Ääneneristyksen parantamisella suuri vaikutus asuinviihtyvyyteen
- Väliseinän ja -pohjan eristäminen remontin yhteydessä kannattaa

Joskus saattaa kotona ilmetä ongelma, mikä vaikuttaa huomattavasti asuinviihtyvyyteen. Nimittäin äänet! Olemassa oleva eriste ei eristä ääntä ollenkaan ja/tai äänieristyksen huomioon ottaminen edellisen remontin tai rakentamisen yhteydessä on unohtunut vallan tai ratkaisut ovat osoittautuneet epäonnistuneiksi. Yläkerrasta kuuluvat askelten äänet ja naapurihuoneesta pienimmätkin pihahdukset. Kaukana on levollinen elämä näissä tilanteissa omassa kodissa. Mitä sitten voisi tehdä? Väliseinän ja -pohjan oikenlaisella eristämisellä vaikutat suuresti ääneneristykseen - unohtamatta myöskään lämmöneristävyyden paranemista.

Kun äänieristys on kohdillaan, esimerkiksi lasten leikkien äänet naapurihuoneesta ovat paljon hiljaisempia.Kun äänieristys on kohdillaan, esimerkiksi lasten leikkien äänet naapurihuoneesta ovat paljon hiljaisempia.

Mineraalivillaa ja tiivistämistä väliseiniin

Yleensä villan pois jättämiseen väliseinistä tai -pohjista on ollut syynä se, ettei ole haluttu satsata rakennusakustiikkaan. Jotta saavutetaan paras lopputulos, kannattaa huomioida, että mahdolliset äänen siirtymäreitit tulee katkaista tiivistämällä. Muun muassa ovien alla on siis hyvä käyttää kynnyksiä, joilla varmistetaan lopullinen ääneneristävyys.

Villaeristetyt väliseinärakenteet paitsi rajaavat, myös toimivat ääneneristeenä huonetilojen välillä. Aivan kaikki eristeet eivät kuitenkaan eristä ääntä. Tästä syystä mineraalivilla onkin oiva valinta. Tehokkain ääneneristys saavutetaan levyseinärakenteilla, joissa seinälevyjen väli tehdään joustavammaksi (pehmeämmäksi) ISOVER-mineraalivillalla.

Eristeet tulee asentaa siten, että ne liittyvät ympäröiviin rakenteisiin ja toisiinsa tiiviisti. Lisäksi eristeen paksuus on valittava siten, että koko eristettävä tila täyttyy.

Väliseinän ja -pohjan eristäminen - Tutustu täällä

Puurunkoväliseinän eristäminen

Puurunkoseinää väliseinärakenteena on Suomessa käytetty paljon. Tällöin väliseinäpaksuus on helppo valita rungon paksuuden mukaan.

Työohje

Pystytä runko. Asenna sisäverhouslevy toiselle puolelle. Asenna ääneneristykseksi ISOVER ACOUSTIC -ääneneriste. Tarvittavat sähköasennustyöt tulee tehdä ennen toisen pinnan levytystä. Asenna sisäverhouslevy toiselle puolelle
- sisäverhouslevy, Gyproc GEK tai Habito- puurunko + ääneneristys ISOVER ACOUSTIC tai ISOVER STANDARD- sisäverhouslevy Gyproc GEK tai Habito- sisäverhouslevy, Gyproc GEK tai Habito
- puurunko + ääneneristys ISOVER ACOUSTIC tai ISOVER STANDARD
- sisäverhouslevy Gyproc GEK tai Habito

Metallirankaväliseinä on hyvä valinta ääneneristyskyvyltään

Metallirankaseinärakenteen käyttö on voimakkaasti lisännyt suosiotaan. Rakenne on helppo pystyttää ja lisäksi se on ääneneristyskyvyltään hyvä.

Työohje

Pystytä runko. Asenna sisäverhouslevy toiselle puolelle. Asenna ääneneristykseksi ISOVER ISOVER ACOUSTIC. Tarvittavat sähköasennustyöt tulee tehdä ennen toisen pinnan levytystä. Asenna sisäverhouslevy toiselle puolelle.
- sisäverhouslevy, Gypro GEK tai Habito- metallirunko + ääneneristys ISOVER ACOUSTIC- sisäverhouslevy Gyproc GEK tai Habito- sisäverhouslevy, Gypro GEK tai Habito
- metallirunko + ääneneristys ISOVER ACOUSTIC
- sisäverhouslevy Gyproc GEK tai Habito

Välipohjan eristys remontoinnin yhteydessä

Mikäli huoneistossa on sisäinen välipohja, on sen merkitys äänien siirtymisessä kerroksesta toiseen merkittävä. ISOVER-mineraalivillaeristeet ovat tehokkaita äänieristeitä myös välipohjassa.

Puurunkoinen, askeläänieristetty välipohja hiljentää

750 025_28_PUUTALON-VALIPOHJA
Tämä välipohjarakenne on hyvä askelääneneristävyydeltään. Askeläänilattioissa ja välipohjissa kannattaa käyttää lämmön- ja ääneneristeenä ISOVER FLO:ta.

