Rapattu julkisivu oman maun mukaan

Rapattu julkisivu sävytetään oman lempivärin mukaan

Oman talon väri askarruttaa aina. Kaavamääräykset määrittävät pitkälti talon julkisivun värin, mutta löytyyhän niistäkin sävyistä oma suosikki.

Rakentajan värivalintaa helpottaakseen Weber tarjoaa sekä perinteisiä että moderneja värivaihtoehtoja, joista on helppo valita sävy. Värivalikoima sisältää tuotteesta riippuen jopa yhteensä 216 väriä.

Koska kaikki värikartat ovat painettuja kopioita alkuperäisväreistä, mallit ovat suuntaa-antavia ja varsinaisen materiaalin sävy voi poiketa panetusta mallista. Siksi halutun värin varmistamiseksi on tehtävä koepinta.

Valmiin pinnan värisävyyn vaikuttaa myös työstötapa, struktuurin karkeus, alustan imukyky, valon tasaisuus ja valon tulokulma pintaan nähden.

Lisää tietoa: Rapattu julkisivu
Vaalea rapattu julkisivu lämpenee tummaa sävyä vähemmän auringonpaisteessa.Vaalea rapattu julkisivu lämpenee tummaa sävyä vähemmän auringonpaisteessa.

Hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi

- Turvaudu aina ammattitaitoiseen urakoitsijaan. Varmista haluttu värisävy tekemällä aina värimalli rakennetta vastaavalle pinnalle.

- Tasaisen sävyn varmistamiseksi pyri tilaamaan tarvittava materiaalimäärä yhdellä kertaa huomioiden materiaalihukat. Jos kohteeseen on tehty värimalli, on mallin numero mainittava tilauksen yhteydessä. Mikäli joudut tilaamaan lisää tuotetta, mainitse lisätilauksen yhteydessä edellisen tilauksen tilausnumero varmistaaksesi mahdollisimman yhtenäisen sävyn.

- Huomioi aina oikeat työskentelyolosuhteet ja säätila. Kuivuessaan pinnoitteet ja maalit aina vaalenevat hieman.

- Veden lisäys pinnoitteeseen tulee olla ohjeen mukainen ja sama purkista/säkistä toiseen. Veden vaihteleva annostus muuttaa sävyä.

Huomioitavaa

- Ennen työn aloittamista on tarkistettava, että tuote ja sävy ovat tilatun mukaiset. Halutun värisävyn ja kuvioinnin varmistamiseksi on tehtävä mallipinta.

- Painettujen värikarttojen mallit ovat kopioita alkuperäisväreistä. Ne ovat suuntaa antavia ja varsinaisen materiaalin sävy voi poiketa painetusta mallista.

- Tuotteissa - erityisesti mineraalipinnoitteissa - voi esiintyä luonnon raaka-aineista johtuvaa sävyvaihtelua.

- Valmiin pinnan värisävyyn vaikuttavat myös pinnoitteen työstötapa, struktuurin karkeus, alustan imukyky, valon tasaisuus ja valon tulokulma pintaan nähden.

- Kahden eri materiaaliperustaisen tuotteen sävyt voivat poiketa toisistaan johtuen tuotteiden erilaisesta raaka-ainepohjasta.

- Loppukäyttäjän tulee ottaa huomioon, että värisävy voi muuttua ajan myötä sään ja ympäristön vaikutuksesta.

