Varmista turvallinen liikkuminen katolla

Katon kunto on hyvä tarkastaa tasaisin väliajoin. Jotta katolla liikkuminen on turvallista, on siellä oltava käytännölliset ja toimivat turvavälineet. Tikkaat, kattosillat ja lumiesteet varmistavat, että katolla on turvallista tehdä huolto- ja puhdistustöitä. Lumiesteet estävät lumen ja jään liukumisen ihmisten päälle ja tikkaat ovat tärkeä poistumistie esimerkiksi tulipalon sattuessa. Rakennusmääräykset velvoittavat asentamaan tietyt kattoturvatuotteet uudistaloihin ja vanhempienkin talojen kohdalla on tärkeintä muistaa se, että katon on oltava kokonaisuudessaan turvallinen suojatakseen talon asukkaita ja muita ihmisiä.

Hätäpoistumistiet pitää olla myös kunnossa. 1½ tai 2 kerroksisen talon ylemmästä kerroksesta on päästävä hätätilanteessa ulkokautta pois.Hätäpoistumistiet pitää olla myös kunnossa. 1½ tai 2 kerroksisen talon ylemmästä kerroksesta on päästävä hätätilanteessa ulkokautta pois.
Tikkailta pitää olla pääsy kattosillalle, josta nokipojan on turvallista käydä nuohoamassa piippu.Tikkailta pitää olla pääsy kattosillalle, josta nokipojan on turvallista käydä nuohoamassa piippu.

Rännien, kourujen, lumiesteiden ja tikkaiden vuosihuolto

Lapetikkaat:
• Tarkasta kaikkien pulttien ja mutteriliitosten kiristys.
• Tarkasta korokejalan kiinnitys tikasrunkoon ja kattoruoteisiin.
• Tarkasta korokejalan kattokiinnitysten tiiviys. Tiivisteen tulee olla paikoillaan ja ehjä.
• Poista liiallinen lumikuorma lapetikkaiden päältä.
• Lumikuorma ei saa peittää tikkaita. Katkaise lapetikkaiden kohdilta mahdollinen lumisilta.
• Huolehdittava liiallisen lumikuorman puhdistamisesta katoilta rakenteiden ja kiinnityskohtien rasituksen minimoimiseksi (tarpeen mukaan useita kertoja talvessa).

Lumiesteet/Kattosillat:
• Lumiesteet on mitoitettu aluekohtaisten suositusten mukaisten lumikuormien mukaan oletuksella, että lumieste asennetaan koko räystään pituudelle.
• Mikäli lumiestettä on asennettu vähemmän kuin koko räystään pituudelle, tulee lumi joko katkaista tai muuten vähentää lumikuormitusta.
• Tarkastettava kaikki liitokset (pulttien kireys, lumiesteputkien jatkokset ym.).
• Tarkastettava kiinnitykset kattoon.
• Tarkistettava tiivistykset ja tiivisteiden kunto.
• Huolehdittava liiallisen lumikuorman puhdistamisesta katoilta rakenteiden ja kiinnityskohtien rasituksen minimoimiseksi (tarpeen mukaan useita kertoja talvessa).

Ruukin kattoturvatuotteiden huolto-ohje

Lumikuorman seuraaminen
• Huomioi, että pakkaslumi painaa huomattavasti vähemmän kuin sulanut tai jäätynyt lumi. Katolla oleva lumi voi jäätyä yhtenäiseksi massaksi.
• Talo- ja lapetikasta sekä kattosiltaa ei ole mitoitettu kestämään koko katon lumikuormaa - varsinkaan liikkuvia lumimassoja - vaan lumen liike on estettävä ja rasitus kohdistettava lumiesteisiin. Mikäli lumiesteet puuttuvat, on lumi katkaistava säännöllisesti talotikkaan ja lapetikkaan molemmin puolin kuormituksen vähentämiseksi.

Mikäli kiinteistönne sijaitsee sellaisessa paikassa, että sen katolle pyrkii kerääntymään paikallista ympäristöä suurempi lumikerros, pitää lumikuormaa keventää, vaikka paikallinen lumikuorma-arvo ei antaisi aihetta lumikuorman poistoon.

Ruukki kattoturvatuotteet

Sadevesijärjestelmä kaikille katoille

Kaikki katot tarvitsevat parikseen toimivan sadevesijärjestelmän. Räätälöidyt vesikourut, syöksytorvet, vesitunnelit ja muut osat ohjaavat sadeveden katolta viemärijärjestelmään tehokkaasti. Tärkeintä on, että vesi ohjautuu turvallisesti pois rakennuksen perustuksista.

Siinä missä katonkin, myös sadevesijärjestelmän täytyy kestää äärimmäisiä sääolosuhteita. Ruukin sadevesijärjestelmä on valmistettu kuumasinkitystä, molemmin puolin maalipinnoitetusta teräksestä ja sen kestävyydelle annetaan 20 vuoden tekninen takuu.

Sadevesijärjestelmä antaa myös ilmettä kodillesi. Voit valita katon väriin sulautuvan sadevesijärjestelmän, joka on huomaamaton tai voit korostaa kattosi väriä ja valita laajasta valikoimasta sopivasti erottuvan kokonaisuuden. Ruukin sadevesijärjestelmä on muotoilultaan sulavalinjainen ja se sopii yhteen niin teräs-, tiili- kuin huopakatonkin kanssa.

Ruukki sadevesijärjestelmät

Ruukin laadukas sadevesijärjestelmän muotoilu miellyttää silmää ja on myös toiminnallisuuksiltaan huippuluokkaa.Ruukin laadukas sadevesijärjestelmän muotoilu miellyttää silmää ja on myös toiminnallisuuksiltaan huippuluokkaa.
Katolta tulevat syöksytorvet ohjaavat sade- ja valumavedet pois perustuksista.Katolta tulevat syöksytorvet ohjaavat sade- ja valumavedet pois perustuksista.

Ruukki_talvi_750x200
 
Päivitetty
18.2.2021