Kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamiseksi - lain epäkohdat koskettavat yli 700 000 omakotitaloa

Uusi energiatodistuslaki astui voimaan 1.6.2013, mutta se sisältää useita epäkohtia ja on epäoikeudenmukainen lähes puolelle Suomen omakotitaloista. Suomen Omakotiliitto on käynnistänyt kansalaisaloitteen energiatodistuslain muuttamiseksi. Kansalaisaloitteen tarkoituksena on kerätä vähintään 50 000 nimeä 11.10.2013 mennessä ja tehdä lakimuutos mahdolliseksi.

Allekirjoita kansalaisaloite sähköisesti -->

Energiatodistuksessa nähtävillä oleva energialuokka lasketaan energiamuodon kertoimia käyttäen.Energiatodistuksessa nähtävillä oleva energialuokka lasketaan energiamuodon kertoimia käyttäen.
Uusi energiatodistuslaki vaikuttaa tulevaisuudessa lähes jokaisen pientalon omistajan elämään. Lakiin tutustuminen tulee ajankohtaiseksi viimeistään siinä vaiheessa, kun on myymässä tai vuokraamassa taloaan: Lain mukaan omakotitalon myynti- tai vuokrausilmoituksessa tulee kertoa sen energialuokka ja energiatodistuksen tulee olla ostajan nähtävillä asuntonäytössä.

Mikä on energiatodistuslaki

Energiatodistuksessa talon energialuokka perustuu talon laskennalliseen vuotuiseen ostoenergian-kulutukseen painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla. Laskennallisilla arvoilla saadulla energialuokalla ei ole välttämättä mitään tekemistä talon todellisen kulutuksen ja energialuokan kanssa.
Energiatodistus
  • on vaadittu 1.1.2008 alkaen uusilta omakotitaloilta ilman energiamuotokerrointa
  • on vaadittu 1.6.2013 alkaen vuonna 1980 tai sen jälkeen rakennetuilta omakotitaloilta
  • vaaditaan 1.6.2017 alkaen ennen vuotta 1980 rakennetuilta omakotitaloilta

Laskennallinen, energiamuotokertoimella painotettu kulutus on epäoikeudenmukainen vanhoille pientaloille. Mahdollinen ero todelliseen kulutukseen voi olla huomattava ja jopa moninkertainen. Energiamuotokerroin rankaisee erityisesti sähkö- ja öljylämmittäjiä kohtuuttomasti.

Talon laskennallinen, energiamuotokertoimella painotettu energiankulutus voi poiketa oleellisesti todellisesta kulutuksesta.
Talon laskennallinen, energiamuotokertoimella painotettu energiankulutus voi poiketa oleellisesti todellisesta kulutuksesta.

Energiatodistuksen epäkohdat

  • Pakollinen energiatodistus tuo pientaloasukkaalle lisäkustannuksia myynti- ja vuokratilanteissa, arviolta 500-2000 euroa.
  • Laskennallinen, energiamuotokertoimella painotettu energiankulutus voi olla moninkertainen verrattuna todelliseen kulutukseen.
  • Energiamuotokerroin rankaisee erityisesti sähkö- ja öljylämmittäjiä kohtuuttomasti. Sähkön kerroin on 1,7, öljyn 1 ja uusiutuvan energian 0,5.
  • Energiamuotokertoimella painotettu ostoenergiankulutus voi laskea talon arvoa myynti- ja vuokratilanteessa, kun talo sijoittuu heikompaan E-luokkaan.
  • Omakotiliitto on huolissaan, että E-luokitusta tullaan tulevaisuudessa käyttämään kiinteistöverotuksen pohjana ja siten epäoikeudenmukaisen luokituksen takia tulee tuomaan lisäkuluja suurempana kiinteistöverona.

Suomen Omakotiliitto ehdottaa, että energiatodistuslakia tulisi muuttaa siten, että energian todellinen kulutus (ostoenergia) tulisi aina ilmoittaa todistuksessa laskennallisen luvun lisäksi ja toiseksi vanhojen pientalojen (rakennettu ennen vuotta 2008) kohdalla energiamuotokerrointa ei tulisi huomioida.

Kansalaisaloitteen allekirjoittaminen

Tule mukaan keräämään vähintään 50.000 nimeä 11.10.2013 mennessä.
Kansalaisaloitteen energiatodistuksen muuttamiseksi voi allekirjoittaa:

- Allekirjoita kansalaisaloite sähköisesti

- Tulostamalla kannatusilmoituksen, ja lähettämällä sen osoitteeseen:
Suomen Omakotiliitto ry, Sompiontie 1, 00730 Helsinki
 
Päivitetty
27.9.2013