NYT on ikkunoiden ja ovien tiivistämisen aika

Vielä on kesää jäljellä - ehkä hetken. Nyt on viimeisiä hetkiä ennen pakkasia tiivistää ikkunat ja ovet. Pakkasten tultua tiivistys ei enää onnistu. Työtä tehdessä lämpötilan pitäsi olla yli +5°C.
Ikkunoiden ja ovien tiivistyksellä saa vähäisellä vaivalla parannettua kodin asumismukavuutta.

Miksi ikkunoiden ja ovien tiivistys tehdään?

Oikein hoidettu ikkunoiden ja ovien tiivistys parantaa asumisviihtyvyyttä vähentämällä vedon tunnetta asunnossa sekä estämällä kosteuden ja likaisen ulkoilman pääsyn sisälle. Vedon hävitessä asunnosta, myös sen lämmitystarve ja näin ollen energiankulutus pienenevät.

Lisätietoa ikkunoiden ja ovien tiivistyksestä

Vältä tiivisteen asennusta alle +5°C lämpötilassa.Vältä tiivisteen asennusta alle +5°C lämpötilassa.

Miksi korjata ikkunoiden ja ovien tiivistystä?

Ikkunoiden ja ovien tiivistäminen on yksi niistä pienistä perusasioista, jotka hyvin hoidettuna parantavat asumisviihtyvyyttä ja pienentävät asunnon energiankulutusta. Oikein tiivistetyt ikkunat, ovet ja niiden liitoskohdat vähentävät vedon tunnetta asunnossa ja näin ollen vähentävät asunnon lämmitystarvetta.

Oikealla tiivistämisellä voidaan parantaa oleskeluviihtyvyyttä, estää vedon, melun, kosteuden ja likaisen ulkoilman pääsy asuntoon sekä säästää energiaa merkittävästi, jopa 5-20%. Riippuen tuotteen laadusta, ikkunan tiivisteitä saattaa joutua vaihtamaan jopa kymmeniä kertoja ikkunan elinkaaren aikana. Uusiessa tiivisteet, kannattaa tarkistaa kyseisen tuotteen kestävyys - laaduissa sekä materiaaleissa on konkreettisia eroja. Tiivisteiden kunto olisi hyvä tarkistaa vuosittain ikkunanpesun yhteydessä tai vähintään viiden vuoden välein materiaalista riippuen.

Ikkunoiden tiivistämisen tärkeys huomioitiin myös Euroopan parlamentissa, joka hyväksyi toukokuussa 2010 uuden rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin. Kansalliset säädökset tulivat voimaan uudisrakentamisessa 1.7.2012. Korjausrakentamisessa (muut kuin viranomaiskäytössä olevat rakennukset) uudet määräykset otetaan käyttöön 1.9.2013.

Milloin ikkunoiden ja ovien tiivistys tehdään?

Tiivistäminen kannattaa tehdä kesällä ja määrävälein ikkunoiden pesun tai huoltomaalausten yhteydessä, mutta monesti se tehdään syystalvella, kun havaitaan vedon tai kylmän tuntua ensimmäisten yöpakkasten tullessa. Tämä vaikuttaa tiivistämisen suorittamiseen ja laatuun.

Ikkuna- ja ovitiivisteitä on saatavilla kätevissä kuluttajapakkauksissa.Ikkuna- ja ovitiivisteitä on saatavilla kätevissä kuluttajapakkauksissa.