Värisävyn valinta

Värisävyjä valittaessa on huomioitava muutamia seikkoja: tummat sävyt lämpenevät auringonpaisteessa vaaleita sävyjä enemmän. Valon heijastumista pinnasta ilmaistaan valonheijastusarvolla. Mitä pienempi arvo on, sitä enemmän valoa absorboituu pintaan. Tällöin osa valosta muuttuu lämpöenergiaksi lämmittäen rakennetta. Liian korkea lämpö rasittaa pinnoitetta ja lyhentää sen pitkäaikaiskestävyyttä. Eristerappausjärjestelmissä Silco-tuotteiden valonheijastusarvon on tähän asti tullut ylittää 20 %. uudet tutkimukset ovat osoittaneen, että tietyissä järjestelmissä matalampi valonheijastusarvo on mahdollista hyväksyä. Päivittynyt ohjeistus johtuu paksumman rappauslaastikerroksen suojaavuudesta sekä käytettävästä alustasta. MonoRoc- ja SerpoVent-järjestelmissä voidaan tästä syystä käyttää Silco-tuotteiden sävyjä, joiden valonheijastusarvo ylittää 10 %. SerpoMin- ja SerpoTherm-järjestelmissä Silco-tuotteiden valonheijastusarvon tulee edelleen ylittää 20 %.

Weber Serpo 36-, CL- ja MD-sävyjen valonheijastusarvot on mainittu weber Värikartassa kunkin värin alla -merkin jälkeen. Serpo 36 värisävyjen valonheijastusarvoja ei ole mainittu vuoden 2006 tai vanhemmissa värikartoissa.Lisää tietoa: Rapattu julkisivu
Serpo (36 sävyä): Suomalaisten suosikkivärit. Saatavissa seuraaviin tuotteisiin: weber.vetonit 201-207 Jalolaastit, weber.vetonit 217 Kestopinnoite, weber.vetonit 430 Hietopinnoite
weber.vetonit 431 Piirtopinnoite, weber.vetonit 432 Kahi Facade pinnoite, weber.vetonit 249 Kulttuurikalkkimaali, weber.vetonit 244 Kalkkisementtimaali, weber.vetonit 303 Silikaattimaali
weber.vetonit Silcomaali, weber.vetonit Silcopinnoite. (klikkaa kuva suuremmaksi)Serpo (36 sävyä): Suomalaisten suosikkivärit. Saatavissa seuraaviin tuotteisiin: weber.vetonit 201-207 Jalolaastit, weber.vetonit 217 Kestopinnoite, weber.vetonit 430 Hietopinnoite weber.vetonit 431 Piirtopinnoite, weber.vetonit 432 Kahi Facade pinnoite, weber.vetonit 249 Kulttuurikalkkimaali, weber.vetonit 244 Kalkkisementtimaali, weber.vetonit 303 Silikaattimaali weber.vetonit Silcomaali, weber.vetonit Silcopinnoite. (klikkaa kuva suuremmaksi)
Classic (85 sävyä): Luonnollisen murretut värisävyt. Saatavissa seuraaviin tuotteisiin: weber.vetonit SilcoPinnoite,  weber.vetonit Silcopinnoite Piirto, weber.vetonit Silcomaali, weber.vetonit 303 Silikaattimaali(osa sävyistä)(klikkaa kuva isommaksi)Classic (85 sävyä): Luonnollisen murretut värisävyt. Saatavissa seuraaviin tuotteisiin: weber.vetonit SilcoPinnoite, weber.vetonit Silcopinnoite Piirto, weber.vetonit Silcomaali, weber.vetonit 303 Silikaattimaali(osa sävyistä)(klikkaa kuva isommaksi)
Modern (95 sävyä): Raikkaan modernit värivävyt. Saatavissa seuraaviin tuotteisiin: weber.vetonit SilcoPinnoite, weber.vetonit Silcopinnoite Piirto, weber.vetonit Silcomaali
, weber.vetonit 303 Silikaattimaali (osa sävyistä) (klikka kuva suuremmaksi)Modern (95 sävyä): Raikkaan modernit värivävyt. Saatavissa seuraaviin tuotteisiin: weber.vetonit SilcoPinnoite, weber.vetonit Silcopinnoite Piirto, weber.vetonit Silcomaali , weber.vetonit 303 Silikaattimaali (osa sävyistä) (klikka kuva suuremmaksi)
 
Julkaistu
24.2.2014