan lämmitysenergian suhde ja jakautuminen vuoden aikana. Energiapaalun tehokas toiminta edellyttää, että paalu on pääsääntöisesti pohjaveden pinnan alapuolella.

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaaluista

Jätä yhteydenottopyyntö energiapaaluista

Tilaa veloitukseton esite teräspaalutuksesta
 
Julkaistu
9.12.2013