Ikkuna- ja ovitiivisteiden tarkistuslista

  • Ota selvää talon ilmanvaihtojärjestelmästä ja kysy ohjeet tiivistämiseen ikkuna- ja ovivalmistajalta tai katso ohjeet heidän toimittamasta huoltokirjasta tai talohuoltokirjasta jos mahdollista.
  • Ilmoita mahdollisista tiivistysongelmista isännöitsijälle tai huoltoyhtiölle jos mahdollista.
  • Jos entinen tiivisteprofiili tai tyyppi on ollut toimiva, niin on hyvä valita samanlainen tilalle. Tiivisteprofiileja ja materiaaleja on useita eri käyttötarkoituksia varten ja ensin on hyvä hankkia oikeaa tiivistettä (ks. oikean tiivisteen valinta) tarvittava määrä, jotta asentaminen voidaan aloittaa.
  • Isot, raskaat ja hankalasti käsiteltävät ikkunat ja ovet on parempi tiivistää paikallaan, mutta varsinkin kesäaikaan pienet ikkunat ja ovet on kätevä irrottaa saranoiltaan ja tiivistää tason päällä.
  • Vanhat tiivisteet irrotetaan repimällä ja mahdolliset niitit puukon tai ruuvimeisselin avulla. Uratiivisteet voidaan irrottaa vetämällä tiiviste ulos siihen tarkoitetusta raosta. Ikkunoiden välit tulee puhdistaa imuroimalla ja kostealla rievulla pyyhkien. Tiivisteen asennuskohta tulee puhdistaa hyvin liasta, pölystä ja vanhasta liimasta esim. asetonilla. Paras lopputulos saavutetaan jos tiiviste asennetaan suoraan huoltomaalattuun pokaan.
  • Ennestään tiivistetyissä ja toimivissa ovissa ja ikkunoissa tiivisteet asennetaan entisen tiivisteen tilalle. Tiivisteet asennetaan sisä- ja/tai välipuitteeseen varmistaen, ettei näiden väliin muodostu hikoilua, joka johtaa talvella jäätymiseen. Tätä ongelmaa ei yleensä synny jo kysymyksessä on ns. lämpölasielementti. Ulkopuite tulee tiivistää niin, että tiivisteeseen jätetään n. 20 mm rako ylä- ja alapuitteen tiivisteen molempiin päihin, mutta pystypuite tiivistetään kokonaan. Näin estetään veden, lumen, kylmän, pölyn ja melun pääsy puitteiden väliin. Toimenpide säästää rakennetta ja pidentää ikkunoiden ikää ja huoltoväliä.
  • Asentaminen on kätevää itseliimautuvien tiivisteiden ansiosta, joissa poistetaan liiman suojus tai uratiivisteen nuolen painuessa uraan. Silikonilla liimattava silikonitiiviste on hyvä saneerauskohteissa, jossa tiivistettävä rako vaihtelee. Tiivistettä voidaan leikata saksilla tai veitsellä ja nurkissa siihen voidaan leikata kolmilovi, jotta se on helppo taittaa nurkan toiselle puolelle.
  • Ilman korvausilmaventtiileitä olevissa koneellisella poistoilmanvaihdolla varustetuissa huoneistoissa on liian tiiviit ikkunat, jotka aiheuttavat ongelmia ja sen voi havaita alipaineena ja esim. postiluukun viheltämisenä. Korvausilman tarve voi aiheuttaa ilmavuotoja muissa rakenteissa, joten näissä kohteissa korvausilmaa varten poistetaan tiivistettä pokan yläosasta riittävästi (tee testi ensin 10 cm pätkän poistolla).
  • Ohessa tyypillisiä ongelmia ikkunoiden tiivistämisessä ja vinkit niiden korjaamiseen:

- Lasin sisäpinta kostuu huoneiston puolella: Huoneiston ilmanvaihto on riittämätön ja tila liian tiivis, joten korvausilman saanti on estynyt ja poistoilma ei toimi. Poista tiivistettä pätkä sisäpuitteen yläosasta ja ulkopuitteen alaosasta.

- Sisä- ja välipuitteiden väli kostuu: Tiiviste vuotaa tai sitä ei ole asennettu ollenkaan tai ikkunalasi ei ole enää tiivis. Syynä ikkunalasin tiiveyteen on yleensä lasituskitin vanheneminen ja tämä voi ilmetä ns. ikkunalasin elämisenä (lasi irti). Tämä ongelma vaatii lasin uuden kittauksen / tiivistämisen esim. silikonilla.

- Ulkolasi jäätyy tai kostuu: Liian tiivis ulkopuite. Poista ulkopuitteen tiivistettä kokeilemalla ensin 3 cm pätkä ylhäältä ja alhaalta, jotta ilma pääsee kiertämään ja kosteus poistuu. Liian suuri tiivisterako aiheuttaa sisälasin jäätymisen, joten tämä selviää kokeilemalla.
 
Julkaistu
23.9.2013