Harjavaltaan ympäristö-
ystävällisempää kaukolämpöä

Harjavallan Kaukolämpö ja Pori Energia ovat päättäneet tiivistää yhteistyötään kehittääkseen Harjavallan kaukolämpötoimintaa sekä turvatakseen asiakkailleen edullisen ja ympäristöystävällisen kaukolämmön saannin myös tulevaisuudessa.

Yhteistyön tavoitteena on keskittää kaukolämpötoiminta laajempaan kokonaisuuteen, joka paremmin mahdollistaa kaukolämmön kehitystyön jatkumisen Harjavallassa. Yhteistyö mahdollistaa pitkäaikaiset investoinnit bioenergian laajempaan hyödyntämiseen Harjavallassa sekä Merstolan alueen kytkemisen Suurteollisuuspuiston prosessilämpöä hyödyntävään kaukolämpöverkkoon. Näin voidaan vähentää kalliin öljyn käyttöä lämmityksessä.

Yhteistyön ansiosta Harjavallan Kaukolämpö ostaa ensi vuonna 20 säiliöautollista vähemmän öljyä kuin tänä vuonna. Öljyä tarvitaan jatkossa vain huippukulutuksen ja seisokkien aikana. Järjestelyn avulla saavutetaan säästöjä, joiden ansiosta kaukolämmön hinta voidaan Harjavallassa pitää ensi vuonna ennallaan.
Pori Energia rakentaa tänä syksynä kilometrin uutta kaukolämpöverkkoa Harjavaltaan.Pori Energia rakentaa tänä syksynä kilometrin uutta kaukolämpöverkkoa Harjavaltaan.

STEP sijoittaa miljoona euroa puupellettikattilan rakentamiseen

80 prosenttia Harjavallan kaukolämmöstä on ensi vuonna, kuten tähänkin asti, peräisin Bolidenin metallien jalostusprosesseista. Hukkalämmön toimituksista kaukolämpöverkkoon vastaa Pori Energian tytäryhtiö Suomen teollisuuden Energiapalvelut STEP. Suurteollisuuspuiston energiapalveluista huolehtiva STEP sijoittaa miljoona euroa vuoden lopulla käynnistyvän kolmen megawatin puupellettikattilan rakentamiseen.

Harjavallan kaukolämmön ja Pori Energian yhteistyö mahdollistaa pitkäaikaiset investoinnit bioenergian laajempaan hyödyntämiseen Harjavallassa.Harjavallan kaukolämmön ja Pori Energian yhteistyö mahdollistaa pitkäaikaiset investoinnit bioenergian laajempaan hyödyntämiseen Harjavallassa.

Hakekäyttöinen lämpölaitos Noormarkkuun

Pori Energia Oy on myös aloittanut hakekäyttöisen lämpökeskuksen rakentamisen Noormarkkuun. Laitoksella on tarkoitus korvata Porin Noormarkun keskusta-alueella kevyen ja raskaan polttoöljyn käyttöä vuosittain noin 7500 MWh, mikä kattaa koko keskusta-alueen lämmön vuosittaisen tarpeen. Tällä hetkellä suuri osa Noormarkun keskusta-alueen kiinteistöistä käyttää lämmitykseen kevyttä tai raskasta polttoöljyä.
Noormarkun keskusta-alueen kaukolämpöverkon rakentaminen aloitettiin 2012 syksyllä. Kaukolämpöön on liitetty Finbyyn koulu ja muutama kerrostalo. Ennen hakelaitoksen valmistumista lämpö tuotetaan öljykattiloilla.

Hankittava lämpökeskus on kiinteän polttoaineen kattila, jonka kokonaisteho tulee olemaan pääpolttoaineella 1,5 MW. Laitos rakennetaan tyhjälle tontille teollisuusalueelle. Pääpolttoaineena on puuhake. Kaukolämpöverkon rakentamista jatketaan 2014 kesällä.
 
Päivitetty
2.1.2014