Sähkölämmitys nyt ja tulevaisuudessa

Siirryttäessä matala- ja passiivienergiarakentamiseen sähkölämmitys tulee kasvattamaan huikeasti osuuttaan nykytilanteeseen nähden niin pien-, rivi- kuin kerrostalomarkkinoilla.

Energiatehokkuuden alalla on kehitytty viime aikoina melkoisin harppauksin. Vain jokin aika sitten katsottiin 10 000 kWh:n pientalo- ja asuntokohtainen vuosikulutus aivan tavanomaiseksi ja hyväksyttäväksi tasoksi lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden valmistukseen. Tänä päivänä tuosta kulutuksesta on tultu alaspäin jo tuhansia kilowattitunteja. Vielä kun lämpimän käyttöveden kulutukseen saadaan käyttöön uusin tämän päivän energiankulutusta vähentävä tekniikka, ollaan tilanteessa, jossa pientalo- tai asuntokohtaiseen lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden valmistukseen tarvitaan vain 5 000 kWh vuodessa tai jopa sen alle.
Uusissa asunnoissa on tärkeää huomioida kulutuksen pieneneminen lämmitysjärjestelmää valittaessa. Vaikka säästöt jollain ratkaisuilla prosentuaalisesti saataisiin suuriksi, todellinen lämmitysenergian ostotarve euroiksi muutettuna vähenee vain hieman. Jos 5 000 kWh:n kulutuksesta saadaan 80 % pois, se tarkoittaisi tämän päivän sähkön hinnalla vain noin 50 €/kk pienempää energialaskua. Jos ja kun säästön aikaansaamiseksi tarvitaan suurempaa investointia, ei tuolla rahalla kovin suuriin investointeihin ole varaa.

Uusimmille innovatiivisille teknisille ratkaisuille - jotka muuten mahdollistaisivat uusien työpaikkojen synnyn ja vientiteollisuudenkin kasvun tällä sektorilla - on kasattu kuitenkin valmiiksi melkoinen esterata ylitettäväksi.
Esimerkkinä tästä käy 1.6.2013 voimaan astunut uudistettu energiatodistuslaki asetuksineen. Siinä on paalutettu historiatietoihin perustuen monta sellaista asiaa, joita ei voida muuttaa, vaikka huomattavankin energiankulutuksen alentamisen mahdollistava tekniikka ja eri sovellukset ovat ajaneet niiden ohi jo aikoja sitten. Tällaiset kivet ja kannot eivät tietysti kokonaan estä, mutta valitettavasti hidastavat kehitystä. Globaalissa kilpailussa tällaiseen ei ehkä kuitenkaan olisi varaa.

Allekirjoita Suomen Omakotiliiton aloite energiatodistuslain muuttamiseksi!

On jokseenkin noloa koko rakennus- ja LVISAT-alojen kannalta, että herätyssysäyksen antamiseen tarvitaan alojen ”ulkopuolista” kansallista liittoa, tässä tapauksessa Omakotiliittoa. Toisaalta on varsin ymmärrettävää, että voimakkaassa muutoksessa isonkin alan jotkut sektorit sokeutuvat omalle toiminnalleen. Kehityksen kääntämiseen oikean suuntaiseksi tarvitaan tosiasioiden tunnustamista ja vaikka se vähän nolottaisikin, paremman tulevaisuuden tavoittelemiseksi niin pitää tehdä ja mahdollisimman nopeasti.

Onkin tärkeää, että mahdollisimman moni talotekniikan ammattilainen osallistuu Omakotiliiton käynnistämään kansalaisaloitteeseen energiatodistuslain muuttamiseksi. Samoin sähkölämmitteisten pientalojen asukkaiden kannattaa oman etunsa vuoksi käydä sankoin joukoin antamassa tukensa tälle aloitteelle. Tarkemmat ohjeet löytyvät heidän verkkosivuiltaan.

Energiatodistuslaki asetuksineen saataisiin itse asiassa melko pienillä muutoksilla palvelemaan huomattavasti paremmin suomalaista teollisuutta ja sitä kautta koko suomalaista yhteiskuntaa. Ala voi luoda uusia työpaikkoja ja menestyviä yrityksiä, jotka kykenevät kilpailemaan niin kotimaassa kuin globaaleilla vientimarkkinoilla tasavertaisesti muiden maiden alan toimijoiden kanssa.

Kysy lisää uusista energiaa säästävistä kodin ratkaisuista sähkömieheltä.
 
Julkaistu
6.6.2013