Lämmitystekniikkapäivät Itämerellä

Vuosittaiset Lämmitystekniikkapäivät järjestettiin tänä vuonna uudella Viking Grace risteilyaluksella. Lämmitysalan ammattilaiset ja asiantuntijat kokoontuivat esittelemään viimeisimpiä innovaatioita ja ratkaisuja energiatehokkaan lämmityksen toteuttamiseksi. Pohjoismaiden suurimman lämmitysurakoitsijajärjestön, Lämmitysenergia Yhdistyksen järjestämä seminaari keräsi yhteensä 160 osallistujaa.

Lämmitystekniikkapäivät keräsivät ison joukon osallistujia.Lämmitystekniikkapäivät keräsivät ison joukon osallistujia.

Tavoitteita energian säästössä

Seminaaripaikaksi valittu risteilyalus Grace soveltui hyvin teemaan, sillä alus on suurista matkustaja-aluksista kaikkien aikojen ympäristöystävällisin. Laiva käyttää polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua, jonka päästöt ilmaan ovat vähäiset. Vähäisiin päästöihin tähdättiin myös rakennusten lämmitystä koskevissa luennoissa. Yleisiin päästötavoitteisiin on sitouduttu öljyalan ja valtiovallan tekemän Höylä III sopimuksen myötä. Sen tarkoituksena on öljylämmityksen energiatehokkuuden parantaminen ja varmistaminen, että Suomessa saavutetaan kansalliset ja EU:n asettamat energiansäästötavoitteet vuoteen 2016 mennessä. Öljylämmitystaloissa onkin hankkeen myötä saavutettu merkittävää energiansäästöä viimeisinä 15 vuotena.

Määräyksillä energiatehokkaampaan suuntaan

Aiempaa tiukemmat määräykset ovat osaltaan vaikuttaneet energiatehokkaampien lämmitysratkaisujen kehittämiseen. Uudisrakennuksilta edellytetään paitsi rakenteiden, myös lämmitysjärjestelmän osalta energiatehokkuutta, jota tarkastellaan mm. uudistuneen E-lukuun perustuvan energiatodistuksen avulla. Pinta-alan ja rakenteiden lisäksi energiatehokkuuteen vaikuttava tekijä on lämmitys muoto, joilla on oleellinen vaikutus rakennuksen energialuokkaan. Tarkastelualueen laajentuessa myös vanhoihin taloihin, aiheutuu yhä useammalle talon omistajille muutos- ja parannuspaineita.

Tulevaisuuden lämmitys – hybridistä ratkaisu

Yksi seminaarin keskeisimmistä aiheista oli öljylämmityksen tulevaisuus. Mihin suuntaan ollaan menossa ja miten öljylämmitteisestä talosta saadaan energiatehokas ja kilpailukykyinen? Öljyn, kuten monen muun energian hinnan noustessa yhä useampi miettii ja vertailee energiapihejä lämmitysmuotoja.

Öljylämmitteisten talojen omistajille viesti oli kuitenkin selvä. Harvoin on syytä vaihtaa lämmitysjärjestelmää kokonaan toiseen investointien ollessa suuremmat verrattuna vanhan järjestelmän kunnostamiseen. Sen sijaan hybridilämmitys, jossa yhdistetään kahden eri lämmöntuottojärjestelmän edut, on erinomainen vaihtoehto. Paras tapa onkin ottaa rinnalle uusiutuvaa energiaa hyödyntävä järjestelmä kuten aurinko-, puu- tai maalämpölämmitys. Hybridiratkaisu ei sinällään ole uusi asia, sillä sitä on käytetty aiemminkin. Esimerkiksi kaksoispesäkattila, jossa on samassa öljy- ja puulämmitys, on useimmille tuttu ratkaisu.
Reijo Ström LEY:n hallituksen puheenjohtajaReijo Ström LEY:n hallituksen puheenjohtaja

Laitteiston huoltaminen ehdottoman tärkeää

Lämmityslaitteiston säännöllisillä huolloilla ja säätöasetusten tarkistamisella on suuri vaikutus energiatehokkaaseen toimintaan. Kun laitteisto on sertifioidun ammattilaisen toimesta oikein huollettu, toimii lämmityslaitteisto parhaalla mahdollisella hyötysuhteella. Lämmityslaiteurakoitsijoilta edellytetään uusien säännösten mukaista pätevyyden osoittamista, jolla todennetaan vaatimusten täyttyminen ja lupa toimia huolto- ja asennustehtävissä. Pätevyys vaatimukset koskevat maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmitystä.

Asukkaan tilatessa lämmityslaitehuoltoa, onkin hyvä varmistua urakoitsijan pätevyydestä. Helpoin tapa löytää luotettavat toimijat on käyttää Lämmitysenergia Yhdistyksen hakupalvelua.
Hakupalveluun pääset tästä

Uudet energiamerkinnät pakollisiksi

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin tehtävänä on valvoa ja edistää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Myös lämmitykseen liittyvien tuotteiden osalta energiansäästöä ohjataan lainsäädännöllä, jonka päätavoite on käytönaikaisen energiankulutuksen pienentäminen. Tilalämmittimille eli lämmityskattiloille tuleva uusi asetus edellyttää energiamerkinnän esittämistä saman tapaan kuten esimerkiksi kodinkoneissa. Pyrkimyksenä on selventää asiakkaille tuotteen energiatehokkuus- ja laatutasoa. Merkintä tulee pakolliseksi vuoden 2015 loppuun mennessä.

Lämmitysenergia Yhdistys, Juha HuuskoLämmitysenergia Yhdistys, Juha Huusko
Näyttelyn esittelypisteet keräsivät kiinnostuneita.Näyttelyn esittelypisteet keräsivät kiinnostuneita.

Seminaarin loppuhuipennus

Tiedontäyteinen seminaaripäivä sujui mukavissa ja keskusteluhenkisssä tunnelmissa. Ennen Lämmitystekniikkapäivän päättymistä järjestettiin näyttely, jossa alan yritykset pääsivät esittelemään uusimpia tuoteratkaisuja seminaariväelle. Esittelypisteet keräsivätkin mukavasti lämmitystekniikasta kiinnostuneita kävijöitä. Näyttelyn ohella järjestettiin myös leikkimielinen huutokauppa lämmityslaitteista, johon paikalla olijat ottivat innokkaasti osaa. Lämmitysenergia Yhdistyksellä on jälleen ensivuonna tavoitteena järjestää vastaavanlainen tapahtuma alan toimijoille.

Tietoa Lämmitysenergia Yhdistyksestä

  • Lämmityslaiteasennuksia tekevien liikkeiden urakoitsijajärjestö, jossa on mukana myös alalla toimivia laitevalmistajia, maahantuojia ja energiantoimittajia.
  • Perustettu vuonna 1956 teknillisenä yhdistyksenä, tarkoituksenaan asennusten laadun parantaminen ja huoltotoiminnan varmistaminen loppuasiakkaille.
  • Takaa varmat ja toimivat lämmitysratkaisut kuluttajille.

 
Päivitetty
7.6.2013