Rudus työturvallisuuden edelläkävijä

Suomessa sattuu rakennusalalla lähes 70 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Se on erittäin suuri luku muihin Pohjoismaihin verrattuna. Tämän vuoksi maassamme tarvitaan uutta ajattelua työturvallisuusasioissa. Maarakennusalan Neuvottelukunta MANK ry on myöntänyt alan arvostetuimman tunnustuksen - Tömpän vuonna 2013 Rudus Oy:lle ansiokkaasta toiminnasta rakennusalan työturvallisuuden edistämisessä.

turvallisuuspuisto

Rudus opettaa turvallista työskentelyä

Rudus Oy on tehnyt määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä tapaturmien vähentämiseksi. Yhtenä esimerkkinä tästä hyvästä toiminnasta on syyskuussa 2009 Espoon Ämmässuolla avattu Euroopan ensimmäisen rakennusalan työturvallissuden käytännön harjoituksiin perustuva turvapuisto. Idea Rudus-turvapuiston rakentamisesta saatiin ruduslaisten tutustuessa CRH:n USA:n kiviainesalan tytäryhtiön toimintaan.

Ruduksen tavoitteena on turvapuiston rakentamisen myötä saavuttaa yhtiön oma ”nolla tapaturmaa, ei kuolemantapauksia” –turvallisuustavoite ja samalla osaltaan auttaa koko rakennusalaa Suomessa pääsemään eroon työtapaturmista ja tapaturmaisista kuolemista.

Turvapuiston rakentamisen lähtökohtana oli ”tekemällä oppii”. Siksi Rudus siirsi oppimisympäristön luokkahuoneista ulos harjoitteluradalle. Oppiminen Rudus-turvapuistossa perustuu rakennusalalla vallitsevien vaarojen välttämiseen. Turvapuistossa oppilaat tekevät asiat oikein. Heille kerrotaan, mitä onnettomuuksia missäkin tilanteessa on sattunut ja miten onnettomuudet ovat vältettävissä.

Turvapuisto on toiminut vilkkaasti myös muiden yritysten sekä alan oppilaitosten koulutusympäristönä. Puistossa yritysten henkilökunta ja alan opiskelijat saavat ajantasaisen ja pätevän turvallisuuskoulutuksen.

Uusi turvapuisto rakenteilla

Espoosta saatujen hyvien kokemusten lisäksi uusi turvapuisto, nimeltään Turvapuisto Pohjois-Suomi on rakenteilla parhaillaan Ouluun yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja avajaisia vietetään ensi keväänä.

Euroopan kiviainesliiton (UEPG) vuosikokouksen osallistujat tutustuivat turvapuistoon Ämmässuolla kesällä 2013. Turvapuisto herätti positiivista huomiota ja erittäin suurta mielenkiintoa eri maiden edustajissa. Saatu palaute oli kauttaaltaan positiivista.

Rudusella tapaturmien määrä on saatu merkittävästi vähenemään systemaattisella ja pitkäjänteisellä toiminnalla. Turvapuisto on ollut yksi osa tätä myönteistä kehitystä. Samalla Turvapuisto on edistänyt rakennusalalla työskentelevien sekä alalle opiskelevien turvallisuusosaamista.
Työturvallisuuden parantaminen on koko rakennusalan mahdollisuus, johon tulee tinkimättömästi pyrkiä. Rakennusteollisuus RT ry onkin asettanut tavoitteeksi, että vuonna 2020 rakennusalalla Suomessa olisi nolla tapaturmaa. Työturvallisuus on ykkösasia, josta meidän kaikkien tulee kantaa vastuu!

Tömpän vastaanottivat syksyn Maarakennuspäivillä Ruduksen toimitusjohtaja Lauri Kivekäs ja turvallisuuspäällikkö Kari Lohva sekä toimitusjohtaja Reijo Savolainen Rudus Murskaus Oy:sta.
 
Julkaistu
30.9.2013