Työohje

Kiinnitä harvalaudoitus kantavaan palkistoon ja kiinnitä akustiset jousirangat palkkeihin. Asenna kipsilevyt. Asenna ISOVER STANDARD tai ISOVER ACOUSTIC -ääneneriste. Asenna lattia-aluslevyt. Asenna askelääneneriste ISOVER FLO. Asenna lattiakipsilevyt ja lattiamateriaali.

Voit lukea lisää Puurunkoisesta välipohjasta (dB) täältä.

Välipohjan rakenne:

  • Pintakäsittely ja/tai -materiaali huoneselityksen mukaan
  • lattiakipsilevyt (2 x Gyproc GL 15)
  • kova mineraalivilla ISOVER FLO 30 mm
  • lattia-aluslevy
  • kertopuupalkit rakennepiirustuksen mukaan ja mineraalivilla ISOVER STANDARD tai ISOVER ACOUSTIC
  • puukoolaus ≥45x45 k600
  • akustiset jousirangat k400
  • 2 x kipsilevy, Gyproc GEK 13 tai Habito
  • pintakäsittely ja/tai -materiaali huoneselityksen mukaan

Huolellinen asennus ja oikeat tuotteet takaavat hyvän lopputuloksen


ISOVER-eristeet antavat hyvän ääneneristävyyden erityisesti kaksinkertaisessa rakenteessa. Tällainen saadaan kahdesta yksinkertaisen rakenteen tapaan toimivasta massiivisesta seinämästä (esim. kaksi laattaa tai kipsilevyä) ja niiden väliin sijoitettavasta hyvin ääntä absorboivasta materiaalista, kuten ISOVER-mineraalivilla.

Seinien ja välipohjien ilmavälin täyttämiseen sopivimmat tuotteet ovat kevyet ISOVER-rakennuseristeet kuten ISOVER ACOUSTIC. Jos ääneneristyksen lisäksi tarvitaan lämmöneristyskykyä, kuten ulkoseinissä, valitaan tuotteeksi esim. ISOVER PREMIUM 33. Nämä tuotteet ovat pehmeitä, joustavia ja helposti kokoonpuristuvia.

Tyypillisesti voi ilmaääneneristävyyttä parantaa 5-6 dB täyttämällä seinäpuoliskojen välisen ilmatilan pehmeällä mineraalivillalla. Paras lopputulos saavutetaan, kun koko ilmatila täytetään. Ylitäyttäminen ei ole tarpeen ja se voi jopa heikentää lopputulosta.

Täytä ilmavälit pehmeällä mineraalivillalla

Ilmavälin täyttäminen pehmeällä mineraalivillalla (kuten ISOVER ACOUSTIC) alentaa rakenteen resonanssitaajuutta ja parantaa näin ilmaääneneristävyyttä.

Ei äänisiltaa kerrosten välille

Kaikki kiinteät ja jäykät liitokset kaksikerrosrakenteen kerrosten välillä heikentävät rakenteen ääneneristävyyttä. Tämän takia kaksoisrunko toimii ääniteknisesti yksinkertaista runkoa paremmin. Vastaavasti peltiranka on puurankaa parempi johtuen puurangan suuremmasta jäykkyydestä.

Tiivistä saumat hyvin

Saumojen tiivistykset on tehtävä huolellisesti, koska raot ja vuotokohdat heikentävät ääneneristävyyttä. Jopa pieni muutaman millimetrin halkeama voi aiheuttaa usean desibelin heikennyksen ääneneristävyyteen.

Suunnittele ja toteuta liitokset huolellisesti

Rakennusosien väliset liitokset on suunniteltava ja toteutettava erittäin huolellisesti niin, ettei ääni pääse kulkemaan sivuavia rakenteita pitkin. Sivutiesiirtymän hallinta korostuukin sitä enemmän, mitä kovemmat vaatimukset asetetaan ääneneristävyydelle. Hyvän ja huonon liitoksen ero saattaa olla jopa yli 10 dB.

Gyproc Habito® on markkinoiden kovin kipsilevy, joka kestää kulutusta ja tarjoaa aivan uudenlaista ripustamisen vapautta.

Habitolla on helppo rakentaa sisäseiniä, jotka eivät pienistä kolhiinnu, sillä levyn iskunkestävyys on 10-kertainen tavanomaiseen kipsilevyyn nähden. Gyproc Habito tarjoaa lisäksi erinomaista ripustuslujuutta: levyyn on mahdollista kiinnittää suoraan vaikkapa keittiön kaapistot, ilman kipsilevyproppua tai erikseen asennettavaa kalustetukea. Tilojen muunneltavuus on jatkossakin helppoa, kun myöhemmin hankittavat hyllyt ja kaapistot voi sijoittaa vapaasti minne vain. Lue lisää Habitosta täältä.
 


 
Päivitetty
26.1.2021