KNX-taloautomaatio on Standardi

KNX -järjestelmän kantavana ideana on yhdistää rakennuksen kaikki sähköiset toiminnot yhtenäiseksi ja mahdollisimman energiatehokkaasti toimivaksi verkoksi. KNX -järjestelmällä voidaan ohjata mm. valaistusta, lämmitystä, jäähdytystä, ilmastointia sekä esimerkiksi markiiseja.

KNX on väylätekniikka, jolla taloautomaation eri osia ohjataan yhdellä ainoalla järjestelmällä, jossa laitteet ja eri järjestelmät keskustelevat keskenään. Väylätekniikka tuo merkittäviä säästöjä niin toteutusvaiheessa kuin rakennuksen elinkaaren aikanakin. KNX -taloautomaatio sopii hyvin erilaisiin ja erikokoisiin kohteisiin kuten omakotitaloihin, toimistoihin, liikerakennuksiin, hotelleihin, kouluihin jne. Muunneltavuus on tärkeää rakennuksen käytön aikana ja KNX -järjestelmän laajentaminen on helppoa. KNX:llä toteutetun talotekniikan osuus ja toiminnot päätetään aina tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.

KNX:n on standardoitu järjestelmä (ISO/IEC 14543-3), joka takaa sen, että eri valmistajien KNX -tuotteet ovat keskenään yhteensopivia. KNX standardia hallinnoi ja laitteiden yhteensopivuutta valvoo Konnex Association (www.knx.org). KNX -tekniikka perustuu EIB, BatiBUS ja EHS –järjestelmiin, jotka kehitettiin jo 1990-luvun alussa.

Lisätietoa KNX-tekniikasta

KNX-järjestelmän rakenne

KNX-järjestelmä koostuu linjoista (Line), joissa virtalähde (Power Supply) syöttää 24 VDC käyttöjännitteen toimilaitteille. Yhteen linjaan voidaan kytkeä 64 laitetta. KNX-järjestemä koostuu yksinkertaisimmillaan yhdestä linjasta. Linjoja voi olla alueella (Area) enintään 15. Linjat yhdistetään keskenään linjayhdistimellä (Line Coupler). Linjayhdistimellä estetään tarpeettomien tietojen välittäminen muihin linjoihin. Alueiden maksimimäärä KNX-järjestelmässä on 15. Yhdessä järjestelmässä toimilaitteita voi siis olla jopa 64 × 15 × 15 = 14 400.

KNX-järjestelmän linjajakokaavioKNX-järjestelmän linjajakokaavio
Väylän tiedonsiirtotienä käytetään yleisimmin kierrettyä paria. Suositeltava kaapeli on KLMA 4×0,8+0,8. Tiedonsiirtotienä voi olla myös radiotaajuudet (RF), ethernet (KNX over IP) tai sähköverkko (PL). Mediamuuntimilla (Gateway) saadaan KNX yhdistettyä myös muihin medioihin.

Väylän rakenne voidaan valita hyvin vapaasti (väylä-, tähti- ja puurakenteet), ainoastaan rengasrakenne on kielletty. Linjojen suunnittelussa on joitakin rajoitteita:
- virtalähteen ja linjan etäisimmän laitteen välinen etäisyys maks. 350 m
- kahden toimilaitteen välinen maksimi etäisyys maks. 700 m
- väyläkaapelin maksimipituus linjassa 1000 m

Esimerkkejä KNX-järjestelmän toiminnoista

Valaistuksen ohjaus
- Valaistusryhmien päälle/pois –ohjaus
- Valaistustason säätö, päivänvalo-ohjaus
- Tilanneohjaukset
- Liiketunnistin- ja läsnäoloanturiohjaukset
- Yhteys muihin valaistusohjausjärjestelmiin (esim. DALI)

Turvajärjestelmät
- Liityntä palovaroitinjärjestelmään
- Liityntä murtohälytysjärjestelmään
- Kosteusvalvonta
- Kameravalvonta

Lämmityksen, ilmanvaihdon ja jäähdytyksen ohjaus
- Huonekohtaiset ohjaukset
- Läsnäoloanturiohjaukset
- Keskitetyt ohjaukset

Visualisointi
- Ohjauspaneelit
- Liityntä kiinteistöautomaation valvomoihin
- Internet
Keskitetyt aikaohjelmaohjaukset
- Esim. aulojen ja käytävien valojen sammutus

Verhomoottorien ja markiisien ohjaus
- Ajastetut kello-ohjaukset
- Automaattinen ohjaus auringonhäikäisyn ja lämpösäteilyn mukaan
- Automaattinen markiisien ohjaus tuulen ja sateen perusteella

Liityntä AV-järjestelmiin
- Musiikin ja valojen kauko-ohjaus molempiin suuntiin (esim. Bang&Olufsen)
- Mahdollisuus liittää erilaisiin AV-järjestelmiin (esim. Crestron ja AMX)
 
Julkaistu
8.7.2013