Onko yrityksessänne nuoria vailla ammatillista koulutusta?

Nuorten tuettu oppisopimus on uusi oppisopimuksen muoto nuorille!

Nuoret ovat osaamispotentiaali, joka on nyt mahdollista kouluttaa uuden oppisopimuskoulutuksen kautta yrityksen tarvitsemiin työtehtäviin.

Nuorten tuetussa oppisopimuskoulutuksessa nuori oppii ammatin pääosin alan käytännön töissä. Tuettu oppisopimus on samalla sekä koulutus- että työsopimus. Työpaikalla opitaan noin 80 % ja oppilaitoksessa noin 20 % tutkinnon tavoitteista. Tuetussa oppisopimuksessa TTS maksaa työnantajalle korotettua koulutuskorvausta. Sen lisäksi TE-toimisto voi maksaa palkkatukea koko oppisopimuksen ajaksi. Oppisopimus kestää 2,5 - 3 vuotta.

Kenelle nuorten oppisopimus on tarkoitettu?

Kohderyhmä ovat koulutustakuun piirissä olevat keväällä 2013 peruskoulun 9. luokan tai lisäopetuksen 10. luokan päättäneet.

TTS tarjoaa nuorten oppisopimuksia perustutkinnossa:
  • kiinteistönhoitaja, kiinteistöpalvelujen perustutkinto
  • toimitilahuoltaja, kiinteistöpalvelujen perustutkinto


Oppisopimus on kolmikantasopimus työnantajan, opiskelijan ja TTS:n välillä.
Mikko opiskelee kiinteistönhoitajaksi.Mikko opiskelee kiinteistönhoitajaksi.

Opiskelijoiden kokemuksia

Mikko opiskelee kiinteistönhoitajaksi: ”Oppisopimus on minulle mieleisin vaihtoehto opiskella ammattiin. Pelkkä luokassa istuminen ei sovellu minulle. Nyt olen heti saanut tehdä alan töitä ja opintoja on voinut suorittaa omaan tahtiin. Meillä on ollut muutamia lähiopetusjaksoja TTS:llä ja niissäkin opiskelu on hyvin käytännönläheistä”.

Kiinteistöalan koulutus jakaantuu kolmelle vuodelle seuraavasti:

Kiinteistöalan koulutuksen jakautuminen kolmelle vuodelle. Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen suurempana.Kiinteistöalan koulutuksen jakautuminen kolmelle vuodelle. Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen suurempana.
 
Julkaistu
10.9.2013